0
Jump to main content

Kari Christiansen

Associate Professor

 
Office:
I2026 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Scientific publications

 • Christiansen Kari "Med kart og kompass i høyt tempo" (2008).
 • Christiansen Kari, Hagen Per Chr., Alt var mye bedre før? en sammenlikning av barns grovmotoriske ferdigheter i 1995 og 2004 (2006). Barn . ISSN 0800-1669. 24 (3), s 83 - 93
 • Moser Thomas, Christiansen Kari, Die Effekte psychomotorischen Trainings auf kognitive und motorische Lernvoraussetzungen bei Kindern (2000). ? . ISSN . 12 (1), s 84 - 97
 • Christiansen Kari Elevers tanker om kroppsøvingsfaget (2010). Kroppsøving . ISSN 0333-0141. (mar.10), s 8 - 11
 • Christiansen Kari "Med kart og kompass i høyt tempo" (2008).
 • Christiansen Kari, Fjogstad Tine, Stiller vi gode spørsmål? (2008). ? . ISSN . 50 (1), s 18 - 19
 • Christiansen Kari, Fjogstad Tine, Kart- og terrengforståelse hos jenter på 15 og 16 år : trener-III-oppgave i orientering gjennomført i 2006 (2007).
 • Christiansen Kari, Fjogstad Tine, Kart- og terrengforståelse hos unge jenter (15 - 16-åringer) (2006).
 • Christiansen Kari, Hagen Per Chr., Alt var mye bedre før? en sammenlikning av barns grovmotoriske ferdigheter i 1995 og 2004 (2006). Barn . ISSN 0800-1669. 24 (3), s 83 - 93
 • Christiansen Kari, Hagen Per Chr., Motoriske ferdigheter hos sju- og åtteåringer i 1995 og i 2004 (2005).
 • Christiansen Kari Kvinnelige eliteløpere i orientering : en analyse av VO2maks, anaerob terskel og resulatene i Nordisk mesterskap (2003).
 • Christiansen Kari "Den som ikke har det i hodet, har det i beina" (2002). Utdanning . ISSN 1502-9778. (10), s 82 - 86
 • Moser Thomas, Christiansen Kari, Sammenhengen mellom motorisk og språklig-kognitivt funksjonsnivå hos 11/12 åringer En oppfølgingsundersøkelse etter 4 år (2002).

Last changed: 24.10.2018 10:10

Share study by email