Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Kristian Mjåland

Associate Professor

 

Kristian Mjåland is associate professor in sociology at the Department of sociology and social work. He earned his PhD in sociology from the Universtiy of Bergen in 2015. Mjåland has previously worked at Uni Research Rokkansenteret in Bergen and at the University of Cambridge. Mjåland’s research interests are mainly concerned with punishment, prisons, drugs, and coercive treatment. He is primarily a qualitative researcher, with considerable experience from ethnographic fieldwork and qualitative interviewing. Comparative penology has been his main research priorities the last few years. Theoretically, his research explores issues such as penal power, resistance, punishment, legitimacy and procedural justice. He is currently study program leader for the master program in sociology and social work. He teaches the master course ME-416 (Philosophy of science and qualitative methods) and the bachelor cours SV-218 (Deviance, crime and punishment). Mjåland supervises bachelor-, master-, and PhD-students. Mjåland is a visiting scholar at the Prisons Research Centre at the University of Cambridge. 

Scientific publications

 • Jobling, Nina; Mjåland, Kristian; Birkeland, Bente (2023). Fengselssykepleieres erfaringer med samarbeidet med spesialisthelsetjenesten og fastleger om legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Sykepleien Forskning. ISSN: 1890-2936. 18doi:10.4220/Sykepleienf.2023.91849.
 • Crewe, Ben; Laursen, Julie; Mjåland, Kristian (2022). Comparing deep-end confinement in England & Wales and Norway. Criminology (Beverly Hills). ISSN: 0011-1384. doi:10.1111/1745-9125.12326.
 • Mjåland, Kristian (2022). Lovbruddets fravær under soning av fengselsstraff. Straffens etikk. ISBN: 9788230403150. Scandinavian Academic Press. Bokkapittel. s 265 - 292.
 • Crewe, Ben; Ievins, Alice; Larmour, Simon; Laursen, Julie; Mjåland, Kristian; Schliehe, Anna (2022). Nordic penal exceptionalism: A comparative, empirical analysis. British Journal of Criminology. ISSN: 0007-0955. doi:10.1093/bjc/azac013.
 • Ievins, Alice; Mjåland, Kristian (2021). Authoritarian exclusion and laissez-faire inclusion: Comparing the punishment of men convicted of sex offenses in England & Wales and Norway. Criminology (Beverly Hills). ISSN: 0011-1384. 59 (3). s 454 - 479. doi:10.1111/1745-9125.12276.
 • Mjåland, Kristian; Laursen, Julie; Schliehe, Anna; Larmour, Simon (2021). Contrasts in freedom: Comparing the experiences of imprisonment in open and closed prisons in England and Wales and Norway. European Journal of Criminology. ISSN: 1477-3708. doi:10.1177/14773708211065905.
 • Mjåland, Kristian; Laursen, Julie (2021). Pragmatic and Permeable Egalitarianism: Exploring Social Life in Norwegian Prisons. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. ISSN: 0029-1528. 108 (1). s 174 - 195. doi:10.7146/ntfk.v108i1.125570.
 • Friestad, Christine; Mjåland, Kristian; Pape, Hilde Elisabeth (2021). Prison officer students’ perceptions of persons convicted of sexual crimes. European Journal of Criminology. ISSN: 1477-3708. s 1 - 16. doi:10.1177/14773708211038538.
 • Mjåland, Kristian; Ugelvik, Thomas (2021). Straff, risiko og omdømme - En sammenliknende analyse av kriminalomsorgens strategidokumenter. Nytt Norsk Tidsskrift. ISSN: 0800-336X. 38s 219 - 232. doi:10.18261/issn.1504-3053-2021-03-05.
