Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Jon Olav Sørhaug

Associate Professor

 
Office:
122F ( Universitetsveien 51, Kristiansand )

I am a researcher and associate professor working with educational research, text analysis, teaching and development of teaching materials. My main professional areas of interest are digital literacy, L1 didactics, reading and writing, critical literacy, ethics, technology studies and digital methods.

In December 2022, I defended my doctorate in linguistics with the thesis On the trail of actors who write: a study of two digital collaborative writing cases in a Norwegian secondary school class (in Norwegian, abstract available in English). In this project I have utilized socio-material theory and qualitative-quantitative methods to examine students' digital text creation. Applying theory and methods from actor-network theory (ANT), I have explored how students write school essays in close collaboration with software, texts from the internet and other digital actors. The study points to the importance digital actors have for adolecents' text creation. In many of the situations observed, it is the digital actors that seem to have the greatest negotiating ability and impact. The purpose of the study is to contribute with more knowledge about digital writing, in order to have a conscious involvement of technology in school.

I am also involved in textbook projects for secondary school in the subjects Norwegian and Religion and ethics. Previously, I have worked as a teacher in secondary school, with educational work in Church of Norway, with project work for an oil service company in the private sektor, and with fictional writing.

Selected publications

Svenlin, M. & Sørhaug, J. O. Collaborative Writing in L1 School Contexts: A Scoping Review. Scandinavian Journal of Educational Research (CSJE) In press/2022. https://doi.org/10.1080/00313831.2022.2115128.

Børresen, Pål Fredrik; Jomisko, Anne Lise; Longva, Ida Carine; Sørhaug, Jon Olav; Aasbrenn, Ingeborg.
Appell VG2/VG3 SF Norsk. Gyldendal Undervisning 2021 (ISBN 978-82-05-51856-8) 544 s.

8 Activities (16 p.) in the book 101 grep om grammatikk. Kverndokken, K. (red.). ISBN: 9788245034370. Fagbokforlaget, 2021.

Børresen, Pål Fredrik; Jomisko, Anne Lise; Longva, Ida Carine; Sørhaug, Jon Olav; Aasbrenn, Ingeborg.
Appell VG1 SF Norsk. Gyldendal Undervisning 2020 (ISBN 978-82-05-51855-1) 357 s.

Eksamenordninga står for fall. Newspaper article in Fædrelandsvennen 11.desember 2020.

Det vi tenker på når vi tenker på skriftleg eksamen. Review of  "Elevperspektiv på eksamensoppgavene i norsk skriftlig" by Audhild Norendahl og Agnete Bueie. In: Norsklæreren 4, 2019.

7 Activities (14 p.) in the book 101 Ways to work with Communicative SkillsBurner, T., Carlsen, C.  & Kverndokken, K. (red.). ISBN: 9788245026597. Fagbokforlaget, 2019.

Når ein engel går gjennom klasserommet: Vegar og omvegar mot ein meir performativ litteraturdidaktikk. Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk Og Kritikk4, 2018. https://doi.org/10.23865/ntpk.v4.1130

21 Activities (42 p.) in the book 101 Litteraturdidaktiske grep. Kverndokken, K. (red.). ISBN: 9788245023824. Fagbokforlaget/LNU, 2018.

– Gi oss en vanlig bok! Om lesevanar og digitale forventningar i det teknologitette klasserommet. Utdanningsforsking.no/Bedre Skole 4, 2018.

- Eg lærte eit par nye ord på nynorsk i tillegg. Om samarbeidslæring i nynorsken. Norsklæreren 1, 2018.

- Fy da! Det er jo Khomeini. Om å bruke bilde i undervisninga om islam. Religion og livssyn 2, 2017.

- Hallo! Kven er sjefen her? Om det som skjer når læraren møter bråkeklassen, og kva ein kan gjere med det. Lektorstudentene 2017.

Det blinde punktet. Poetry collection. ISBN: 9788252174649. Det Norske Samlaget, 2010.

Du finst i bølgjene. Poetry collection. ISBN: 9788252170344. Det Norske Samlaget, 2007. 

Scientific publications

  • Birkeland, Nils Rune; Flaten, Tom; Sørhaug, Jon Olav (2022). Trøbbel med kjernen av norskfaget? En studie av norsklæreres møte med fagets kjerneelementer. Norsklæreren. ISSN: 0332-7264. (3). s 56 - 69.
  • Sørhaug, Jon Olav (2018). Når ein engel går gjennom klasserommet: Vegar og omvegar mot ein meir performativ litteraturdidaktikk. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk. ISSN: 2387-5739. (4). doi:10.23865/ntpk.v4.1130.
  • Børresen, Pål Fredrik; Jomisko, Anne Lise; Longva, Ida Carine; Sørhaug, Jon Olav; Aasbrenn, Ingeborg (2021). Appell VG2/VG3 SF. ISBN: 9788205518568. Gyldendal Undervisning. s 537.
  • Børresen, Pål Fredrik; Jomisko, Anne Lise; Longva, Ida Carine; Sørhaug, Jon Olav; Aasbrenn, Ingeborg (2020). Appell VG1 SF Norsk. ISBN: 978-82-05-51855-1. Gyldendal Undervisning. s 357.
  • Sørhaug, Jon Olav (2022). Frå runer til emojis : Med skriveteknologiar gjennom historia.

Last changed: 15.03.2023 08:03