Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Scientific publications

 • Johannessen, Oddbjørn (2017). Vallonerslekten Henning.. Norsk Slektshistorisk Tidsskrift. ISSN: 0029-2141. XLV (1). s 3 - 34.
 • Johannessen, Oddbjørn (2011). Finnes det noen forsoning hos Hamsun? Kan vi forsone oss med Hamsun?. Kunstens form og kulturens bruk. ISBN: 978-82-92712-51-1. Portal forlag. Kapittel. s 118 - 126.
 • Johnsen, Hans Christian Garmann; Dragseth, Terje; Johannessen, Oddbjørn; Lysgård, Hans Kjetil (2011). Innledning: Post Hamsun. Kunstens form og kulturens bruk. ISBN: 978-82-92712-51-1. Portal forlag. Innledning. s 11 - 14.
 • Johannessen, Oddbjørn (2010). Hamsun og Sørlandet. Til markering av Hamsun-året 2009. Agder Vitenskapsakademi Årbok 2009. ISBN: 9788276348828. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. faglig_bok_forlag. s 84 - 92.
 • Johannessen, Oddbjørn (2009). Den sørlandske småbyen i Hamsuns diktning. Stein Gauslaa (red.): Hamsun på Sørlandet (medred.: Oddbjørn Johannessen, Harald S. Næss og Ola Veigaard). Bokbyen Forlag (i samarbeid med Grimstad bys museer/Dikternes by og Ha. faglig_bok_forlag. s 9 - 29.
 • Johannessen, Oddbjørn (2009). Sørlandet, poetisk-topografisk presentert. Paal-Helge Haugen: Kyst. Sør. ISBN: 9788292712276. Portal forlag. faglig_bok_forlag. s 81 - 94.
 • Johannessen, Oddbjørn; Johnsen, Hans Chr. Garman (2008). Litteratur og samfunnsforskning som samfunnskritikk. Garmann Johnsen, Dragseth, Johannessen og Lysgård: Kritikkens forgreninger. Om samfunnskritikk i litteratur og samfunnsvitenskap. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 221 - 242.
 • Johannessen, Oddbjørn (2005). Dramatisk raptus. Dingstad, Ståle (red.): Den litterære Hamsun. Fagbokforlaget. s 55 - 75.
 • Johannessen, Oddbjørn (2005). Fra det nasjonale metaforgalleriet - en småkommentert eksempelsamling. Metaforenes tyranni? Samtids- og fremtidsbilder av Norge i 2005. En essaysamling. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 31 - 40.
 • Johannessen, Oddbjørn (2003). Jens Bjørneboe and the Norwegian Theatre. Jens Bjørneboe: AMPUTATION: Texts for an Extraordinary Spectacle (Edited by Karl August Kvitko). Xenos Books. s 137 - 142.
 • Johannessen, Oddbjørn (2002). "Skaper vi menneskeverd, skaper vi fred". Om Nordahl Griegs lyrikk. Skjævesland, Thorleif, Knud Sørensen og Inger Hansen: NORDAHL GRIEG I VÅRE HJERTER. Falken forlag. s 60 - 93.
 • Johannessen, Oddbjørn (2002). Dikternes versjoner - ved tre av dem. Hege Skjeie og Jon P. Knudsen (red.): Hvitt stakitt og fiberoptikk; regionale myter og regional makt. Høyskoleforlaget. s 55 - 70.
 • Johannessen, Oddbjørn (2002). Fra Krag til Knausgård. Noen forfatterblikk på 1900-tallets sørlandske kristenliv. Agnes-Margrethe Bjorvand og Pål Repstad (red.): Bløde konsonanter - hard religion? Endringer i Sørlandets religiøse liv på 1900-tallet. Kommunion forlag. s 38 - 49.
 • Johannessen, Oddbjørn; Mürer, Esther Greenleaf (2000). Jens Bjørneboe and the Norwegian Theatre. Jens Bjørneboe in English. (Amerikansk nettsted.). Jens Bjørneboe in English. Online Archive.. faglig_bok_institusjon. s 1 - 3.
 • Johannessen, Oddbjørn (2000). Komediedikteren Ludvig Holberg. JEPPE PÅ BERGET. En komedie av Ludvig Holberg. Agder Teater.. faglig_bok_institusjon. s 5 - 7.
