Mette Fløystad Kvammen - Universitetet i Agder
0
Jump to main content

Mette Fløystad Kvammen

Assistant Professor

Praksisansvarlig og koordinator for sosionomstudiet

E-mail:
mette.f.kvammen@uia.no
Telephone:
38 14 17 19
Mobile:
930 87 012
Office:
HU011 ( Gimlemoen 25, Kristiansand )
Department:
Department of Sociology and Social Work

Last changed: 2013-08-22 16:20:20

Publications

 • Kvammen Mette Fløystad Mellom fag og erfaring - møte mellom erfaringsveiledere og sosionomstudenter i praksis (2014).
 • Bachke, Carl Christian Quarles Van Ufford, Johanna Wilhelmina Kvammen, Mette Fløystad (2012). Årbok for Veiledernettverket i Agder 2012. ISBN 978-82-7117-720-1. 110 s.
 • Kvammen, Mette Fløystad (2016). Brukerdeltakelse som grunnlag for læring? Brukerdeltakelse i undervisningen på sosionomutdanningen ved Universitetet i Agder i Sosionomutdanning på Sørlandet Festskrift ved 25-års jubileet 2016. Portal forlag. ISBN 978-82-8314-103-0. 206 s.
 • Kvammen Mette Fløystad Experiences described by the students from supervision during work placement from service users (2017).
 • Kvammen Mette Fløystad User led supervision – a way to develop professional skills? (2017).
 • Kvammen Mette Fløystad Brukerdeltakelse som grunnlag for læring? Brukerdeltakelse i undervisningen på sosionomutdanningen ved Universitetet i Agder i Sosionomutdanning på Sørlandet Festskrift ved 25-års jubileet 2016 (2016).
 • Kvammen Mette Fløystad Brukerinvolvering i utdanningen fra student- og brukerperspektivet (2016).
 • Viggen Kristin, Johansen Karl Johan, Berg Anita, Nilsen Geir Sigmund, Ask Torunn Alise, Johansen Oddbjørn, Storhaug Anita S., Kvammen Mette Fløystad, Bønnhoff Heidi Esma Dahl, Utvikling av nye fellesmoduler innen sosialarbeiderutdanningene i Midt-Norge og Universitetet i Agder (2015).
 • Kvammen Mette Fløystad Dialog-based meetings between social work students and people with user-experience – a way to develop knowledge and skills in Social Work? (2015).
 • Kvammen Mette Fløystad Mellom fag og erfaring - møte mellom erfaringsveiledere og sosionomstudenter i praksis (2014).
 • Kvammen Mette Fløystad Brukere og studenter som aktive bidragsytere inn i utdannelsen (2014).
 • Kvammen Mette Fløystad User involvement in social work education (2013).
 • Bachke Carl Christian, Quarles Van Ufford Johanna Wilhelmina, Kvammen Mette Fløystad, Årbok for Veiledernettverket i Agder 2012 (2012).

Share study by email