Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Projects

Immigrant women and work life in Kristiansand (post doc project)

Refugee women and work life in the Lindesnes region

Integration as emplaced practice

Honor among immigrants in Agder (pilot project)

Gender balance at the University of Agder

Scientific publications

 • Nilsen, Ann Christin Eklund; Lund, Rebecca Waters Boldsen; Magnussen, May-Linda (2023). Contextualizing institutional ethnography. Critical Commentary on Institutional Ethnography. IE Scholars Speak to Its Promise. ISBN: 978-3-031-33401-6. Palgrave Macmillan. 8. s 137 - 152.
 • Haaland, Hanne; Lund, Rebecca Waters Boldsen; Magnussen, May-Linda; Wallevik, Hege (2022). Professorkvalifiseringens affektive økonomi. Styring, følelser og motstand. Kjønn og akademia: På vei mot BALANSE?. ISBN: 9788245044102. Fagbokforlaget. Kapitel 9. s 171 - 193.
 • Magnussen, May-Linda; Lund, Rebecca Waters Boldsen; Mydland, Trond Stalsberg (2022). Uniformity Dressed as Diversity? Reorienting female associate professors. Gender inequalities in tech-driven research and innovation : living the contradiction. ISBN: 978-1-5292-1947-0. Bristol University Press. Kapittel 7. s 109 - 123.
 • Magnussen, May-Linda (2020). Jeg er klar til å bidra. Utforskning og utfordring av bakkebyråkraters kategorisering av flyktninger som prøver å komme i jobb i dagens Norge.. Tidsskrift for velferdsforskning. ISSN: 0809-2052. 23 (1). s 63 - 75. doi:10.18261/issn.2464-3076-2020-01-05.
 • Magnussen, May-Linda (2020). Kjønnede hverdagsliv og likestillingsutfordringer på Agder. Regionale særtrekk og variasjoner i landsdelen. Grenseløst Agder. Det som skilte og det som bandt. ISBN: 9788202696825. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 7. s 148 - 171.
 • Magnussen, May-Linda (2020). Men’s Family Breadwinning in Today’s Norway: A Blind Spot in the Strive for Gender Equality.. NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research. ISSN: 0803-8740. doi:10.1080/08038740.2020.1790658.
 • Magnussen, May-Linda (2019). Making gendering visible: Institutional ethnography's contribution to Nordic sociology of gender in family relations. Institutional Ethnography in the Nordic Region. ISBN: 9780429019999. Routledge. 10. s 128 - 137.
 • Magnussen, May-Linda; Lund, Rebecca Waters Bolden; Wallevik, Hege (2018). Et kjønnet rom for akademisk skriving. Den vitenskapelige publiseringens sosiale organisering, sett fra ståstedet til kvinnelige førsteamanuenser ved Universitetet i Agder. Tidsskrift for kjønnsforskning. ISSN: 0809-6341. 42 (1-2). s 85 - 103. doi:10.18261/issn.1891-1781-2018-01-02-06.
 • Lund, Rebecca Waters Bolden; Magnussen, May-Linda (2018). Intersektionalitet, virksomhedskundskab og styringsrelationer. Institutionel Etnografi og hverdagens sociale organisering. Tidsskrift for kjønnsforskning. ISSN: 0809-6341. 42 (4). s 268 - 283. doi:10.18261/issn.1891-1781-2018-04-05.
 • Magnussen, May-Linda; Kvamme, Ingunn (2016). Social integration of refugees. Applied social science research in a regional knowledge system. ISBN: 978-1-4724-8782-7. Routledge. 6. s 112 - 126.
 • Magnussen, May-Linda (2015). Familieforsørgelse: Å utforske menns forsørgerarbeid. I hjertet av velferdsstaten. En invitasjon til institusjonell etnografi. ISBN: 978-82-02-45067-0. Cappelen Damm Akademisk. 3. s 52 - 78.
 • Magnussen, May-Linda; Svarstad, Christine (2013). Kvinner i prosess- og olje-/gassindustri på Agder. Likestilling 2013. Kunnskap og innovasjon på Agder. ISBN: 978-82-92712-77-1. Portal forlag. Kapittel 7.
 • Olsen, Torunn Skåltveit; Amble, Nina; Magnussen, May-Linda (2013). Kvinners deltid og likestilling på Agder. Likestilling 2013. Kunnskap og innovasjon på Agder. ISBN: 978-82-92712-77-1. Portal forlag. Del 2 Likestilling på Agder: forskning og utvikling. s 73 - 92.
 • Magnussen, May-Linda (2013). Likestillingsfremskritt på Agder 2000-2010. Likestilling 2013. Kunnskap og innovasjon på Agder. ISBN: 978-82-92712-77-1. Portal forlag. Kapittel 3.
 • Magnussen, May-Linda (2012). Menns forsørgerarbeid. Velferdsstatens familier. Nye sosiologiske perspektiver. ISBN: 9788205425002. Gyldendal Akademisk. kapittel 11. s 242 - 259.
 • Magnussen, May-Linda; Repstad, Pål Steinar; Urstad, Sivert Skålvoll (2012). Skepsis til likestilling på Sørlandet – et resultat av religion?. Tidsskrift for kjønnsforskning. ISSN: 0809-6341. 34 (3/4). s 204 - 222.
 • Magnussen, May-Linda; Repstad, Pål (2010). Religion og likestilling mellom kvinner og menn. Religion i dagens Norge. Mellom sekularisering og sakralisering. ISBN: 978-82-15-01750-1. Universitetsforlaget. kapittel. s 149 - 165.
 • Cruickshank, Jørn; Lysgård, Hans Kjetil; Magnussen, May-Linda (2009). The logic of the construction of rural politics: Political discourses on rurality in Norway. Geografiska Annaler: Series B, Human Geography. ISSN: 0435-3684. 91 (1). s 73 - 89. doi:10.1111/j.1468-0467.2009.00307.x.
 • Berven, Nina; Wærness, Kari E; Magnussen, May-Linda (2001). Kontantstøttereformen; en ideologisk vending i familiepolitikken?. Tidsskrift for velferdsforskning. ISSN: 0809-2052.
 • Magnussen, May-Linda; Nilsen, Ann Christin Eklund (2023). Erfaringer med institusjonell etnografi. ISBN: 9788202714840. Cappelen Damm Akademisk. s 289.
 • Johnsen, Hans Christian Garman; Hauge, Elisabeth S.; Magnussen, May-Linda; Ennals, Richard (2016). Applied social science research in a regional knowledge system. ISBN: 978-1-4724-8782-7. Routledge. s 316.

Last changed: 10.03.2023 10:03