0
Jump to main content

Morten Beckmann

Associate Professor

 
Office:
E2026 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Scientific publications

  • Beckmann, Morten (2019). Negotiating Christology: The Translation of Colossians 1:15 as a Case Study. Nordic Interpretations of the New Testament: Challenging Texts and Perspectives. ISBN: 978-3525554562. Vandenhoeck & Ruprecht. 5. s 75 - 104.
  • Beckmann, Morten Klepp (2018). Bibel 2011 – nærmere grunnteksten? Guds evige sønn i Romerne 1,4. Kirke og kultur. ISSN: 0023-186X. 123 (2). s 120 - 144. doi:10.18261/issn.1504-3002-2018-02-05.
  • Beckmann, Morten Klepp (2015). Noter til gjenfødelse - Dåpsteologien i parateksten til Bibelselskapets oversettelser 1959–2011. Teologisk Tidsskrift. ISSN: 1893-0263. 4 (4). s 391 - 414.
  • Justnes, Årstein; Beckmann, Morten Klepp (2014). Jesus fra Nikea? Tre merkander til Oskar Skarsaunes visdomskristologi. Teologisk Tidsskrift. ISSN: 1893-0263. 3 (3). s 321 - 335.
  • Beckmann, Morten Klepp; Justnes, Årstein (2013). Når tekst og teologi konkurrerer. Kolosserne 1,15, Kolosserne 1,18 og Åpenbaringen 3,14 i Bibelselskapets oversettelser. Ny bibel, nye perspektiver. Grunntekster, oversettelse og teologi. ISBN: 978-82-92712-76-4. Portal forlag. Kap. 5. s 62 - 74.
  • Beckmann, Morten Klepp (2012). «Men for oss er det én Gud, Faderen» Et kritisk blikk på Richard Bauckhams kristologi. Teologisk Tidsskrift. ISSN: 1893-0263. 1 (1). s 4 - 27.
  • Beckmann, Morten (2019). Jesus i oversettelse - Kristologiske tekster i Bibelselskapets oversettelser 1959–2011. ISBN: 978-82-02-66424-4. Cappelen Damm Akademisk. s 473.
  • Beckmann, Morten (2020). Lunsjforedrag i SiA Bok: "Jesus i oversettelse".
  • Jordal, Preben; Beckmann, Morten; Martinsen, Anders; Reinertsen, Ellen Aasland (2019). Bibel 2011: syv år etter.

Last changed: 4.01.2020 22:01