Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Martin Steinar Skjekkeland

Professor Emeritus

 
Office:
EU010 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

General outreach

    

Scientific publications

 • Skjekkeland, Martin (2022). Jahr, Ernst Håkon (red.). Framtidsnorsk – norsk språk i 2050. Landslaget for språklig samling 60 år 1959 – 2019. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift. ISSN: 0800-3076. 39 (2). s 399 - 405.
 • Skjekkeland, Martin (2021). "dog overalt viser sig en national Grund". Om ei oversedd utvikling i Ivar Aasens vurdering av måla på Agder.. Norsk språk i rom og tid. ISBN: 9788283900682. Novus Forlag. kapittel nummer 4. s 55 - 76.
 • Skjekkeland, Martin (2017). Dialektbruk og språkleg klima i Noreg. Scripta Neophilologica Posnaniensia. ISSN: 1509-4146. XVIIs 307 - 312. doi:10.14746/snp.2017.17.21.
 • Skjekkeland, Martin (2016). Norsk språk i møte med engelsk. Scripta Neophilologica Posnaniensia. ISSN: 1509-4146. XVIs 139 - 144. doi:10.14746/snp.2016.16.09.
 • Skjekkeland, Martin (2013). Åsdølmålet - eit fjellmål i endring. Talemålsforsking i Norden dei siste 100 åra: Eit symposium i Åseral i 2011 i høve 100-årsjubileet for Didrik Arup Seips hovudfagsavhandling om åsdølmålet. ISBN: 9789187403033. Swedish Science Press. Kapittel. s 51 - 66.
 • Skjekkeland, Martin (2011). Kva ei ordsamling frå Agder fortel om talemålet på 1600-talet. Norsk språkhistorie i eldre nynorsk tid (1525-1814) : minneskrift for Kjartan Ottosson. ISBN: 978-82-7099-655-1. Novus Forlag. 4. s 48 - 63.
 • Skjekkeland, Martin (2011). Lokal identitet som forklaringsfaktor i sosiolingvistikken. Studier i dialektologi och sociolingvistik. ISBN: 978-91-85352-90-6. Swedish Science Press. kapittel. s 269 - 278.
 • Skjekkeland, Martin (2008). Noreg og Nederland : eit tett samband i to hundre år. Nordiske Studier i Leksikografi. Rapport fra konfrence om leksikografi i Norden. Akureyri 22.-26. mai 2007. Nordisk Forening for Leksikografi. faglig_bok_forlag. s 399 - 408.
 • Skjekkeland, Martin (2007). Dialektutvikling gjennom 400 år. Eit døme frå Vest-Agder. Akselberg, G. og Myking J. (red.): Å sjå samfunnet gjennom språket. Heidersskrift til Helge Sandøy på 60-årsdagen 14.06.2007. Novus Forlag. s 197 - 204.
 • Skjekkeland, Martin (2006). Språk og samfunn på Agder. Om dialektutviklinga i dag. Årsskrift 2006. Agder historielag. faglig_bok_institusjon. s 67 - 76.
 • Skjekkeland, Martin; Jahr, Ernst Håkon (2000). Lågtysk språk i møte med kyst og innland i det sørlege Noreg. Språkkontakt - Innverknaden frå nedertysk på andre nordeuropeiske språk. Nordisk ministerråd. s 245 - 276.
 • Skjekkeland, Martin (1999). Agder - ein region mellom aust og vest. Kva skjer med talemålet i området?. ?. s 76 - 97.
 • Nedrelid, Gudlaug; Skjekkeland, Martin (1997). "Eit namn lyt allting hava"- Ivar Aasens Norsk Navnebog og den nordiske namnerenessansen. Meir om Ivar Aasen. Fem tilskott frå Høgskolen i Agder. Artiklar frå ein fagdag om Ivar Aasen. = Høgskolen i Agder. Skriftserien nr. 22. Høgskolen i Agder. faglig_bok_institusjon. s 7 - 19.
 • Skjekkeland, Martin (1997). Ivar Aasen - hans ideologi og tenking i møte med talemålet på Agder. ?. s 19 - 40.
 • Skjekkeland, Martin (1978). "Maallære og ordtøke fraa Vest-Agder". Ei jamføring med Kvinesdals-målet i dag. På leit etter ord. Heidersskrift til Inger Frøyset frå hennar medarbeidarar og studentar. Red. av Ingeborg Hoff. Universitetsforlaget. Universitetsforlaget. s 359 - 380.
 • Skjekkeland, Martin (1976). Vokalsystemet i Kvinesdals-målet. ?. s 46 - 55.
 • Skjekkeland, Martin (2012). Språk og kultur : vegar inn i det norske språksamfunnet. ISBN: 978-82-92712-61-0. Portal forlag. s 174.
 • Skjekkeland, Martin (1977). Målføre og skriftmål. ISBN: 82-00-01708-7. Universitetsforlaget.
 • Skjekkeland, Martin (1997). Dei norske dialektane. Tradisjonelle særdrag i jamføring med skriftmåla. ISBN: 82-7634-103-9. Høyskoleforlaget. Kristiansand.. s 280.
 • Skjekkeland, Martin (2010). Dialektlandet. ISBN: 9788292712313. Portal forlag. s 150.
 • Skjekkeland, Martin (2009). Språk og samfunn i endring. Ein studie av tilhøvet mellom lokal identitet og talemålsutvikling. ISBN: 9788270995639. Novus Forlag. s 261.
 • Skjekkeland, Martin (2005). Dialektar i Noreg. Tradisjon og fornying. ISBN: 8276346839. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 225.

Last changed: 13.03.2019 09:03