Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Kari-Mette Walmann Hidle

Associate Professor

Associate Professor, Social studies, Ph.d.

 
Office:
H3012 ( Universitetsveien 53, Kristiansand )

Hidle holds a Phd in religion, ethics and society from the University of Agder, and she is associate professor in social studies didactics.

Her research focuses on edcuational issues within social studies. Human Rights Education, identity, belonging, affiliation and diversity is amongst her key interests.

 

 

Scientific publications

 • Hidle, Kari-Mette Walmann (2022). Barns tilgang til erfaringer som er relevante for samfunnsfag: En analyse av kontinuitet og progresjon i planverket for småskole og barnehage. Acta Didactica Norden (ADNO). ISSN: 2535-8219. 16 (1). doi:10.5617/adno.8788.
 • Hidle, Kari-Mette Walmann (2021). Menneskerettsopplæring i rammeplanen for barnehagen. Fagdidaktikk for SRLE : Barnehagens fagområder kunnskapsgrunnlag og arbeidsmåter. ISBN: 9788202651510. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 4. s 78 - 88.
 • Hidle, Kari-Mette Walmann (2021). Mixed methods - strategisk kombinasjon av metoder i et uutforsket felt. Å forske blant barn : Kvalitative metoder. ISBN: 9788202689025. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 5. s 85 - 97.
 • Hidle, Kari-Mette Walmann; Skarpenes, Ove (2021). ”Formalistisk obskurantisme”? Forsøk på dechiffrering av læreplanen i samfunnsfag. Nordidactica. ISSN: 2000-9879. 11 (3). s 24 - 50.
 • Hidle, Kari-Mette Walmann; Krogstad, Kari (2019). Begynneropplæring og nivåspesifikk samfunnsfag- og KRLE-didaktikk for småskoletrinnet. Nordidactica. ISSN: 2000-9879. (3). s 122 - 148.
 • Horverak, May Olaug; Hidle, Kari-Mette Walmann (2017). Mangelfull opplæring i grunnleggende skriveferdigheter - en studie av barnehagelæreres forkunnskaper for argumenterende skriving i samfunnsfag. UNIPED. ISSN: 1500-4538. 40 (2). s 155 - 169. doi:10.18261/issn.1893-8981-2017-02-05.
 • Hidle, Kari-Mette Walmann; Krogstad, Kari (2015). Er det mange måter å være norsk på? - En empirisk studie av arbeid med minoritetsreligioner i religiøst mangfoldige barnehager. Prismet. ISSN: 0032-8847. 66 (3). s 155 - 167. doi:10.5617/pri.4534.
 • Krogstad, Kari; Hidle, Kari-Mette Walmann (2015). Høytidsmarkering i religiøst mangfoldige barnehager. Nordisk Barnehageforskning. ISSN: 1890-9167. 9 (6). s 1 - 17. doi:10.7577/nbf.1007.
 • Hidle, Kari-Mette Walmann (2013). Bibelens rolle i tre nyere teologiske posisjoner. Ny bibel, nye perspektiver. Grunntekster, oversettelse og teologi. ISBN: 978-82-92712-76-4. Portal forlag. Kap. 6. s 75 - 90.
 • Daland, Hilde Terese Drivenes; Hidle, Kari-Mette Walmann (2016). New Roles for Research Librarians : Meeting The Expectations For Research Support. ISBN: 9780081005774. Chandos Publishing. s 208.
 • Hidle, Kari-Mette Walmann (2023). KEY NOTE: Å bygge i høyden? Ulike retningsvalg i samfunnsfagdidaktisk forskning.
 • Hidle, Kari-Mette Walmann; Rosenberg, Anette Ringen (2023). Menneskerettigheter som begynneropplæring i samfunnsfag, en lærebokanalyse.
 • Hidle, Kari-Mette Walmann; Skarpenes, Ove (2023). Pedosentrismens utvikling og betydning for forståelsen av samfunnsfaget.
 • Hidle, Kari-Mette Walmann; Rosenberg, Anette Ringen (2023). Menneskerettigheter som begynneropplæring i samfunnsfag.
 • Helgesen, Espen; Hidle, Kari-Mette Walmann (2023). Introduksjon: Begynneropplæring i samfunnsfag.
 • Hidle, Kari-Mette Walmann; Skarpenes, Ove (2023). A backlash? Individualization and standardization in education.
 • Helgesen, Espen; Hidle, Kari-Mette Walmann (2023). Hva er begynneropplæring i samfunnsfag?.
 • Hidle, Kari-Mette Walmann; Sæther, Elin (2022). Samfunnsfagets bidrag til å utvikle potensialet i det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling.
 • Hidle, Kari-Mette Walmann (2022). Forskings- og utviklingsbehov i møte med ny læreplan for samfunnsfag - noen synspunkter.

Last changed: 26.01.2022 16:01