0
Jump to main content

Jon Olav Sørhaug

PhD Research Fellow

 
Office:
E2009 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

I am currently working with my doctor thesis Collaborative writing with digital resources in the classroom, to be completed in 2022. I am especially interested in exploring how the digital technology affects or is being affected by the writing event, both from an educational perspective and from the students point of view. Despite being a common activity in many Norwegian classrooms, there is not much resarch being done on collaborative writing with digital resources. The overall purpose of this project is to contribute with new knowledge on digital writing, in order to create a more conscious use of technology in the school. 

Previously, I have written two poetry collections. I have worked as a teacher in Norwegian upper secondary school. Also, I have worked with project management and leadership in the private sector.

 

Master in Nordic Languages and Literature (UiA, 2006)

Master of Management (NTNU, 2013)

Selected publications

Det vi tenker på når vi tenker på skriftleg eksamen. Review of  "Elevperspektiv på eksamensoppgavene i norsk skriftlig" byAudhild Norendahl og Agnete Bueie. In: Norsklæreren 4, 2019.

7 Activities (14 p.) in the book 101 Ways to work with Communicative SkillsBurner, T., Carlsen, C.  & Kverndokken, K. (red.). ISBN: 9788245026597. Fagbokforlaget, 2019.

Når ein engel går gjennom klasserommet: Vegar og omvegar mot ein meir performativ litteraturdidaktikk. Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk Og Kritikk4, 2018. https://doi.org/10.23865/ntpk.v4.1130

21 Activities (42 p.) in the book 101 Litteraturdidaktiske grep. Kverndokken, K. (red.). ISBN: 9788245023824. Fagbokforlaget/LNU, 2018.

– Gi oss en vanlig bok! Om lesevanar og digitale forventningar i det teknologitette klasserommet. Utdanningsforsking.no/Bedre Skole 4, 2018.

- Eg lærte eit par nye ord på nynorsk i tillegg. Om samarbeidslæring i nynorsken. Norsklæreren 1, 2018.

- Fy da! Det er jo Khomeini. Om å bruke bilde i undervisninga om islam. Religion og livssyn 2, 2017.

- Hallo! Kven er sjefen her? Om det som skjer når læraren møter bråkeklassen, og kva ein kan gjere med det. Lektorstudentene 2017.

Det blinde punktet. Diktsamling. ISBN: 9788252174649. Det Norske Samlaget, 2010.

Du finst i bølgjene. Diktsamling. ISBN: 9788252170344. Det Norske Samlaget, 2007. 

Scientific publications

  • Børresen, Pål Fredrik; Jomisko, Anne Lise; Longva, Ida Carine; Sørhaug, Jon Olav; Aasbrenn, Ingeborg (2020). Appell VG1 SF Norsk. ISBN: 978-82-05-51855-1. Gyldendal Undervisning. s 357.

Last changed: 11.03.2020 14:03