Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Martin Smith-Gahrsen

Assistant Professor

 
Office:
E2033 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Scientific publications

 • Smith-Gahrsen, Martin; Ruhaven, Ingvild; Repstad, Kari G. Håkonsen (2021). Studentaktiv undervisning. ISBN: 9788283722710. Fagbokforlaget. s 94.
 • Smith-Gahrsen, Martin (2023). Bruk av VR i KRLE-undervisning - blogginnlegg.
 • Smith-Gahrsen, Martin (2022). Lyst til å utforske etikk og religion med VR?.
 • Smith-Gahrsen, Martin (2022). Hvordan utvikle digital kompetanse i faget «Pedagogikk og elevkunnskap»?.
 • Smith-Gahrsen, Martin (2022). Delte erfaringer om bruk av VR.
 • Smith-Gahrsen, Martin (2022). Innlegg om FoU-prosjekter (felles fagdag med Høgskulen i Volda): - Virtuell virkelighet i etikkundervisning – et bidrag til tilstedeværelse, innlevelse og variasjon? - Opplevelse og læring med virtuelle ekskursjoner i KRLE-faget.
 • Smith-Gahrsen, Martin (2022). Presentasjon og utprøving av VR-opplegg til undervisning på Forskningstorvet under Forskningsdagene I Kristiansand.
 • Smith-Gahrsen, Martin (2022). Presentasjon av FoU-prosjektene: - Virtuell virkelighet i etikkundervisning – et bidrag til tilstedeværelse, innlevelse og variasjon? - Opplevelse og læring med virtuelle ekskursjoner i KRLE-faget.
 • Smith-Gahrsen, Martin (2022). Benefits and challenges of using 360-videos in religious education - findings from two phenomenological studies.
 • Smith-Gahrsen, Martin (2022). Om etiske og virtuelle ekskursjoner med VR-teknologi i KRLE.
 • Smith-Gahrsen, Martin (2022). Undervisning, opplevelse og læring med VR-teknologi i KRLE.

Last changed: 30.01.2022 16:01