0
Jump to main content

Lisbeth Ljosdal Skreland

Associate Professor

Assistant professor

 
Office:
E1220 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Scientific publications

  • Gulløv, Eva; Skreland, Lisbeth Ljosdal (2016). Ethnographic studies of Young children. Practical Research with children. ISBN: 9781138937895. Routledge. Artikkel. s 127 - 144.
  • Skreland, Lisbeth Ljosdal (2015). Regler i barnehagen - en demokratisk blindflekk?. Demokratiske praksiser i barnehagen. ISBN: 978-82-450-1652-9. Fagbokforlaget. Kapittel 4. s 85 - 98.
  • Skreland, Lisbeth Ljosdal (2016). På mandager er det ikke lov med papirfly. En studie av regler og yrkesutøvelse.. ISBN: 978-82-7117-833-8. Universitetet i Agder. s 259.
  • Stray, Ingunn Elisabeth; Skreland, Lisbeth Ljosdal (2019). Bullying– from the pupils’ point of view.
  • Skreland, Lisbeth Ljosdal (2017). A study of the Teacher’s professional work and their practice of rules.

Last changed: 14.01.2019 14:01