Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Ingrid Kristine Hasund

Professor

Professor in English Language and Didactics

 
Office:
E1062 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Scientific publications

 • Dirdal, Hildegunn; Hasund, Ingrid Kristine; Drange, Eli-Marie D.; Vold, Eva Thue; Berg, Elin Maria (2022). Design and construction of the Tracking Written Learner Language (TRAWL) Corpus: A longitudinal and multilingual young learner corpus. Nordic Journal of Language Teaching and Learning (NJLTL). ISSN: 2703-8629. 10 (2). doi:10.46364/njltl.v10i2.1005.
 • Hasund, Ingrid Kristine (2022). Genres in young learner L2 English writing: A genre typology for the TRAWL (Tracking Written Learner Language) corpus. Nordic Journal of Language Teaching and Learning (NJLTL). ISSN: 2703-8629. 10 (2). s 242 - 271. doi:10.46364/njltl.v10i2.939.
 • Hasund, Ingrid Kristine; Drange, Eli-Marie; Torjusen, Henrik Martin Hansen (2022). Special issue: Young Learner Writing. Studies of the TRAWL (Tracking Written Learner Language) Corpus.. Nordic Journal of Language Teaching and Learning (NJLTL). ISSN: 2703-8629. 10 (2).
 • Hasund, Ingrid Kristine; Hasselgård, Hilde (2022). Writer/reader visibility in young learner writing: A study of the TRAWL corpus of lower secondary school texts.. The Journal of Writing Research. ISSN: 2030-1006. 13 (3). s 447 - 472. doi:10.17239/jowr-2022.13.03.04.
 • Hasund, Ingrid Kristine (2019). Informal language in English L2 writing: What are pupils taught from textbooks?. Acta Didactica Norden (ADNO). ISSN: 2535-8219. 13 (3). s 1 - 25. doi:10.5617/adno.6599.
 • Svennevig, Jan; Hasund, Ingrid Kristine (2018). Uformelt talespråk. Norsk språkhistorie II : praksis. ISBN: 978-82-7099-848-7. Novus Forlag. Kapittel 2. s 119 - 162.
 • Vik, Kari; Hasund, Ingrid Kristine; Kristiansen, Aslaug; Bøe, Tore Dag (2015). Dialogisk praksis på helsestasjonen, i barnehagen og på skolen. Psykisk Helse. Nye arenaer, aktører og tilnærminger. ISBN: 9788215024035. Universitetsforlaget. 4. s 38 - 53.
 • Drange, Eli-Marie D.; Hasund, Ingrid Kristine; Stenstrøm, Anna-Brita (2014). "Your mum!": Teenagers' swearing by mother in English, Spanish and Norwegian. International Journal of Corpus Linguistics. ISSN: 1384-6655. 19 (1). s 29 - 59. doi:10.1075/ijcl.19.1.02dra.
 • Drange, Eli-Marie D.; Hasund, Ingrid Kristine (2014). English influence on Norwegian teenage slang. Global English Slang. Methodologies and perspectives. ISBN: 978-0415842686. Routledge. Kapittel. s 139 - 149.
 • Hasund, Ingrid Kristine; Drange, Eli-Marie D.; Stenström, Anna-Brita (2014). The pragmatic functions of swearing by mother in English, Spanish and Norwegian teenage talk.. Swearing in the Nordic Countries. ISBN: 978-87-89410-51-7. Sprognævnets Konferenceserie. Artikkel 1. s 11 - 35.
 • Larsen, Inger Beate; Andersen, Ander Johan W.; Hasund, Ingrid Kristine (2012). "Heaven and Hell on Earth". A critical discourse analysis of religious terms in Norwegian autobiographies describing personal experiences of mental health problems. Mental Health, Religion & Culture. ISSN: 1367-4676. s 1 - 16. doi:10.1080/13674676.2012.721347.
 • Hasund, Ingrid Kristine; Opsahl, Toril; Svennevig, Jan (2012). By three means - The pragmatic functions of three Norwegian quotatives. Quotatives. Cross-linguistic and cross-disciplinary perspectives. ISBN: 978-90-272-3905-1. John Benjamins Publishing Company. Part I, Ch. 2. s 37 - 68.
 • Hasund, Ingrid Kristine; Hydle, Ida (2010). Fengslede dialoger om konflikter - da konfliktrådet kom til fengslet. En antropologisk og lingvistisk studie av sosial kapital. Sosial kapital og andre kapitaler hos barn og unge i Norge. Flervitenskapelige politikk- og forskningsutfordringer. ISBN: 9788278943601. NOVA - Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring. Kapittel 6. s 173 - 200.
