0
Jump to main content

Nils-Erik Anders Bomark

Associate Professor

 
Office:
J1048 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Scientific publications

  • Bomark, Nils-Erik (2019). Astroparticle physics.
  • Bomark, Nils-Erik (2019). Den forunderlige kvantemekanikken.
  • Bomark, Nils-Erik (2019). Villedende modeller i kjemi.
  • Bomark, Nils-Erik (2019). Villedende modeller i kjemi.
  • Bomark, Nils-Erik (2019). Er det noe galt med våre kosmologiske modeller?.
  • Bomark, Nils-Erik (2019). Superposisjon og sammenfiltrede fotoner.
  • Bomark, Nils-Erik (2019). Hvordan alt begynte.
  • Bomark, Nils-Erik (2019). Kan man forstå sammenfiltring uten superposisjon?.
  • Bomark, Nils-Erik (2019). Can 1st year bachelor students understand gauge theory and the role of the Higgs?.

Last changed: 6.11.2019 13:11