0
Jump to main content
 
Office:
E2074B ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

 

Teaching areas

 • Theory/analysis of language and text
 • Theory/analysis of media and communication
 • Hypertext and digital media
 • Online journalism

 

Research areas

 • Text and discourse studies
 • Multimodality  
 • Hypertext and multimedia  
 • Computer mediated communication  
 • Journalism
 • Rhetorics
 • photograpy and visual communication

 

On-going projects

 • Leader of the research project Innovative Data Visualization and Visual-Numeric Literacy (indvil.org) (2016-2019). The project is supported by the Norwegian Research Council (NFR) and the Norwegian Media Authorities (RAM).

   

Selected publications

Monographies and text books

 • Visuelle samtaler. Anvendelser av fotografi og grafikk i nye digitale kontekster. [Visual conversations. Visual practices involving photography and graphics in new digital contexts] Bergen: Fagbokforlaget.
 •  Digitale diskurser. Nettavisen som kommunikativ flerbruksarena (2007).[Digital discources. The Online Newspaper as a Multipurpose Arena for Communication] Kristiansand: Høyskoleforlaget.
 •  Writing for the Web. An Introduction to Online Journalism (2006). In the book series Media Transformations, Vytautas Magnus University, Kaunas, Litauen. 
 • Konvergens i tekst. En studie av et tekstformat som kombinerer skrift og video (2005) [Convergence in Text. Exploring a Text Format Combining Writing and Video] Forskningsserien nr 49, Høgskolen i Agder. Kristiansand: IJ-forlaget.  
 • Den forståelige nyhet (2005 [1996]) [The Comprehensible News Story]. Kristiansand: IJ-forlaget
 • Å skrive for skjermen. En innføring i nettjournalistikk (2002) [Writing for the Web. An introduction to online journalism] Kristiansand: IJ-forlaget
 • Nyheten som hypertekst. Tekstuelle aspekter ved møtet mellom en gammel sjanger og ny teknologi (2001) [The News as Hypertext.Textual Aspects Concerning the Meeting Between an Old Genre and a New Technology] Kristiansand: IJ-forlaget
 • Nettavisen og brukerne. En panelstudie med fokus på nettavislesernes vaner, preferanser og medieforståelse (2000) [The Online News Site and its Users. A Study of Readers’ Habits, Preferences and Media Understanding]  Kristiansand: IJ-forlaget

 

Edited Volumes

 • Data Visualization in Society. (Co-edited with Helen Kennedy.) Amsterdam University Press (In process to be published, fall 2019)
 • Det tredje språket.Multimodale studier av interkulturell kommunikasjon i kunst, skole og samfunnsliv(red.)[ The Third Language. Multimodal Investigations of Inter-cultural Communication in Art, Education and Society] Kristiansand: Portal Forlag (2015)
 • Skrift/bilde/lyd.  Analyse av sammensatte tekster (red.)  [Writing/image/sound. Analysing Composite Texts] Kristiansand: Høyskoleforlaget (2010)

 

Articles and book chapters  

 • Weber, Wibke; Engebretsen, Martin and Kennedy, Helen (2018): "Data stories. Rethinking journalistic storytelling in the context of data journalism". In Studies in Communication Sciences (SComS), 18(1).

 • Engebretsen, Martin; Kennedy, Helen and Weber, Wibke (2018) "Data Visualization in Scandinavian Newsrooms: Emerging Trends in Journalistic Visualization Practices".  In Nordicom Review 39(2)

 • Engebretsen, Martin and Weber, Wibke (2017) "Graphic modes". In: Daniel Perrin and Colleen Cotter (eds.) Handbook of Language and Media. London: Routledge.

 •  "Levende diagrammer og zoombare kart. Datavisualisering som nyskapende fortellerform i journalistikken" (2017). [Living diagrams and zoomable maps. Data visualization as innovative form of storytelling in journalism] In Norsk Medietidsskrift 02/2017.
 • «Transkulturelle erfaringer i sosiale medier. En studie av diskursive strategier hos norske innvandrere på nett»  [Trans-cultural Lives in Social Media. An Investigation of Discursive Strategies Held by Norwegian Immigrants online.] In Norsk medietidsskrift 4/2015.

