0
Jump to main content

Kari-Mette Walmann Hidle

Associate Professor

Associate Professor, Social studies, Ph.d.

 
Office:
53A109 ( Universitetsveien 53, Kristiansand )

Hidle's research focuses on edcuational issues within social studies. Human Rights Education, identity, belonging, affiliation and diversity is amongst her key interests.

Hidle earned her phd at the University of Agder in 2013, analysing the renegotiationg of identity and primary affiliation in the preparatory works to the Marriage Act of 2009. Since then,  she has taught social science, ethics and religious studies in the different brances of teachers education. 

 

 

Scientific publications

 • Hidle, Kari-Mette Walmann (2021). Menneskerettsopplæring i rammeplanen for barnehagen. Fagdidaktikk for SRLE : Barnehagens fagområder kunnskapsgrunnlag og arbeidsmåter. ISBN: 9788202651510. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 4. s 78 - 88.
 • Hidle, Kari-Mette Walmann; Krogstad, Kari (2019). Begynneropplæring og nivåspesifikk samfunnsfag- og KRLE-didaktikk for småskoletrinnet. Nordidactica. ISSN: 2000-9879. (3). s 122 - 148.
 • Horverak, May Olaug; Hidle, Kari-Mette Walmann (2017). Mangelfull opplæring i grunnleggende skriveferdigheter - en studie av barnehagelæreres forkunnskaper for argumenterende skriving i samfunnsfag. UNIPED. ISSN: 1500-4538. 40 (2). s 155 - 169. doi:10.18261/issn.1893-8981-2017-02-05.
 • Hidle, Kari-Mette Walmann; Krogstad, Kari (2015). Er det mange måter å være norsk på? - En empirisk studie av arbeid med minoritetsreligioner i religiøst mangfoldige barnehager. Prismet. ISSN: 0032-8847. 66 (3). s 155 - 167. doi:10.5617/pri.4534.
 • Krogstad, Kari; Hidle, Kari-Mette Walmann (2015). Høytidsmarkering i religiøst mangfoldige barnehager. Nordisk Barnehageforskning. ISSN: 1890-9167. 9 (6). s 1 - 17. doi:10.7577/nbf.1007.
 • Hidle, Kari-Mette Walmann (2013). Bibelens rolle i tre nyere teologiske posisjoner. Ny bibel, nye perspektiver. Grunntekster, oversettelse og teologi. ISBN: 978-82-92712-76-4. Portal forlag. Kap. 6. s 75 - 90.
 • Daland, Hilde Terese Drivenes; Hidle, Kari-Mette Walmann (2016). New Roles for Research Librarians : Meeting The Expectations For Research Support. ISBN: 9780081005774. Chandos Publishing. s 208.
 • Hidle, Kari-Mette Walmann (2021). Barns tilgang til erfaringer som er relevante for samfunnsfag. Presentasjon av en typologi for kontinuitet og progresjon i undervisning..
 • Hidle, Kari-Mette Walmann; Sæther, Elin (2021). Thinking Critically through Human Rights Education in Social Studies.
 • Hidle, Kari-Mette Walmann (2020). What about Human Rights Education? An analysis for the Norwegian curricular reform for primary and secondary schools.
 • Hidle, Kari-Mette Walmann (2020). Samfunnsfaglæreres bruk av hverdagsopplevelser utenfor klasserommet.
 • Hidle, Kari-Mette Walmann (2020). What about Human Rights Education?.
 • Horverak, May Olaug; Hidle, Kari-Mette Walmann (2019). Hvordan tilrettelegge for styrking og inkludering av elever i skole og samfunnsliv • Systematisk arbeid med mestring og motivasjon i voksenopplæring, i elevrådsarbeid og i samfunnsfag.
 • Hidle, Kari-Mette Walmann (2019). Vag teori som redskap i samtaler om identitet.
 • Hidle, Kari-Mette Walmann (2019). Hvordan vet du at det er forskning du driver med? - Om å skrive fram en god litteraturoversikt..

Last changed: 18.06.2021 16:06