Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Scientific publications

  • Hauen, Mali; Rolfhamre, Robin (2023). This is me: Investigating pupils' stories about the kulturskole to unveil how they and the school mutually affect each other. Journal of Embodied Research (JER). ISSN: 2513-8421.
  • Hauen, Mali; Emstad, Anne Berit (2021). Hva settes i spill når ledere i kulturskolen planlegger elevenes timeplaner? Om en rhizomatisk forståelse av organisasjonen kulturskole og hvordan en slik forståelse kan berike kulturskolens samarbeid med andre aktører. Utdanning i kunstfag: Samarbeid, kvalitet og spenninger. ISBN: 978-82-02-71634-9. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 2. s 49 - 75.
  • Hauen, Mali; Dragset, Iver; Olsen, Marianne (2023). Rundbordsdiskusjon: Samarbeid kulturskole-grunnskole rundt musikk som fag.
  • Hauen, Mali (2023). "Trembling moments" A video article performing pupils embodied stories about kulturskolen.
  • Hauen, Mali; Lone, Solveig Rivenes; Nørstebø, Kirsti; Fostad, Ingrid (2023). The Norwegian Municipal School of music and performing art and five related PhD-projects.
  • Hauen, Mali (2022). A dangerous life: Music and art living on the edge (of education).
  • Knigge, Jens; Angelo, Elin; Hauen, Mali; Nørstebø, Kirsti; Rypestøl, Trygve (2022). Effekter av instrumentalundervisning og ensemble-spilling i klasserommet — Musikkundervisning i samarbeid mellom kulturskole og grunnskole.
  • Jamouchi, Samira; Klungland, Monica; Eriksen, Helen; Hauen, Mali (2022). Stitch Sisters. Time of material through wool..
  • Hauen, Mali (2022). Eleven som medforsker.
  • Hauen, Mali (2021). “Without eyesight, listening to life” - An autoethnographic experience of soundwalk and attempts to use this in musical instrument teaching.

Last changed: 16.02.2019 13:02