 • «Et multimodalt perspektiv på kulturmøter» [A Multimodal Perspective on Cultural Encounters], in Engebretsen, M. (red.)Det tredje språket. Multimodale studier av interkulturell kommunikasjon i kunst, skole og samfunnsliv.Kristiansand: Portal Forlag (2015)
 • «Grenseoverskridende formidling på YouTube. Digital historiefortelling som interkulturell kommunikasjon» [Transboundary mediation on YouYube.Digital Storytelling as Inter-cultural Communication], in Engebretsen, M. (red.)Det tredje språket. Multimodale studier av interkulturell kommunikasjon i kunst, skole og samfunnsliv.Kristiansand: Portal Forlag (2015)
 • “Nett, brett, papir? Diskursive potensialer i konkurrerende medieplattformer”[Analyzing Discursive Potentials in Competing Media Platforms]I Andersen, T.H. & Boeriis, M. (red.) (2012) Nordisk socialsemiotik. Pædagogiske, multimodale og sprogvidenskabelige landvinninger. Odense: Syddansk Universitetsforlag. 
 • “Balancing Cohesion and Tension in Multimodal Rhetoric. An Interdisciplinary Approach to the Study of Semiotic Complexity” in Learning, Media and Technology 2/2012        
 •  ”Hvordan og hvorfor analysere sammensatte tekster? ”[How and Why Analyze Composite Texts], i Engebretsen, Martin (red.) Skrift/bilde/lyd. Analyse av sammensatte tekster, Kristiansand: Høyskoleforlaget 2010
 • ”Multimodal retorikk på nettet” [Multimodal Rhetorics Online], i Engebretsen, Martin (red.) Skrift/bilde/lyd. Analyse av sammensatte tekster, Kristiansand: Høyskoleforlaget 2010 
 • Sakte utvikling mot en interaktiv nyhetsdiskurs” [Moving Slowly Towards an Interactive News Disourse] i Norsk Medietidsskrift   4/2008
 • ”Om interaktiv journalistikk – og redaksjonelle konsekvenser” [Interactive Journalism and Newsroom Consequences] , i Ottosen, Rune og Krumsvik, Arne (red.) Journalistikk i en digital hverdag. Kristiansand: IJ-forlaget 2008
 • ”Gamle sjangrer, ny estetikk. En studie av nettavisenes velkomstdiskurser” [Old Genres – New Aesthetics.A Study of Online News Sites’ Frontpages], i Norsk Medietidsskrift  3/2006 
 • “Making sense with multimedia. A text theoretical study of a digital format integrating writing and video”, i Seminar.net, vol 2, nr. 1, 2006 
 • “Shallow and static or deep and dynamic? Studying the state of online journalism in Scandinavia”, i Nordicom Review, Vol.27, nr. 1, 2006
 •  

