Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Martin Smith-Gahrsen

Assistant Professor

 
Office:
E2033 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Scientific publications

  • Tømte, Cathrine Edelhard; Lien, Anne; Trysnes, Irene; Smith-Gahrsen, Martin (2024). Digitale transformasjoner av utdanning og lærerrollen.. Lærerrollen i endring. Studentaktive læringsformer og profesjonsfaglig digital kompetanse. ISBN: 9788215064727. Universitetsforlaget. Kapittel 10. s 246 - 252.
  • Tømte, Cathrine Edelhard; Lien, Anne; Trysnes, Irene; Smith-Gahrsen, Martin (2024). Lærerrollen i endring.. Lærerrollen i endring. Studentaktive læringsformer og profesjonsfaglig digital kompetanse. ISBN: 9788215064727. Universitetsforlaget. Kapittel 1. s 13 - 46.
  • Smith-Gahrsen, Martin; Beckmann, Morten Klepp (2024). Opplevelse og læring med virtuelle ekskursjoner i KRLE. Lærerrollen i endring. Studentaktive læringsformer og profesjonsfaglig digital kompetanse. ISBN: 9788215064727. Universitetsforlaget.
  • Aukland, Knut; Andersland, Inge; Smith-Gahrsen, Martin; Lindhardt, Eva Mila; Kvia, Anne Siri; Hansen, Simon Simchai (2023). VR in RE and moral education: report from a conference symposium at the NCRE 2022. Journal of Beliefs and Values. ISSN: 1361-7672. doi:10.1080/13617672.2023.2207149.
  • Tømte, Cathrine Edelhard; Lien, Anne; Trysnes, Irene; Smith-Gahrsen, Martin (2024). Lærerrollen i endring. Studentaktive læringsformer og profesjonsfaglig digital kompetanse. ISBN: 9788215064727. Universitetsforlaget. s 264.
  • Smith-Gahrsen, Martin; Ruhaven, Ingvild; Repstad, Kari G. Håkonsen (2021). Studentaktiv undervisning. ISBN: 9788283722710. Fagbokforlaget. s 94.
  • Smith-Gahrsen, Martin (2023). Undervisning, opplevelse og læring med VR i KRLE - funn fra tre forskningsprosjekter.
  • Smith-Gahrsen, Martin; Meier, Ralph; Skjoldli, Jane (2023). Affordances and challenges of using VR in religious education..
  • Tømte, Cathrine Edelhard; Lien, Anne; Føreland, Line Reichelt; Smith-Gahrsen, Martin (2023). Hva slags lærerkompetanser kreves i den digitaliserte skolen?.
  • Trysnes, Irene; Smith-Gahrsen, Martin; Føreland, Line Reichelt (2023). Studentaktiv læring i lærerutdanningene - Samisk minecraft, VR og bærekraftig utvikling..

Last changed: 4.04.2023 10:04