 • Lundeberg, Ingrid Rindal; Mjåland, Kristian (2019). Rus, roller og skjønn. Kunnskapsbasert straffegjennomføring i kriminalomsorgen i Norge. ISBN: 978-82-450-2410-4. Fagbokforlaget. Kapittel 14. s 278 - 309.
 • Laursen, Julie; Mjåland, Kristian; Crewe, Ben (2019). ‘It’s Like a Sentence Before the Sentence’—Exploring the Pains and Possibilities of Waiting for Imprisonment. British Journal of Criminology. ISSN: 0007-0955. 60 (2). s 363 - 381. doi:10.1093/bjc/azz042.
 • Lundeberg, Ingrid Rindal; Mjåland, Kristian; Rye, Johan Fredrik (2018). Eksepsjonelle fanger i det eksepsjonelle fengslet. Fengslende sosiologi, Makt, straff og identitet i Trondheims fengsler. ISBN: 978820258490-0. Cappelen Damm Akademisk. Kap 10. s 213 - 237.
 • Mjåland, Kristian (2016). Exploring prison drug use in the context of prison-based drug rehabilitation. Drugs: education prevention and policy. ISSN: 0968-7637. 23 (2). s 154 - 162. doi:10.3109/09687637.2015.1136265.
 • Lundeberg, Ingrid Rindal; Mjåland, Kristian (2017). Rehabilitering og prosedural rettferdighet i kriminalomsorgen. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift. ISSN: 0105-1121. 39 (2 = 153). s 32 - 44.
 • Mjåland, Kristian (2015). The paradox of control: An ethnographic analysis of opiate maintenance treatment in a Norwegian prison. International journal of drug policy. ISSN: 0955-3959. 26 (8). s 781 - 789. doi:10.1016/j.drugpo.2015.04.020.
 • Mjåland, Kristian (2014). 'A culture of sharing': Drug exchange in a Norwegian prison. Punishment & Society. ISSN: 1462-4745. 16 (3). s 336 - 352. doi:10.1177/1462474514527149.
 • Mjåland, Kristian; Lundeberg, Ingrid Rindal (2014). Penal hybridization: staff-prisoner relationships in a Norwegian drug rehabilitation unit. Juridification and social citizenship in the welfare state. ISBN: 978-1-78347-022-8. Edward Elgar Publishing. Chapter 10. s 183 - 202.
 • Lundeberg, Ingrid Rindal; Mjåland, Kristian (2012). I fangens makt. Frihet, motstand og endring i norsk fengselsetnografi. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift. ISSN: 0105-1121. 35 (2/137). s 4 - 23.
 • Lundeberg, Ingrid Rindal; Mjåland, Kristian; Søvig, Karl Harald (2010). Avslutning. Tvang overfor rusmiddelavhengige. Evaluering av Lov om sosiale tjenester §§ 6-2, 6-2a og 6-3. ISBN: 978-82-8095-068-0. Uni Rokkansenteret. Avslutning. s 248 - 279.
 • Lundeberg, Ingrid Rindal; Mjåland, Kristian (2010). Erfaringer med tvang. Tvang overfor rusmiddelavhengige. Evaluering av Lov om sosiale tjenester §§ 6-2, 6-2a og 6-3. ISBN: 978-82-8095-068-0. Uni Rokkansenteret. Erfaringer med tvang. s 165 - 247.
 • Lundeberg, Ingrid Rindal; Mjåland, Kristian; Søvig, Karl Harald (2014). Tvang i rusfeltet: Regelverk, praksis og erfaringer med tvang. ISBN: 978-82-05-45073-8. Gyldendal Juridisk. s 283.
 • Mjåland, Kristian (2022). Hva kjennetegner soningsopplevelsene til personer dømt for seksuallovbrudd? Resultater fra en komparativ studie i norske og engelske fengsler.
 • Mjåland, Kristian; Laursen, Julie (2022). The Absence-Presence of the Offence in Prisons in Norway and England & Wales.
 • Mjåland, Kristian; Andersen, Erik Wiig (2022). Får fordommer mot overgripere under fengselsstudiet.

Last changed: 8.03.2023 13:03