  Scientific publications

  • Engebretsen Martin, Weber Wibke, Kennedy Helen, Data Visualization in Scandinavian Newsrooms: Emerging Trends in Journalistic Visualization Practices (2018). Nordicom Review . ISSN 1403-1108. 39 (2), s - doi: :10.2478/nor-2018-0007
  • Weber Wibke, Engebretsen Martin, Kennedy Helen, Data stories. Rethinking journalistic storytelling in the context of data journalism (2018). Studies in Communication Sciences (SComS) . ISSN 1424-4896. 18 (1), s 191 - 206
  • Engebretsen Martin, Weber Wibke, Graphic modes (2017).
  • Engebretsen Martin Levende diagrammer og zoombare kart. Datavisualisering som nyskapende fortellerform i journalistikken (2017). Norsk Medietidsskrift . ISSN 0804-8452. 24 (2), s 1 - 27 doi: 10.18261/issn.0805-9535-2017-02-02
  • Engebretsen Martin Digital historiefortelling som interkulturell kommunikasjon (2015).
  • Engebretsen Martin Et multimodalt perspektiv på kulturmøter (2015).
  • Engebretsen Martin Transkulturelle erfaringer i sosiale medier : en studie av diskursive strategier hos norske innvandrere på nett (2015). Norsk Medietidsskrift . ISSN 0804-8452. 22 (4), s 1 - 22
  • Engebretsen Martin The soundslide report: Innovative journalism or misplaced works of art? (2014). Nordicom Review . ISSN 1403-1108. 35 (1), s 99 - 113 doi: 10.2478/nor-2014-0007
  • Engebretsen Martin Balancing cohesion and tension in multimodal rhetoric. An interdisciplinary approach to the study of semiotic complexity (2012). Learning, Media & Technology . ISSN 1743-9884. 37 (2), s 145 - 162 doi: 10.1080/17439884.2012.655745
  • Engebretsen Martin Nett, brett, papir? Diskursive potensialer i konkurrerende medieplattformer (2012).
  • Engebretsen Martin Hvorfor og hvordan analyserer vi sammensatte tekster? (2010).
  • Engebretsen Martin Multimodal retorikk på nettet (2010).
  • Engebretsen Martin Om interaktiv journalistikk og redaksjonelle konsekvenser (2008).
  • Engebretsen Martin Sakte utvikling mot en interaktiv nyhetsdiskurs (2008). Norsk Medietidsskrift . ISSN 0804-8452. 15 (4), s 328 - 342
  • Engebretsen Martin Gamle sjangre, ny estetikk en studie av nettavisenes velkomstdiskurs (2006). Norsk Medietidsskrift . ISSN 0804-8452. 13 (3), s 242 - 265
  • Engebretsen Martin Making sense with multimedia: A text theoretical study of a digital format integrating writing and video (2006). Seminar.net : Media, technology and lifelong learning . ISSN 1504-4831. 2 (1), s 18 -
  • Engebretsen Martin Shallow and static or deep and dynamic? (2006). Nordicom Review . ISSN 1403-1108. 27 (1), s 3 - 16
  • Engebretsen Martin Nye nyheter - ny fordeling av fortellermakt? Om utviklingen av hypermediale nyhetsformater på WWW (2002).
  • Engebretsen Martin Hypernews and Coherence (2000). Nordicom Review . ISSN 1403-1108. 21 (2), s 209 - 226
  • Engebretsen Martin Hypernews and coherence (2000). Journal of Digital Information . ISSN 1368-7506. 1 (7), s 25 -
  • Engebretsen Martin Tale - skrift - digital skrift. Om digitalisering og språklige funksjoner (2000). Human IT . ISSN 1402-1501. (02.mar), s 77 - 102
  • Engebretsen Martin Nyheter på Nettet: fortellinger eller informasjonsnettverk? (1999). Norsk Medietidsskrift . ISSN 0804-8452. (2), s 93 - 112
  • Engebretsen Martin Tale-skrift-digital skrift (1999).
  • Engebretsen, Martin (2015). Det tredje språket: Multimodale studier av interkulturell kommunikasjon i kunst, skole og samfunnsliv. Portal forlag. ISBN 9788283140361. 334 s.
  • Engebretsen, Martin (2013). Visuelle samtaler. Anvendelser av fotografi og grafikk i nye digitale kontekster. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1236-1. 198 s.
  • Engebretsen, Martin (2007). Digitale diskurser. Nettavisen som kommunikativ flerbruksarena. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISBN 9788276347609. 207 s.
  • Engebretsen, Martin (2006). Writing for the Web. An Introduction to Online Journalism. ISBN 9955120975. 104 s.
  • Engebretsen, Martin (2005). Den forståelige nyhet. ISBN 8271472860. 77 s.
  • Engebretsen, Martin (2005). Konvergens i tekst. En studie av et tekstformat som kombinerer skrift og video. ISBN 8276345735. 72 s.
  • Engebretsen, Martin (2002). Å skrive for skjermen. En innføring i nettjournalistikk. ISBN 8271472372.
  • Engebretsen, Martin (2001). Nyheten som hypertekst: Tekstuelle aspekter ved møtet mellom en gammel sjanger og ny teknologi. IJ-forlaget. ISBN 8271472267. 351 s.
  • Engebretsen, Martin (2010). Skrift/Bilde/Lyd: Analyse av sammensatte tekster. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISBN 978-82-7634-858-3. 259 s.
  • Engebretsen Martin Interacting with data visualization in the news media: a user study (2018).
  • Engebretsen Martin Verbal kommunikasjon i hestesporten (2018).
  • Weber Wibke, Engebretsen Martin, Kennedy Helen, Data stories. Rethinking journalistic storytelling in the context of data journalism (2018). Studies in Communication Sciences (SComS) . ISSN 1424-4896. 18 (1), s 191 - 206
  • Engebretsen Martin From numbers to graphics (2018).
  • Engebretsen Martin Fra tall til figurer (2018).
  • Engebretsen Martin Datavisualisering i nyhetsmediene: Trender og holdninger (2018).
  • Engebretsen Martin, Weber Wibke, Kennedy Helen, Data Visualization in Scandinavian Newsrooms: Emerging Trends in Journalistic Visualization Practices (2018). Nordicom Review . ISSN 1403-1108. 39 (2), s - doi: :10.2478/nor-2018-0007
  • Engebretsen Martin Hvordan bruke datavisualisering i klasserommet? (2017).
  • Engebretsen Martin Falske nyheter og alternative fakta – hva er det og hvilke problemstillinger reiser begrepene (2017).
  • Engebretsen Martin Harde fakta i klare farger. Hvordan styrke studentenes kompetanse i å lese og bruke datavisualiseringer? (2017).

  Last changed: 2.12.2018 13:12

  Share study by email