0
Jump to main content

Jorunn Aas Handeland

PhD Research Fellow

 
Office:
C4094 ( Jon Lilletuns vei 9, Grimstad )

Scientific publications

  • Handeland, Jorunn Aas; Tveit, Bodil (2015). "Du må bare skrive ut, ønske lykke til, og stole på at det går bra!" : en kvalitativ undersøkelse av sykepleieres muligheter og begrensninger for skjønnsutøvelse når pasienter skal utskrives fra sykehus til kommunale helse- og omsorgstjenester. Nordisk tidsskrift for helseforskning. ISSN: 1504-3614. 11 (1). s 35 - 48. doi:10.7557/14.3478.

Last changed: 24.08.2021 14:08