0
Jump to main content

Nils Martinius Justvik

Associate Professor

Associate professor, coordinator history

 
Office:
E2035B ( Universitetsveien 25, Kristiansand )
Office hours:
08.00-16.00

Scientific publications

 • Justvik, Nils Martinius (2020). «Sørlandsmesterskapet». Idrett og idrettsutvikling på Agder før 1970. Grenseløst Agder. Det som skilte og det som bandt. ISBN: 9788202696825. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 6.
 • Justvik, Nils Martinius (2019). From Sin to a Gift from God. The Changing Nature of Sport. International Studies in Religion and Society. ISSN: 1573-4293. 33s 172 - 181. doi:10.1163/9789004397965_014.
 • Justvik, Nils Martinius (2018). Protestantism and sport in the ´Bible Belt´of Norway in the first half of the twentieth. Global perspectives on sports and Christianity. ISBN: 978-1-138-82852-0. Routledge. Kapittelnummer 11. s 179 - 194.
 • Justvik, Nils Martinius; McLeod, Hugh; Hess, Robert (2018). Sport and Christianity: Historical Perspectives – An Introduction (Innledning til Special Issue i tidsskriftet IJHS). International Journal of the History of Sport. ISSN: 0952-3367. 35 (1). s 1 - 8. doi:10.1080/09523367.2018.1516068.
 • Justvik, Nils Martinius (2016). Arbeideridretten på Sørlandet i spenningsfeltet mellom borgeridrett og kristenfolk :. Arbeiderhistorie. ISSN: 0801-7778. s 66 - 87.
 • Justvik, Nils Martinius (2014). Aspects of Muscular Christianity in Norway and the United States. A Historiographical Comparison. Journal of Religion and Society. ISSN: 1522-5658. 16
 • Justvik, Nils Martinius (2014). Klassekamp og religiøse arbeidere i Eydehavn og Vennesla. Gud og Mammon, religion og næringsliv. ISBN: 9788202458997. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 7. s 156 - 176.
 • Justvik, Nils Martinius (2014). Lærebokas dominerende posisjon i historieundervisningen - bare for elevenes skyld? :. Acta Didactica Norge. ISSN: 1504-9922. 8 (1). s 20. doi:10.5617/adno.1098.
 • Justvik, Nils Martinius (2012). Tradisjonalisme og faktaorientering blant historielærere?Utvelgelsesprosesser for læreverk i historie i videregående skole: en pilotundersøkelse. Acta Didactica Norge. ISSN: 1504-9922. 6 (1). s 19 - sider. doi:10.5617/adno.1083.
 • Justvik, Nils Martinius (2010). Sosialdemokratisk teologi?. Norsk bruksteologi i endring: tendenser gjennom det 20. århundre. ISBN: 978-82-519-2655-3. Tapir Akademisk Forlag. kaptittel. s 189 - 211.
 • Justvik, Nils Martinius (2002). Liberal teolog møter lavkirkelig bygd. Bjorvand, Agnes-Margrethe / Repstad, Pål (red.): Bløde konsonanter - hard religion?. Kommunion forlag. s 88 - 99.
 • Justvik, Nils Martinius (2018). Fra hav til hei. En fortelling om idrett i Aust-Agder. ISBN: 978-82-02-59152-6. Cappelen Damm Akademisk. s 369.
 • Justvik, Nils Martinius (2017). Idrett i Sør. Vest-Agders idrettskrets 100 år 1917-2017. ISBN: 978-82-8314-116-0. Portal forlag. s 619.
 • Justvik, Nils Martinius (2012). Kristenfolkets forhold til idrett Endringer på Sørlandet i etterkrigstida. ISBN: 9788292712627. Portal forlag. s 311.
 • Justvik, Nils Martinius (2020). 100 år siden frolending tok OL-gull i Antwerpen.
 • Justvik, Nils Martinius (2019). Why is Norway a Wealthy Country.
 • Justvik, Nils Martinius (2019). Idrett og kristendom på Sørlandet - det store bildet..
 • Justvik, Nils Martinius (2019). Idrett i Lyngdal og omegn.

Last changed: 21.06.2018 14:06