0
Jump to main content

Kjell Tybring Andresen

Retiree

 
Office hours:
09.00 - 17.00

Scientific publications

  • Andresen, Kjell Tybring (2013). å meddele seg i offentligheten,- en nødvendighet for forskere.

Last changed: 21.06.2018 14:06