0
Jump to main content

Lisbeth Ljosdal Skreland

Associate Professor

Assistant professor

 
Office:
E1220 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Scientific publications

  • Nome, Dag Øystein; Olsen, Anne Karin Vikstøl; Skreland, Lisbeth Ljosdal; Spieler, Kristin Severinsen (2021). Prosjektarbeid i barnehagen - mellom bekvemmelighet og medvirkning. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk. ISSN: 2387-5739. 7s 273 - 286. doi:10.23865/ntpk.v7.2615.
  • Skreland, Lisbeth Ljosdal; Steen-Johnsen, Tale (2021). The lamination machine and laminating as thing-power in early childhood pedagogical practice. Children's Geographies. ISSN: 1473-3285. doi:10.1080/14733285.2021.1965089.
  • Steen-Johnsen, Tale; Skreland, Lisbeth Ljosdal (2021). The politics of emotion in a parenting support programmes for refugees in Norway. Emotions and Society. ISSN: 2631-6897. doi:10.1332/263169021X16152829478746.
  • Gulløv, Eva; Skreland, Lisbeth Ljosdal (2020). Den tabuiserede skamudøvelse. Dansk pædagogisk tidsskrift. ISSN: 0904-2393. 3s 50 - 68.
  • Gulløv, Eva; Skreland, Lisbeth Ljosdal (2016). Ethnographic studies of Young children. Practical Research with children. ISBN: 9781138937895. Routledge. Artikkel. s 127 - 144.
  • Skreland, Lisbeth Ljosdal (2015). Regler i barnehagen - en demokratisk blindflekk?. Demokratiske praksiser i barnehagen. ISBN: 978-82-450-1652-9. Fagbokforlaget. Kapittel 4. s 85 - 98.
  • Skreland, Lisbeth Ljosdal (2016). På mandager er det ikke lov med papirfly. En studie av regler og yrkesutøvelse.. ISBN: 978-82-7117-833-8. Universitetet i Agder. s 259.
  • Stray, Ingunn Elisabeth; Skreland, Lisbeth Ljosdal (2019). Bullying– from the pupils’ point of view.

Last changed: 14.01.2019 14:01