0
Jump to main content

Nils Kristian Hansen

Assistant Professor

Assistant Professor

 
Office:
J3016 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Education

Master of technology, elektronics/computer science, NTH, Trondheim and CTH, Göteborg.

Matemathics bachelor, Agder University College, Kristiansand.

University Pedagogy, University of Agder, Kristiansand.

French undergraduate study, University of Agder, Kristiansand.

Work Experience

1987-2001: Software development in Telenor.

2001-2002: IT consultant, Sigma Proventus.

2002-d.d: Teaching and ICT support at UiA

Courses and teaching

MA-924, Algebra, tallteori og geometri II

MA-925, Funksjoner, statistikk og sannsynlighet II

INF119, Programmering med anvendelser i matematikk

Academic interests

Knowledge transfer in Mathematics.

Use of ICT in mathematics education.

Teaching Experience

Mathematics:

MA-115/MA-138: Matematikk med anvendelse i økonomi.

MA-152: Matematikk 1 - Modul 1. (Generelle, grunnleggende emner.)

MA-153: Matematikk 1 - Modul 2. (Sannsynlighetsregning, statistikk og geometri.)

MA-161: Tall og algebra.

MA-162: Funksjoner.

MA-924: Algebra, tallteori og geometri II

MA-925: Funksjoner, statistikk og sannsynlighet II

ICT:

INF103: Standard programvare i undervisningen.

INF104: Teknologi, Internett og Kommunikasjon.

INF105: IKT i undervisning.

INF106: Verktøy for multimedia og webdesign.

INF107: Elektroniske læremidler - programdesign og utvikling.

INF108: Lokale nettverk og datakommunikasjon.

INF115: Sosiale nettsamfunn og Web 2.0.

INF116: Multimedia i presentasjon og dokumentasjon.

INF117: Interaktive læringsressurser.

INF118/INF119: Programmering med anvendelser i økonomi og realfag.

Projects

Education Resources Website

nkhansen.com

Publications

Brodahl, C. and Hansen, N. K. (2013). Education Students’ Use of Collaborative Writing Tools in Collectively Reflective Essay Papers. Journal of Information Technology Education 2014, volume 13(1) s. 91-120.

Hansen N K and Mitchell J R. An interdisciplinary school project using a Nintendo Wii controller for measuring car speed. Physics Education 2013, volume 48 (2) s. 184-189.

Brodahl, C., Hadjerrouit, S., & Hansen, N. K. (2011). Collaborative Writing with Web 2.0 Technologies: Education Students' Perceptions. Journal of Information Technology Education 2011, volume 10 s. IIP73-IIP103.

Scientific publications

  • Hansen, Nils Kristian (2018). Programmering med Scratch.
  • Opheim, Linda Gurvin; Brodahl, Cornelia; Hansen, Nils Kristian (2017). Nettstudier i Canvas.
  • Hansen, Nils Kristian (2014). Succeed with Mathematical Games.
  • Brodahl, Cornelia; Hansen, Nils Kristian (2014). Education students' use of collaborative writing tools in collectively reflective essay papers.
  • Brodahl, Cornelia; Hansen, Nils Kristian; Hadjerrouit, Said (2011). Collaborative Writing with Web 2.0 Technologies: Education Students’ Perceptions.

Last changed: 4.04.2019 14:04