 • Johannessen, Oddbjørn; Mürer, Esther Greenleaf (1998). The Authoritarian and the "Traitors". A brief study of a Bjørneboe theme as seen in the play Semmelweis. Jens Bjørneboe in English. (Amerikansk nettsted.). Jens Bjørneboe in English. Online Archive.. faglig_bok_institusjon. s 1 - 7.
 • Johannessen, Oddbjørn (1997). "Ervingen - et frilyndt syngespill.". Meir om Ivar Aasen. Fem tilskott frå Høgskolen i Agder. Høgskolen i Agder.. faglig_bok_institusjon. s 71 - 78.
 • Johannessen, Oddbjørn (1993). Religionen i Agder-litteraturen - møter og kollisjoner. ?. 1s 119 - 131.
 • Hauge, Øystein; Johannessen, Oddbjørn (2023). Det vesle huset under hammaren under hammaren. Om Øystein Hauges poesi. (Etterord i Øystein Hauges diktsamling RESTEN AV KVELDEN). ISBN: 978-82-691-9751-8. Metope forlag. s 8.
 • Johannessen, Oddbjørn (2023). Stokken nr. 11. Årsskrift 2023 (Stokken historielag og Eydehavnmuseet). ISBN: 978-82-8464-009-9. Gaveca forlag. s 280.
 • Johannessen, Oddbjørn (2019). Stokken nr. 10. Årsskrift 2018-2019 (Stokken Historielag og Eydehavn Museet).. ISBN: 978-82-93520-24-5. Forlag Gaveca. s 112.
 • Johannessen, Oddbjørn (2012). Reiser i litteraturen - og litteraturen på reisefot. Aust-Agder bibliotek og kulturformidling/Vest-Agder fylkeskommune. s 2.
 • Johnsen, Hans Christian Garmann; Dragseth, Terje; Johannessen, Oddbjørn; Lysgård, Hans Kjetil (2011). Kunstens form og kulturens bruk. ISBN: 978-82-92712-51-1. Portal forlag. s 265.
 • Johannessen, Oddbjørn (2009). "Et Afsindigheds Værk" - Mordet i masovnen. Næs Jernverksmuseum. s 70.
 • Gauslaa, Stein; Johannessen, Oddbjørn; Næss, Harald S.; Veigaard, Ola (2009). Hamsun på Sørlandet. ISBN: 9788292920091. Bokbyen Forlag (i samarbeid med Grimstad bys museer/Dikternes by og Hamsunselskapet).
 • Johnsen, Hans Chr. Garman; Dragseth, Terje; Johannessen, Oddbjørn; Lysgård, Hans Kjetil (2008). Kritikkens forgreninger. Om samfunnskritikk i litteratur og samfunnsvitenskap. ISBN: 9788276345919. Cappelen Damm Høyskoleforlaget.
 • Johannessen, Oddbjørn; Johnsen, Hans Chr. Garman; Lysgård, Hans Kjetil; Dragseth, Terje (2005). Metaforenes tyranni? Samtids- og fremtidsbilder av Norge i 2005. En essaysamling. ISBN: 8276346790. Cappelen Damm Høyskoleforlaget.
 • Johannessen, Oddbjørn (1989). Glade jul. ISBN: 82-7384-209-6. Ex Libris Forlag/Den norske Bokklubben..
 • Johannessen, Oddbjørn (1988). Blott en dag. Religiøse sanger og viser. ISBN: 82-7384-111-1. Ex Libris Forlag..
 • Johannessen, Oddbjørn; Lindeberg, Kristin; Lønn, Øystein (1981). MORILD. Litterær årbok for Agder II. ISBN: 82-07-00762-1. Fabritius Forlagshus/Agder Litteraturlag.
 • Johannessen, Oddbjørn (1991). Seiren vet vi at vi får. Arbeiderbevegelsens sanger. ISBN: 82-10-03367-0. Tiden Norsk Forlag.
 • Johannessen, Oddbjørn (1998). En struktur, der åbner. ISBN: 87-7739-360-0. Forlaget Hovedland. s 8.
 • Johannessen, Oddbjørn (2023). Livssynsbyen Arendal - mangfold, kamp og samarbeid.
 • Johannessen, Oddbjørn (2022). Realismen i norsk litteratur i siste halvdel av 1800-tallet. Sentrale temaer..
 • Johannessen, Oddbjørn (2022). Noveller av Knut Hamsun og Kjell Askildsen.

Last changed: 19.09.2022 12:09