Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content
 
Office:
C4066 ( Jon Lilletuns vei 9, Grimstad )

Scientific publications

 • Dalsmo, Ingrid Espegren; Brodtkorb, Kari; Laugaland, Kristin Alstveit; Slettebø, Åshild; Ekra, Else Mari Ruberg (2022). Learning in nursing home placement: A phenomenological study of student nurses’ lived experience. Journal of Clinical Nursing (JCN). ISSN: 0962-1067. doi:10.1111/jocn.16262.
 • Brodtkorb, Kari; Skaar, Ragnhild; Slettebø, Åshild (2021). Samhandling for gode pasientforløp i korttidsavdeling på sykehjem.. Sykepleien Forskning. ISSN: 1890-2936. 16doi:10.4220/Sykepleienf.2021.83308.
 • Slettebø, Åshild; Skaar, Ragnhild; Brodtkorb, Kari (2021). Social Innovation Toward a Meaningful Everyday Life for Nursing Home Residents: An Ethnographic Study. Frontiers in Psychology. ISSN: 1664-1078. 12doi:10.3389/fpsyg.2021.666079.
 • Bachke, Carl Christian; Hermansen, Mads Carsten; Brodtkorb, Kari; Thorød, Anne Brita (2020). Fasilitering av opprykksprosessen: Veiledningsformer og erfaringer (Kapittel 13, s.253-270). Å satse på dosenter: Et utviklingsarbeid. ISBN: 9788202695767. Cappelen Damm Akademisk.
 • Johnsen, Hege Mari; Briseid, Hanne Synøve; Brodtkorb, Kari; Slettebø, Åshild; Fossum, Mariann (2020). Nursing students' perceptions of combining hands-on simulation with simulated patients and a serious game in preparing for clinical placement in home healthcare: A qualitative study. Nurse Education Today. ISSN: 0260-6917. 97doi:10.1016/j.nedt.2020.104675.
 • Brodtkorb, Kari; Skaar, Ragnhild; Slettebø, Åshild (2019). The importance of leadership in innovation processes in nursing homes: An integrative review. Nordic journal of nursing research. ISSN: 2057-1585. 39 (3). s 127 - 136. doi:10.1177/2057158519828140.
 • Slettebø, Åshild; Skaar, Ragnhild; Brodtkorb, Kari; Skisland, Anne Valen -Sendstad (2017). Conflicting rationales: leader’s experienced ethical Challenges in community health care for older people. Scandinavian Journal of Caring Sciences. ISSN: 0283-9318. 32 (2). s 645 - 653. doi:10.1111/scs.12490.
 • Brodtkorb, Kari; Skisland, Anne Valen; Slettebø, Åshild; Skaar, Ragnhild (2016). Preserving dignity in end-of-life nursing home care : some ethical challenges. Nordic journal of nursing research. ISSN: 2057-1585. 37 (2). s 78 - 84. doi:10.1177/2057158516674836.
 • Brodtkorb, Kari; Skisland, Anne Valen-Senstad; Slettebø, Åshild; Skaar, Ragnhild (2014). Ethical challenges in care for older patients who resist help. Nursing Ethics. ISSN: 0969-7330. 22 (6). s 631 - 641. doi:10.1177/0969733014542672.
 • Skaar, Ragnhild; Brodtkorb, Kari; Skisland, Anne Valen-Senstad; Slettebø, Åshild (2014). Organisering av helsetjenester til eldre i kommunen – noen etiske utfordringer. Nordisk sygeplejeforskning. ISSN: 1892-2678. 4 (4). s 267 - 278.
 • Brodtkorb, Kari (2004). Yrkesetikk. Sykepleieboken 1 : grunnleggende sykepleie. Akribe Forlag. laerebok. s 75 - 97.
 • Brodtkorb, Kari (2001). Selvskading og sykepleie : hvordan kan sykepleie hemme/ eller fremme regresjon hos pasienter som skader seg selv?. Vård i Norden. ISSN: 0107-4083. 21 (2). s 11 - 15.
 • Kirkevold, Marit; Brodtkorb, Kari; Ranhoff, Anette Hylen (2020). Geriatrisk sykepleie : god omsorg til den gamle pasienten. ISBN: 9788205531116. Gyldendal Akademisk. s 587.
 • Brodtkorb, Kari (2014). Stellet - mulighetenes arena. Kapittel i læreboka Geriatrisk sykepleie. God omsorg til den gamle pasienten.. ISBN: 978-82-05-46449-0. Gyldendal Akademisk.
 • Brodtkorb, Kari (2014). Ernæring, mat og måltider. Kapittel i læreboka Geriatrisk sykepleie. God omsorg til den gamle pasienten.. ISBN: 978-82-05-46449-0. Gyldendal Akademisk. s 15.
 • Brodtkorb, Kari (2014). Respirasjon og sirkulasjon. Kapittel i læreboka Geriatrisk sykepleie. God omsorg til den gamle pasienten.. ISBN: 978-82-05-46449-0. Gyldendal Akademisk. s 15.
 • Brodtkorb, Kari; Ranhoff, Hylen, Anette (2014). Helsetjenester til eldre. Kapittel i læreboka Geriatrisk sykepleie. God omsorg til den gamle pasienten.. ISBN: 978-82-05-46449-0. Gyldendal Akademisk. s 12.
 • Kirkevold, Marit; Brodtkorb, Kari; Ranhoff, Anette Hylen (2014). Geriatrisk sykepleie. God omsorg til den gamle pasienten. 2.utgave. ISBN: 9788205464490. Gyldendal Akademisk. s 560.
 • Dalsmo, Ingrid Espegren; Brodtkorb, Kari; Laugaland, Kristin Alstveit; Slettebø, Åshild; Ekra, Else Mari Ruberg (2022). A phenomenological study of student nurses’ lived experience of learning in clinical placement.
 • Johnsen, Hege Mari; Briseid, Hanne Synøve; Brodtkorb, Kari; Slettebø, Åshild; Fossum, Mariann (2020). Simulering på nye måter.
 • Sundsli, Kari; Brodtkorb, Kari (2019). Demensomsorg, videreutdanning Påbyggingsstudium - 30 studiepoeng – Varighet 1 ½ år (deltid) Studiested Grimstad og Kristiansand.

Last changed: 21.02.2022 16:02