0
Jump to main content

Kari-Mette Walmann Hidle

Associate Professor

Associate Professor

 
Office:
53A109 ( Universitetsveien 53, Kristiansand )

Hidle's research focuses on edcuational issues within social studies. Identity, belonging, affiliation and diversity is amongst her key interest.

She earned her phd at the University of Agder in 2013, analysing the renegotiationg of identity and primary affiliation in the preparatory works to the Marriage Act of 2009. Since then,  she has taught social science, ethics and religious studies in the different brances of teachers education. 

 

 

Scientific publications

 • Hidle, Kari-Mette Walmann; Krogstad, Kari (2019). Begynneropplæring og nivåspesifikk samfunnsfag- og KRLE-didaktikk for småskoletrinnet. Nordidactica. ISSN: 2000-9879. (3). s 122 - 148.
 • Horverak, May Olaug; Hidle, Kari-Mette Walmann (2017). Mangelfull opplæring i grunnleggende skriveferdigheter - en studie av barnehagelæreres forkunnskaper for argumenterende skriving i samfunnsfag. UNIPED. ISSN: 1893-8981. 40 (2). s 155 - 169. doi:10.18261/issn.1893-8981-2017-02-05.
 • Hidle, Kari-Mette Walmann; Krogstad, Kari (2015). Er det mange måter å være norsk på? - En empirisk studie av arbeid med minoritetsreligioner i religiøst mangfoldige barnehager. Prismet. ISSN: 0032-8847. 66 (3). s 155 - 167. doi:10.5617/pri.4534.
 • Krogstad, Kari; Hidle, Kari-Mette Walmann (2015). Høytidsmarkering i religiøst mangfoldige barnehager. Nordisk Barnehageforskning. ISSN: 1890-9167. 9 (6). s 1 - 17. doi:10.7577/nbf.1007.
 • Hidle, Kari-Mette Walmann (2013). Bibelens rolle i tre nyere teologiske posisjoner. Ny bibel, nye perspektiver. Grunntekster, oversettelse og teologi. ISBN: 978-82-92712-76-4. Portal forlag. Kap. 6. s 75 - 90.
 • Daland, Hilde Terese Drivenes; Hidle, Kari-Mette Walmann (2016). New Roles for Research Librarians : Meeting The Expectations For Research Support. ISBN: 9780081005774. Chandos Publishing. s 208.
 • Hidle, Kari-Mette Walmann (2020). What about Human Rights Education?.
 • Horverak, May Olaug; Hidle, Kari-Mette Walmann (2019). Hvordan tilrettelegge for styrking og inkludering av elever i skole og samfunnsliv • Systematisk arbeid med mestring og motivasjon i voksenopplæring, i elevrådsarbeid og i samfunnsfag.
 • Hidle, Kari-Mette Walmann (2019). Vag teori som redskap i samtaler om identitet.
 • Hidle, Kari-Mette Walmann (2019). Hvordan vet du at det er forskning du driver med? - Om å skrive fram en god litteraturoversikt..
 • Hidle, Kari-Mette Walmann (2019). Mixed methods i forskning på fagområdet etikk, religion og filosofi i barnehagen.
 • Krogstad, Kari; Hidle, Kari-Mette Walmann (2019). Overgangen mellom barnehagens fagområder og skolefagene KRLE og samfunnsfag - om sammenheng og progresjon i planverket.
 • Hidle, Kari-Mette Walmann (2019). Lokalbefolkningens identitet og tilhørighet i museenes arbeid.
 • Hidle, Kari-Mette Walmann (2018). Hvor kan begynneropplæringen begynne? Sammenheng og progresjon mellom barnehagens fagområder og skolefagene..
 • Hidle, Kari-Mette Walmann (2018). Identity on the line - Engaging personal narratives to promote cultural richness, dialogue and diversity in Europe.

Last changed: 16.09.2020 17:09