0
Jump to main content

Kirsten Johansen Horrigmo

Associate Professor

 
Office:
53A115 ( Universitetsveien 53, Kristiansand )

Scientific publications

 • Horrigmo, Kirsten Johansen; Midtsundstad, Jorunn Haugesten (2020). Schools' prerequisites for inclusion - the interplay between location, commuting, and social ties. International Journal of Inclusive Education. ISSN: 1360-3116. doi:10.1080/13603116.2020.1853257.
 • Horrigmo, Kirsten Johansen (2015). Hvordan kan stedet ha betydning for skoleresultater. Skolens kvalitet skapes lokalt: Presentasjon av funn fra forskningsprosjektet "Lærende regioner". ISBN: 978-82-450-1861-5. Fagbokforlaget. Kapittel 6. s 144 - 160.
 • Horrigmo, Kirsten Johansen; Rosland, Kristine Toft (2021). Fagdidaktikk for SRLE : Barnehagens fagområder kunnskapsgrunnlag og arbeidsmåter. ISBN: 9788202651510. Cappelen Damm Akademisk. s 264.
 • Horrigmo, Kirsten Johansen (2014). Barnehagebarn i nærmiljø og lokalsamfunn. ISBN: 978-82-450-0618-6. Fagbokforlaget. s 180.
 • Nylehn, Børre; Horrigmo, Kirsten Johansen (2004). Samfunnsfaglige perspektiver på barnehagen. Institusjonell utvikling, ledelse og organisasjon. ISBN: 8276749410. Fagbokforlaget. s 244.
 • Midtsundstad, Jorunn H.; Dalehefte, Inger Marie; Hillen, Prof. Andrea Stefanie; Horrigmo, Kirsten Johansen; Ingebrigtsvold Sæbø, Grethe; Sæbø, Grethe Ingebrigtsvold (2020). Nettsiden: School-In. Arbeidsmetode for utvikling av inkluderende fellesskap. https://www.uia.no/om-uia/prosjekter/school-in.-arbeidsmetode-for-utvikling-av-inkluderende-fellesskap.
 • Horrigmo, Kirsten Johansen (2020). Lokalmiljø og skole - betydning for inkludering.
 • Midtsundstad, Jorunn H.; Hillen, Prof. Andrea Stefanie; Ingebrigtsvold Sæbø, Grethe; Dalehefte, Inger Marie; Horrigmo, Kirsten Johansen (2020). Prosjekt School-In. Inkluderende læringsmiljø. Bruk av kartlegging som grunnlag for tiltak i arbeid med inkluderende læringsmiljø.
 • Midtsundstad, Jorunn H.; Horrigmo, Kirsten Johansen (2019). Iveland – oppvekst i byregionens ytterkant? Steders betydning for oppvekst og inkludering..
 • Horrigmo, Kirsten Johansen; Midtsundstad, Jorunn H. (2019). How does the connections between families, school and local society facilitate inclusion?.
 • Horrigmo, Kirsten Johansen; Midtsundstad, Jorunn H. (2019). The Interplay between school and place - possibilities and hinderances for school's inclusion.
 • Midtsundstad, Jorunn H.; Ingebrigtsvold Sæbø, Grethe; Dalehefte, Inger Marie; Hillen, Prof. Andrea Stefanie; Horrigmo, Kirsten Johansen (2019). Nettverkssamling. Arbeidsmåter i School-In.
 • Bakken, Yvonne; Horrigmo, Kirsten Johansen; Børhaug, Kjetil (2018). Sted - hverdagslivets konkrete verden som pensum.

Last changed: 24.11.2020 16:11