Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Kjersti Marie Frivoll Johnsen

Associate Professor

 
Office:
C4022 ( Jon Lilletuns vei 9, Grimstad )

Scientific publications

  • Berg, Geir Vegard; Slettebø, Åshild; Johnsen, Kjersti Marie Frivoll; Dahl, Aud Findal; Fossum, Mariann (2021). Interviews with Community Healthcare Registered Nurses in Norway: Examination Practices and Clinical Evaluation Processes. Nursing Open. ISSN: 2054-1058. 8 (6). s 3291 - 3298. doi:10.1002/nop2.1045.
  • Kaldheim, Hege Kristin Aslaksen; Fossum, Mariann; Munday, Judy; Johnsen, Kjersti Marie Frivoll; Slettebø, Åshild (2021). A qualitative study of perioperative nursing students' experiences of interprofessional simulation-based learning. Journal of Clinical Nursing (JCN). ISSN: 0962-1067. 30s 174 - 187. doi:10.1111/jocn.15535.
  • Johnsen, Kjersti Marie Frivoll; Ehrenberg, Anna; Fossum, Mariann (2014). Dokumentasjon av sykepleie i sykehjem. En vurdering av innhold og kvalitet på sykepleiedokumentasjonen og vurdering av reliabiliteten til instrumentet N-Catch. Vård i Norden. ISSN: 0107-4083. 34 (2). s 27 - 32.
  • Kaldheim, Hege Kristin Aslaksen; Fossum, Mariann; Munday, Judy; Johnsen, Kjersti Marie Frivoll; Slettebø, Åshild (2022). Interprofessional simulation-based learning and its impact on developing perioperative nursing students' professional identity.
  • Kaldheim, Hege Kristin Aslaksen; Fossum, Mariann; Munday, Judy; Johnsen, Kjersti Marie Frivoll; Slettebø, Åshild (2020). Simulerings-basert læring som en pedagogisk tilnærming i utdanning.
  • Kaldheim, Hege Kristin Aslaksen; Fossum, Mariann; Munday, Judy; Johnsen, Kjersti Marie Frivoll; Slettebø, Åshild (2020). Simulation-based learning: Preparation for clinical practice.
  • Moi, Ellen Benestad; De Presno, Åsne Knutson; Johnsen, Kjersti Marie Frivoll; Søvik, Olav; Skåra, Richard Hardeland; Wehus, Walter Norman (2019). Samarbeider om simulering.
  • Johnsen, Kjersti Marie Frivoll; Briseid, Hanne Synnøve; Martinez, Santiago (2018). Simulering for praksisveiledere.

Last changed: 14.02.2020 10:02