0
Jump to main content

Martin Smith-Gahrsen

Assistant Professor

 
Office:
E2033 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Scientific publications

  • Korsvoll, Nils Hallvard; Smith-Gahrsen, Martin (2021). Hvordan undervise om jødedom etter fagfornyelsen? Om utforskende og opplevelsesbasert læring med virtuell virkelighet.

Last changed: 13.01.2022 22:01