 • Repstad, Pål; Hasund, Ingrid Kristine (2008). Hellemyr!. Gud på Sørlandet, red. av Anne Løvland, Pål Repstad og Elise Seip Tønnessen. Portal forlag. faglig_bok_forlag. s 64 - 65.
 • Repstad, Pål; Hasund, Ingrid Kristine (2008). Hellemyr!. Gud på Sørlandet, red. av Anne Løvland, Pål Repstad og Elise Seip Tønnessen. Portal forlag. faglig_bok_forlag. s 64 - 65.
 • Hasund, Ingrid Kristine; Stenström, Anna-Brita (2005). Conflict talk: A comparison of the verbal disputes between adolescent females in two corpora. Corpus Linguistics: Readings in a Widening Discipline. Continuum. s 326 - 334.
 • Hasund, Ingrid Kristine; Repstad, Pål (2005). Kristelig "banning". Pål Repstad og Jan-Olav Henriksen (red.): Mykere kristendom? Sørlandsreligion i endring. Fagbokforlaget. s 205 - 208.
 • Hasund, Ingrid Kristine; Hydle, Ida (2005). Strafferettens dom sammenliknet med konfliktrådets avtale - en antropologisk og lingvistisk studie. Studier av dommen. Konferanserapport. Stein Rokkan senter for flerfaglige samfunnsstudier. faglig_bok_institusjon. s 30.
 • Hasund, Ingrid Kristine; Hydle, Ida (2004). Evaluating a Norwegian RJ project: mediation as supplement to punishment in cases of serious violence. ?. 5 (2). s 1 - 3.
 • Hasund, Ingrid Kristine (2002). 'Congratulations, like!' - 'Gratulerer, liksom!' Pragmatic particles in English and Norwegian. Breivik, L. E. & A. Hasselgren (red.): From the COLT's mouth ... and others'. Language and Corpora Studies in honour of Anna-Brita Stenström. Language and computers. Rodopi. s 125 - 139.
 • Hasund, Ingrid Kristine (2002). Gjør ungdommen hærverk på det norske språket. Kulturelle kontekster. Kulturpolitikk og forskningsformidling. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 143 - 177.
 • Hasund, Ingrid Kristine (2001). "Fisefine fjortisjenter sier lissom hele tiden": Tro og viten om småord i talespråket. Forestillinger om "Den Andre"/Images of Otherness. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 196 - 217.
 • Hasund, Ingrid Kristine (2001). Markers of epistemic stance: A contrastive study of the pragmatic particles LIKE in English and LIKSOM in Norwegian. Modalität und mehr/Modality and more. Wissenschaftlicher Verlag Trier. s 129 - 140.
 • Hasund, Ingrid Kristine; Engebretsen, Martin; Svennevig, Jan (1999). Kommentar til Jan Svennevig. Mediet teller! Tverrfaglige perspektiver på skrift og tale.Høgskolen i Agder: Skriftserien. Høgskolen i Agder. faglig_bok_institusjon. s 117 - 122.
 • Kleivset, Birgitte; Hasund, Ingrid Kristine (2013). Blaude konsonanter. 1000 sørlandske ord og udtrykk. ISBN: 978-82-92712-81-8. Portal forlag. s 90.
 • Hasund, Ingrid Kristine (2006). Slang. ISBN: 9788257317744. Kunnskapsforlaget. s 109.
 • Hydle, Ida; Hasund, Ingrid Kristine (2007). Ansikt til ansikt. Konfliktrådsmegling mellom gjerningsperson og offer i voldssaker. Cappelen Damm Akademisk.
 • Hasund, Ingrid Kristine (2010). - Mot i brystet! Forebyggende nettverk for risikoutsatte barn i barnehagen. ISBN: 9788292712351. Portal forlag. s 28.
 • Hydle, Ida; Hasund, Ingrid Kristine (2007). Ansikt til ansikt. Konfliktrådsmegling mellom gjerningsperson og offer i voldssaker. Cappelen Damm Akademisk.
 • Hasund, Ingrid Kristine (2006). Slang. ISBN: 9788257317744. Kunnskapsforlaget. s 109.
 • Hasund, Ingrid Kristine (2005). "Fy farao!" Om nestenbanning og andre kraftuttrykk. ISBN: 8202256259. Cappelen. s 102.
 • Stenström, Anna-Brita; Andersen, Gisle; Hasund, Ingrid Kristine (2002). Trends in teenage talk. Corpus compilation, analysis and findings. ISBN: 9027222789. John Benjamins Publishing Company. s 228.
 • Stenström, Anna-Brita; Andersen, Gisle; Hasund, Ingrid Kristine (2000). Trends in teenage talk: Corpus compilation, analysis and findings. John Benjamins Publishing Company.
 • Hasund, Ingrid Kristine (2022). Genres in young learner EFL writing: A genre typology for the TRAWL (Tracking written learner language) corpus.

Last changed: 8.11.2022 10:11