Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content
 
Office:
E2076 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Research interests

Child language acquisition, phonology, communication, language disorders, Nordic languages

Courses and teaching

Teach ceveral courses in language acquisition, linguistics, eastern Nordic linguistics and western Wordic linguistics (Icelandic and Faroese). 

Work experience

University of Stavanger, Moscow State University, University of Bergen, University of Agder

Academic interests

Language acquisition, language disorders, language history, early education, literacy, sociolinguistics, dialectology

Projects

Language acquistition in multilingual kondergardens

Selected publications

Selås, M., & Helland, W. A. (2016). Pragmatic language impairment in children with Noonan syndrome. Clinical Linguistics & Phonetics30(11), 899-910.

Selås, M. og Helland Gujord, A.-K. (2017). Språkmøte i barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget

Breivega, K. og Selås, M. (2018). Skriveboka. Oslo: Det norske Samlaget. 

Gujord, A. K. H., Neteland, R., & Selås, M. (2018). Framvekst av morfologi, syntaks og ordforråd i tidleg andrespråksutvikling–ein longitudinell kasusstudie. NOA-Norsk som andrespråk, (1-2).

Selås, M., & Neteland, R. (2019). Norwegian children's acquisition of the dialect feature r. RASK

Selås, M. (2020). Ordlæring i eit begynnarperspektiv. I: Ulland og Jensen (red.): Ord og begreper i klasserommet. Bergen: Fagbokforlaget. 

Scientific publications

 • Neteland, Randi; Selås, Magnhild; Gujord, Ann-Kristin Helland (2022). Kor e alle k-ar hen? Variasjon mellom k- og v- i spørjeord blant bergenske barnehagebarn. Bergen Language and Linguistics Studies (BeLLS). ISSN: 1892-2449. 12 (1). s 295 - 317. doi:10.15845/bells.v12i1.3518.
 • Selås, Magnhild (2021). A short description of some aspects of the traditional Valle dialect in Setesdal. Norsk språk i rom og tid. ISBN: 9788283900682. Novus Forlag. Artikkel 4. s 77 - 92.
 • Gujord, Ann-Kristin Helland; Neteland, Randi; Selås, Magnhild (2021). Successive Language Learning in Early Childhood: The Case of Question Formation. RASK: Internationalt tidsskrift for sprog og kommunikation. ISSN: 0909-8976. 53s 5 - 36.
 • Selås, Magnhild (2020). Å undersøke munnleg språkutvikling i skulealder. Master i norsk. Metodeboka 2. ISBN: 9788215035710. Universitetsforlaget. kapittel 10. s 198 - 215.
 • Selås, Magnhild; Neteland, Randi (2019). Norwegian children's acquisition of the dialect feature r. RASK: Internationalt tidsskrift for sprog og kommunikation. ISSN: 0909-8976. 49 (1). s 5 - 23.
 • Gujord, Ann-Kristin Helland; Neteland, Randi; Selås, Magnhild (2018). Framvekst av morfologi, syntaks og ordforråd i tidleg andrespråksutvikling - ein longitudinell kasusstudie. NOA - Norsk som andrespråk. ISSN: 0801-3284. 34 (1-2). s 93 - 127.
 • Selås, Magnhild; Helland, Wenche A (2016). Pragmatic language impairment in children with Noonan syndrome. Clinical Linguistics & Phonetics. ISSN: 0269-9206. 30 (11). s 899 - 910. doi:10.1080/02699206.2016.1188422.
 • Selås, Magnhild (2011). Nordisk språksosialisering i ei spennande framtid. Vestnordisk språkkontakt gjennom 1200 år. ISBN: 978-99918-65-36-2. Føroya Fródskaparfelag. artikkel. s 201 - 218.
 • Selås, Magnhild (2010). Små barn og konsonantgrupper : innlæring av #sC i eit vestnorsk materiale. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift. ISSN: 0800-3076. 28 (1). s 77 - 90.
 • Selås, Magnhild (2007). Sørlandet - ein språkleg region?. Å sjå samfunnet gjennom språket. Heidersskrift til Helge Sandøy på 60-årsdagen 14.06.2007. Novus Forlag. s 189 - 197.
 • Breivega, Kjersti Maria Rongen; Selås, Magnhild (2019). Skriveboka. Innføring i skriveopplæring. Ebok i Alltekst. ISBN: 9788252199505. Det Norske Samlaget. s 260.
 • Breivega, Kjersti Maria Rongen; Selås, Magnhild (2018). Skriveboka. Innføring i skriveopplæring. ISBN: 978-82-521-9567-5. Samlaget. s 260.
 • Selås, Magnhild; Gujord, Ann-Kristin Helland (2017). Språkmøte i barnehagen. ISBN: 9788245020823. Fagbokforlaget. s 221.
 • Selås, Magnhild; Skattør, Tone Helene (2023). Leik i norskfaget.
 • NRK, Dagsnytt atten; Selås, Magnhild (2023). 6-åringer og lek.
 • Selås, Magnhild (2022). Moderne vallemål slik det blir brukt i barnehagane i Valle, Setesdal.
 • Selås, Magnhild (2022). Dialect changes in Valle, southern Norway – dialect death as we speak?.
 • Selås, Magnhild (2022). Moderne vallemål.
 • Selås, Magnhild (2022). Framvandrarane.

Last changed: 6.03.2023 21:03