Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Maria Kristianne Myrann

PhD Research Fellow

 
Office:
EU106 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Scientific publications

  • Myrann, Maria Kristianne; Krogstad Nome, Venke; Høyvoll Piros, Anne Signe (2018). Det sårbare barnet i barnehagen og skolen: Tverrfaglig samarbeid mot samme mål. Barn og unge i midten. Tverrfaglig og tverretatlig arbeid i barn og unges oppvekst. ISBN: 9788205498181. Gyldendal Akademisk. Kapittel 5. s 116 - 147.
  • Myrann, Maria Kristianne (2020). Foreldresamtalen -kommunikasjon og relasjon mellom hjem og barnehage. ISBN: 9788202702564. Cappelen Damm Akademisk. s 95.
  • Myrann, Maria Kristianne (2023). Parental Collaboration in Transitions from Preschool to Primary School: Preliminary findings of a scoping review covering the Nordic context.
  • Myrann, Maria Kristianne (2022). Foreldresamtalen -kommunikasjon og relasjon mellom hjem og barnehage (kurs).
  • Myrann, Maria Kristianne (2021). Den viktige foreldresamtalen (Blogginnlegg for Fagsnakk Cappelen Damm).
  • Myrann, Maria Kristianne (2020). Den viktige foreldresamtalen.
  • Myrann, Maria Kristianne (2019). That's how we do it in Norway: Parent-kindergarten teacher conferences involving refugee parents.
  • Myrann, Maria Kristianne (2019). Foreldresamtalen og det delte oppdragermandat: Kommunikasjon om oppdragelse i lys av Habermas' teori om kommunikativ handling.
  • Horrigmo, Kirsten Johansen; Midtsundstad, Jorunn H.; Myrann, Maria Kristianne (2018). The influence of local context and their support for schools.
  • Horrigmo, Kirsten Johansen; Midtsundstad, Jorunn H.; Myrann, Maria Kristianne (2018). How does the interplay between school and place influence inclusion?.

Last changed: 20.09.2020 14:09