Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Leonora Onarheim Bergsjø

Associate Professor

Bergsjø researches and teaches digital ethics, digital judgement and responsible digitalisation, including security from a digital ethical perspective. Interdisciplinary research is a prerequisite for such work, and Bergsjø is and has been part of a number of interdisciplinary research projects. She holds a PhD from the University of Oslo. 

Research interests

Digital ethics, big data, algorithms and artificial intelligence. Digital judgement. Ethically responsible digitalisation. Professional digital competence. E-health. Religion, ethics and beliefs. Digital security in a digital-ethical perspective. 

Courses and teaching

 • Guest lecturer in digital ethics at a number of institutions, including the University of Oslo, the University of Agder, MF University College and Inland Norway University of Applied Sciences. 
 • Primary position at Østfold University College / Faculty of Teacher Education and Languages
 • Supervision at master and PhD level (at HiØ, UiA, UiO, INN)

Projects

General outreach

 • Chair of NORDE Norwegian Council for Digital Ethics. 
 • Nominated for the Dissemination Award at HiØ in 2022. 
 • Lectures and panel debates on digital ethics and related topics
 • Professional councel to authorities, including the Ministry of Education and Research, the Norwegian Digitalisation Agency, the Norwegian Directorate for Children, Youth and Family Affairs, the Directorate for eHealth, the Norwegian Board of Health Supervision, the Norwegian Institute of Public Health, the Ministry of Foreign Affairs, the Ministry of Justice, the Ministry of Defence and the Office of the Prime Minister. 
 • Academic books 
 • Popular science lectures 
 • Podcasts 
 • Chronicles and interviews in daily newpapers, online newspapers and journals 

For details, see Cristin. 

Scientific publications

 • Bergsjø, Leonora Onarheim (2022). Digitalt kappløp - en verdikamp. Digitalisering og internasjonal politikk. ISBN: 9788215052557. Universitetsforlaget. Kapittel 6. s 103 - 120.
 • Bergsjø, Leonora Onarheim (2022). Digitalt medborgerskap. Myndig medborgerskap. Demokrati i lærerutdanningen. ISBN: 9788215049243. Universitetsforlaget. Kapittel 7. s 135 - 154.
 • Bergsjø, Leonora Onarheim (2021). Digital teknologi – for likeverd og likestilling?: Digitaletisk refleksjon over nye digitale skiller. St. Sunniva: Forum for Norsk Kvinnelig Teologforening. ISSN: 0808-2901. (1). s 6 - 16.
 • Bergsjø, Leonora (2020). Taktil teologi: Om kirkerom og mangfoldige estetiske uttrykk. Religiøst medborgerskap. Funksjonshemming, likeverd og menneskesyn. ISBN: 978-82-02-68108-1. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 4. s 89 - 105.
 • Lid, Inger Marie; Bergsjø, Leonora Onarheim (2018). Kontekstuell teologi. Diakoni og velferdsstat: Utvikling av en diakonal praksis i samspill med myndigheter, sivilsamfunn og borgere. ISBN: 9788205502062. Gyldendal Akademisk. Kapittel 11. s 228 - 249.
 • Bergsjø, Leonora Onarheim (2017). Makt og avmakt. Livstolkning gjennom religiøse uttrykk i kunsten til Max Beckmann og Anselm Kiefer.. Skapelsesnåde. Festskrift til Svein Aage Christoffersen. ISBN: 978-82-7099-880-7. Novus Forlag. Kap..
 • Bergsjø, Leonora Onarheim (2017). Mellom tilfeldighet og betydning : teologisk-estetiske refleksjoner over Kølnerdomens moderne glassmaleri. Kirke og kultur. ISSN: 0023-186X. 122 (1). s 57 - 72. doi:10.18261/issn.1504-3002-2017-01-06.
 • Bergsjø, Leonora Onarheim (2015). God among Thorns: On Anselm Kiefer's Pietà (2007). Transcendence and sensoriness : perceptions, revelation, and the arts. ISBN: 9789004274525. Brill Academic Publishers. Part 3. s 222 - 247.
 • Onarheim, Leonora (2013). Forbildet som forsvant: Marias rolle i lidelse og tilbedelse i Pietà (2007) av Anselm Kiefer. Skjønnhet og tilbedelse. ISBN: 978-82-321-0210-5. Akademika forlag. Kapittel. s 99 - 114.
 • Onarheim, Leonora (2012). Over Your Ruins Grass Will Grow: Reflections on the Ruin Motif and Melancholy in the Works of Anselm Kiefer. Transfiguration: Nordisk tidsskrift for kunst og kristendom. ISSN: 1399-1353. 2010/2011s 199 - 236.
 • Onarheim, Leonora (2010). Melankoli og metamorfose om forholdet mellom materialvalg og intensjon i Anselm Kiefers verker. Norsk Teologisk Tidsskrift. ISSN: 0029-2176. 111 (1). s 37 - 59.
 • Bergsjø, Leonora Onarheim; Eilifsen, Margareth; Tønnesen, T., Kjellaug; Vik, Vestbøstad, Leif Gunnar (2020). Barn og unges digitale dømmekraft - Verdiløft i barnehage og skole. ISBN: 978-82-15-04222-0. Universitetsforlaget. s 216.
 • Bergsjø, Leonora Onarheim (2024). Hva er rett og hva er galt i digital hjemmeoppfølging?.
 • Bergsjø, Leonora Onarheim (2023). Digitale roboter har politiske slagsider.
 • Bergsjø, Leonora Onarheim (2023). AI Literacy.
 • Bergsjø, Leonora Onarheim (2023). Etisk AI: - Herregud, nå stopper innovasjonen?!.
 • Bergsjø, Leonora Onarheim (2023). Kunstig intelligens og etikk.
 • Bergsjø, Leonora Onarheim (2023). «My AI» svarar deg snart med reklame – Forbrukarrådet er kritiske.
 • Bergsjø, Leonora Onarheim (2023). My AI i Snapchat blir en reklamemaskin.
 • Bergsjø, Leonora Onarheim (2023). Digital etikk - hva er det egentlig?.
 • Bergsjø, Leonora Onarheim (2023). Digital etikk i eHjerteRehab.
 • Bergsjø, Leonora Onarheim (2023). Kunstig intelligens – hva er lurt og hva er lov?.

Last changed: 11.08.2023 14:08