Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Ottar Michael Michaelsen

Senior Adviser

 
Office:
151 ( Universitetsveien 46, Kristiansand )

Scientific publications

  • Michaelsen, Ottar Michael (2007). Hvem koker kaffen, og hvem forkynner Ordet?. Gud på Sørlandet. Portal forlag. faglig_bok_forlag. s 61 - 62.
  • Michaelsen, Ottar Michael (2007). Kristendommen i middelalderen. ISBN: 9788245001457. Fagbokforlaget. s 106.
  • Michaelsen, Ottar Michael (2007). Å forske mellom himmel og jord ¿ Hvem koker kaffen og hvem forkynner Ordet?.
  • Michaelsen, Ottar Michael (2007). Likestilling i menigheter på Sørlandet? - mellom ideologi og praksis.
  • Michaelsen, Ottar Michael (2007). Hvem koker kaffen og hvem forkynner Ordet? Endringer i det sørlandske kristenliv i lys av et kjønnsperspektiv. Metodeoverveielser.
  • Michaelsen, Ottar Michael (2007). Hvem koker kaffen og hvem forkynner Ordet? Endringer i det sørlandske kristenliv i lys av et kjønnsperspektiv.
  • Michaelsen, Ottar Michael (2007). Whos got the power? Changes in congregations in the southern region of Norway in a gender-perspective. Challenges of analysing an empirical material.
  • Michaelsen, Ottar Michael (2007). Hvordan har kjønn betydning i forhold til makt, muligheter og begrensninger?.
  • Michaelsen, Ottar Michael (2006). Hvem koker kaffen, og hvem forkynner Ordet?.
  • Michaelsen, Ottar Michael (2006). "Her er ikke mann og kvinne??? Om endringer i synet på ordinasjon av kvinner i Den Evangelisk-Lutherske Frikirke.

Sectors

Last changed: 23.10.2018 16:10