0
Jump to main content

Jon Olav Sørhaug

PhD Research Fellow

 
Office:
E2009 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

I am currently working on my doctoral thesis Collaborative writing with digital resources in the classroom, to be completed in 2022. In this case study, I am exploring how digital technology affects and is being affected by digital literary events in school. These are seen both from an educational perspective, as traces within the digital media, and from the students own point of view. Despite being a common activity in many Norwegian classrooms, there is not much resarch being done on collaborative writing with digital resources. The overall purpose of this project is to contribute with new knowledge on digital writing, in order to create a more conscious use of technology in the school.

Previously, I have written two poetry collections. I have worked as a teacher in Norwegian upper secondary school. Also, I have worked with project management and leadership in the private sector.

 

Master in Nordic Languages and Literature (UiA, 2006)

Master of Management (NTNU, 2013)

Selected publications

Børresen, Pål Fredrik; Jomisko, Anne Lise; Longva, Ida Carine; Sørhaug, Jon Olav; Aasbrenn, Ingeborg.
Appell VG1 SF Norsk. Gyldendal Undervisning 2020 (ISBN 978-82-05-51855-1) 357 s.

Eksamenordninga står for fall. Newspaper article in Fædrelandsvennen 11.desember 2020.

Det vi tenker på når vi tenker på skriftleg eksamen. Review of  "Elevperspektiv på eksamensoppgavene i norsk skriftlig" by Audhild Norendahl og Agnete Bueie. In: Norsklæreren 4, 2019.

7 Activities (14 p.) in the book 101 Ways to work with Communicative SkillsBurner, T., Carlsen, C.  & Kverndokken, K. (red.). ISBN: 9788245026597. Fagbokforlaget, 2019.

Når ein engel går gjennom klasserommet: Vegar og omvegar mot ein meir performativ litteraturdidaktikk. Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk Og Kritikk4, 2018. https://doi.org/10.23865/ntpk.v4.1130

21 Activities (42 p.) in the book 101 Litteraturdidaktiske grep. Kverndokken, K. (red.). ISBN: 9788245023824. Fagbokforlaget/LNU, 2018.

– Gi oss en vanlig bok! Om lesevanar og digitale forventningar i det teknologitette klasserommet. Utdanningsforsking.no/Bedre Skole 4, 2018.

- Eg lærte eit par nye ord på nynorsk i tillegg. Om samarbeidslæring i nynorsken. Norsklæreren 1, 2018.

- Fy da! Det er jo Khomeini. Om å bruke bilde i undervisninga om islam. Religion og livssyn 2, 2017.

- Hallo! Kven er sjefen her? Om det som skjer når læraren møter bråkeklassen, og kva ein kan gjere med det. Lektorstudentene 2017.

Det blinde punktet. Poetry collection. ISBN: 9788252174649. Det Norske Samlaget, 2010.

Du finst i bølgjene. Poetry collection. ISBN: 9788252170344. Det Norske Samlaget, 2007. 

Scientific publications

  • Børresen, Pål Fredrik; Jomisko, Anne Lise; Longva, Ida Carine; Sørhaug, Jon Olav; Aasbrenn, Ingeborg (2021). Appell VG2/VG3 SF. ISBN: 9788205518568. Gyldendal Undervisning. s 537.
  • Børresen, Pål Fredrik; Jomisko, Anne Lise; Longva, Ida Carine; Sørhaug, Jon Olav; Aasbrenn, Ingeborg (2020). Appell VG1 SF Norsk. ISBN: 978-82-05-51855-1. Gyldendal Undervisning. s 357.

Last changed: 1.02.2021 09:02