Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Jon Olav Sørhaug

Associate Professor

 
Office:
122F ( Universitetsveien 51, Kristiansand )

I am a lecturer in Norwegian didactics and a researcher on reading and writing with digital technologies in education. Currently, I am involved in several writing development projects within the national initiative "Dekomp" (decentralized arrangement for competence development in schools). In this initiative, I collaborate with teachers and school leaders at various schools to enhance competence in reading and writing with digital technologies.

My research primarily focuses on language, writing, and technology. Drawing on sociomaterial theories and methods, I aim to investigate how humans, machines, and software interact and collaborate to solve various tasks in schools, such as writing texts. In the autumn of 2023, I initiated a writing research project exploring early adopters' use of chatbots in educational settings. This project is currently in its initial phase, where I collaborate with master's students and teachers to collect screen recordings from elementary, middle, and high schools for further analysis.

In December 2022, I defended my doctorate in linguistics with the thesis On the trail of actors who write: a study of two digital collaborative writing cases in a Norwegian secondary school class (in Norwegian, abstract available in English). In this project I have utilized socio-material theory and qualitative-quantitative methods to examine students' digital text creation. Applying theory and methods from actor-network theory (ANT), I have explored how students write school essays in close collaboration with software, texts from the internet and other digital actors. The study points to the importance digital actors have for adolecents' text creation. In many of the situations observed, it is the digital actors that seem to have the greatest negotiating ability and impact. The purpose of the study is to contribute with more knowledge about digital writing, in order to have a conscious involvement of technology in school.

Additionally, I am engaged as a textbook author in the subjects of Norwegian, religion, and ethics. Previously, I have worked as a high school teacher, in educational roles within the Norwegian Church, on project work for the oil service company HMH, and in literary writing.

Projects

 • "Dekomp" (decentralized arrangement for competence development in schools)
 • Chatbots in writing development

Selected publications

Svenlin, M. & Sørhaug, J. O. Collaborative Writing in L1 School Contexts: A Scoping Review. Scandinavian Journal of Educational Research (CSJE) In press/2022. https://doi.org/10.1080/00313831.2022.2115128.

Børresen, Pål Fredrik; Jomisko, Anne Lise; Longva, Ida Carine; Sørhaug, Jon Olav; Aasbrenn, Ingeborg.
Appell VG2/VG3 SF Norsk. Gyldendal Undervisning 2021 (ISBN 978-82-05-51856-8) 544 s.

8 Activities (16 p.) in the book 101 grep om grammatikk. Kverndokken, K. (red.). ISBN: 9788245034370. Fagbokforlaget, 2021.

Børresen, Pål Fredrik; Jomisko, Anne Lise; Longva, Ida Carine; Sørhaug, Jon Olav; Aasbrenn, Ingeborg.
Appell VG1 SF Norsk. Gyldendal Undervisning 2020 (ISBN 978-82-05-51855-1) 357 s.

Eksamenordninga står for fall. Newspaper article in Fædrelandsvennen 11.desember 2020.

Det vi tenker på når vi tenker på skriftleg eksamen. Review of  "Elevperspektiv på eksamensoppgavene i norsk skriftlig" by Audhild Norendahl og Agnete Bueie. In: Norsklæreren 4, 2019.

7 Activities (14 p.) in the book 101 Ways to work with Communicative SkillsBurner, T., Carlsen, C.  & Kverndokken, K. (red.). ISBN: 9788245026597. Fagbokforlaget, 2019.

Når ein engel går gjennom klasserommet: Vegar og omvegar mot ein meir performativ litteraturdidaktikk. Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk Og Kritikk4, 2018. https://doi.org/10.23865/ntpk.v4.1130

21 Activities (42 p.) in the book 101 Litteraturdidaktiske grep. Kverndokken, K. (red.). ISBN: 9788245023824. Fagbokforlaget/LNU, 2018.

– Gi oss en vanlig bok! Om lesevanar og digitale forventningar i det teknologitette klasserommet. Utdanningsforsking.no/Bedre Skole 4, 2018.

- Eg lærte eit par nye ord på nynorsk i tillegg. Om samarbeidslæring i nynorsken. Norsklæreren 1, 2018.

- Fy da! Det er jo Khomeini. Om å bruke bilde i undervisninga om islam. Religion og livssyn 2, 2017.

- Hallo! Kven er sjefen her? Om det som skjer når læraren møter bråkeklassen, og kva ein kan gjere med det. Lektorstudentene 2017.

Det blinde punktet. Poetry collection. ISBN: 9788252174649. Det Norske Samlaget, 2010.

Du finst i bølgjene. Poetry collection. ISBN: 9788252170344. Det Norske Samlaget, 2007. 

Scientific publications

 • Flaten, Tom; Birkeland, Nils Rune; Sørhaug, Jon Olav (2023). Fra «dørgende kjedelig» til «det forlokkende land»: Seks læreres perspektiver på språket som system og mulighet i videregående opplæring. ELLA – Education, Literature, Language – Utdanning, litteratur, språk. ISSN: 2704-0968. 1 (1). s 1 - 23. doi:10.58215/ella.3.
 • Sørhaug, Jon Olav (2023). Kven er det som skriv no? Aktuelle perspektiv på eit norskfag under press frå digital teknologi. Norsklæreren. ISSN: 0332-7264. 47 (2). s 30 - 37.
 • Birkeland, Nils Rune; Flaten, Tom; Sørhaug, Jon Olav (2022). Trøbbel med kjernen av norskfaget? En studie av norsklæreres møte med fagets kjerneelementer. Norsklæreren. ISSN: 0332-7264. (3). s 56 - 69.
 • Sørhaug, Jon Olav (2018). Når ein engel går gjennom klasserommet: Vegar og omvegar mot ein meir performativ litteraturdidaktikk. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk. ISSN: 2387-5739. (4). doi:10.23865/ntpk.v4.1130.
 • Børresen, Pål Fredrik; Jomisko, Anne Lise; Longva, Ida Carine; Sørhaug, Jon Olav; Aasbrenn, Ingeborg (2021). Appell VG2/VG3 SF. ISBN: 9788205518568. Gyldendal Undervisning. s 537.
 • Børresen, Pål Fredrik; Jomisko, Anne Lise; Longva, Ida Carine; Sørhaug, Jon Olav; Aasbrenn, Ingeborg (2020). Appell VG1 SF Norsk. ISBN: 978-82-05-51855-1. Gyldendal Undervisning. s 357.
 • Sørhaug, Jon Olav (2023). Etiske perspektiv på generative chatbots i skolen.
 • Sørhaug, Jon Olav (2023). Utfordringsbildet med chatbots i klasserommet.
 • Sørhaug, Jon Olav (2023). Chatbots og vurdering i skolen.
 • Sørhaug, Jon Olav (2023). Med chatboten i norskfaget.
 • Sørhaug, Jon Olav (2023). Skoleperspektiv på bruk av generative chatbots.
 • Sørhaug, Jon Olav (2023). Fagskriving med digital teknologi.
 • Sørhaug, Jon Olav (2023). Møt ein forskar: Forsking på generative chatbots i skolen.
 • Sørhaug, Jon Olav (2023). Kunstig intelligens i skolen – kva skjer no?.
 • Sørhaug, Jon Olav (2023). Informasjonskompetanse med digitale tekstar.
 • Sørhaug, Jon Olav (2023). Norsk skriftleg i lys av KI og chatbots.

Last changed: 7.12.2023 12:12