Odin Lysaker - Universitetet i Agder
0
Jump to main content

Odin Lysaker

Professor

E-mail:
odin.lysaker@uia.no
Telephone:
38 14 22 83
Mobile:
976 76 556
Office:
E1028B ( Universitetsveien 25, Kristiansand )
Website:
http://agder.academia.edu/OdinLysaker
Department:
Department of Religion, Philosophy and History

Background

Appointments

 • Professor of Ethics, University of Agder (2016–)
 • Associate Professor of Ethics, University of Agder (2011–2016)

Education

 • PhD in Philosophy, University of Oslo (2011)

Research Projects

 • WAIT (Waiting for an Uncertain Future: The Temporalities of Irregular Migration (2017–2019); funded by the Norwegian Research Council's SAMKUL program; led by Professor Christine M. Jacobsen, University of Bergen
 • Reason and Affect in Divided Societies: The Nordic Case (2017-2018); funded by NOS-HS (The Joint Committee for Nordic Research Councils in the Humanities and Social Sciences); led by Professor Lars Tønder, University of Copenhagen
 • NECORE (Negotiating Values: Collective Identities and Resilience in Post-Terror Norway) (2013–2017); funded by the Norwegian Research Council's SAMKUL program, and led by Research Professor Henrik Syse, PRIO (Peace Research Institute Oslo)
 • CULCOM (Cultural Complexity in the New Norway) (2006–2010); strategic research program funded by the University of Oslo; led by Professor Thomas Hylland Eriksen

Interests

 • Ethics
 • Political Philosophy
 • Social Philosophy

Teaching

 • Ethics
 • Human Rights
 • Religion and Gender
 • Conflict and Reconciliation

Selected Publications (in English)

Journal Articles

Institutional Agonism: Axel Honneth's Radical Democracy, in: Critical Horizon: A Journal of Philosophy and Social Theory, Vol. 18, No. 1, pp. 1–19, 2017.

The Dignity in Free Speech: Civility Norms in Post-Terror Societies (with Henrik Syse), in: Nordic Journal of Human Rights, Vol. 34, No. 2, pp. 104–123, 2016.

Book Chapters

Democratic Disagreement and Embodied Dignity: The Moral Grammar of Political Conflicts, in: Lysaker, Odin and Jonas Jakobsen (eds.): Recognition and Freedom: Axel Honneth's Political Thought. Leiden: Brill 2015.

Humanity in Times of Crisis: Hannah Arendt's Political Existentialism, in: Fløistad, Guttorm (ed.): Philosophy of Justice: Contemporary Philosophy. Dodrecht: Springer Verlag 2014.

Books

Recognition and Freedom: Axel Honneth's Political Thought (co-ed. with Jonas Jakobsen). Leiden: Brill 2015.

Last changed: 2018-02-08 17:07:52

Publications

 • Lysaker Odin Institutional Agonism: Axel Honneth's Radical Democracy (2017). Critical Horizons . ISSN 1440-9917. 18 (1), s 33 - 51 doi: 10.1080/14409917.2017.1275168
 • Lysaker Odin, Syse Henrik, The dignity in free speech : civility norms in post-terror societies (2016). Nordic Journal of Human Rights . ISSN 1891-8131. 34 (2), s 104 - 123 doi: 10.1080/18918131.2016.1212691
 • Lysaker Odin Democratic Disagreement and Embodied Dignity: The Moral Grammar of Political Conflicts (2015).
 • Lysaker Odin Humanity in Times of Crisis: Hannah Arendt's Political Existentialism (2015).
 • Lysaker Odin Å leve et menneskeverdig liv: Martha Nussbaums globale helseetikk (2015). Etikk i praksis . ISSN 1890-3991. (2), s 53 - 70
 • Syse Henrik, Lysaker Odin, Å tolerere satire : ytringsfrihetens moralske ansvar (2015). Sosiologi i dag . ISSN 0332-6330. 45 (4), s 38 - 66
 • Lysaker Odin Hannah Arendt: Human politikk i krisetider (2013).
 • Lysaker Odin Anerkjennelse og menneskeverdets forankring: Henimot en transnasjonal anerkjennelsespolitikk (2011). Etikk i praksis . ISSN 1890-3991. 5 (2), s 101 - 122
 • Lysaker Odin Anerkjennelse, læring og samfunnsetikk (2011). Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge . ISSN 0802-8214. (2), s 65 - 66
 • Lysaker Odin Demokratisk anerkjennelseskamp: Axel Honneths radikale demokratiteori (2011). Norsk Filosofisk Tidsskrift . ISSN 0029-1943. (2), s 98 - 116
 • Lysaker Odin Menneskelivets kroppslige ukrenkelighet: en minimumsmoral for kosmopolitisk rettferdighet (2010).
 • Lysaker Odin Sårbarhet og ukrenkelighet filosofisk-antropologisk innholdsbestemte menneskerettigheter (2008). Nordisk tidsskrift for menneskerettigheter . ISSN 1503-6480. 26 (3), s 244 - 258
 • Aakvaag Gunnar Colbjørnsen, Lysaker Odin, Habermas på norsk - på nytt (2007).
 • Lysaker Odin Mening og rettferdighet. Kritisk teoris opprinnelige innsikt (2007).
 • Lysaker Odin Eksistensiell erfaring og moralsk handling (2005). Norsk Filosofisk Tidsskrift . ISSN 0029-1943. 40 (2), s 99 - 115
 • Lysaker, Odin (2016). Å bli seg selv gjennom andre: Axel Honneths politisk-etiske ytringsfrihet. Portal forlag. ISBN 9788283140705. 256 s.
 • Lysaker, Odin Jakobsen, Jonas (2015). Recognition and Freedom: Axel Honneth's Political Thought. Brill Academic Publishers. ISBN 9789004287334. 286 s.
 • Lysaker, Odin (2013). Menneskeverdets politikk: Anerkjennelse av kroppslig krenkbarhet. Abstrakt forlag. ISBN 978-82-7935-353-9. 205 s.
 • Lysaker, Odin Aakvaag, Colbjørnsen Gunnar (2007). Habermas: Kritiske lesninger. Pax Forlag. ISBN 9788253030500. 236 s.
 • Syse Henrik, Ezzati Rojan, Erdal Marta Bivand, Thorbjørnsrud Kjersti, Figenschou Tine Ustad, Kaufmann Mareile, Lysaker Odin, Steen Francis Frode Østberg, Negotiating Values: Norway in the wake of July 22 (2017).
 • Lysaker Odin Når tenkningen blir farlig (2017). Morgenbladet . ISSN 0805-3847.
 • Lysaker Odin Det begynner med sårbarheten (2017). Vårt land . ISSN 0805-5424.
 • Lysaker Odin Ingen verdier under press (2017). Vårt land . ISSN 0805-5424.
 • Lysaker Odin Etter Kristiansand og Charlottesville: Ønsker vi at nazister fritt skal marsjere i norske byer? (2017). Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) . ISSN 0804-3116.
 • Lysaker Odin Hannah Arendt og krise (2017).
 • Lysaker Odin Klimakrise (2017).
 • Lysaker Odin Med livet på vent: Venting, usikkerhet og verdighet for irregulære migranter (2017).
 • Lysaker Odin Fritt uttrykt hat: Politiske følelser etter terror (2017).
 • Lysaker Odin Hannah Arendt (2017).

Share study by email