0
Jump to main content

Jørn Varhaug

Associate Professor

Associate professor

 
Office:
A03205 ( Jon Lilletuns vei 9, Grimstad )
Office hours:
09:00-16:00

Scientific publications

 • Varhaug, Jørn (2019). The Decline of the Shepherd Metaphor as Royal Self-Expression. Scandinavian Journal of the Old Testament. ISSN: 0901-8328. 33 (1). s 16 - 23. doi:10.1080/09018328.2019.1599623.
 • Varhaug, Jørn (2016). Ledelse som kunsten å fortelle. Filosofi og ledelse : en antologi om dialogen som nøkkel til forståelse. ISBN: 978-82-8217-228-8. Hertervig Akademisk. Kapittel 5. s 79 - 91.
 • Varhaug, Jørn (2016). Praktisk filosofi og aksjonsforskning. Filosofi og ledelse : en antologi om dialogen som nøkkel til forståelse. ISBN: 978-82-8217-228-8. Hertervig Akademisk. Kapittel 8. s 111 - 127.
 • Varhaug, Jørn (2012). Studentevaluering : : hva mener studentene, og i hvilken grad bør man ta hensyn til det?. Utdanningskvalitet og undervisningskvalitet under press?. ISBN: 9788251928953. Tapir Akademisk Forlag. kapittel. s 273 - 288.
 • Varhaug, Jørn (2008). Den formkritiske bibelforskning hundre år etter. Tidsskrift for teologi og kirke. ISSN: 0040-7194. 79 (3/4). s 213 - 233.
 • Varhaug, Jørn (2019). The Athenian Man and the Formation of the Me as Object: A Discussion with Gert Biesta.
 • Varhaug, Jørn (2018). LU 2025: Gjensidig utviklende samarbeid på tvers av læringsarenaene?.
 • Varhaug, Jørn (2018). Lunsj i Eilerts Salong: Valgt eller ansatt rektor på UiA?.
 • Varhaug, Jørn (2018). 50 av 100 barnehager praktiserer læring gjennom strukturert lek i Agderprosjektet: Norske perspektiver på validitet og verdi av praksisforskning.
 • Varhaug, Jørn (2018). Hva har lærerutdanninger og praksisskoler i dag å lære av Feragens mønsterskole på Holt?.
 • Varhaug, Jørn (2018). Skolemestrenes konge.
 • Varhaug, Jørn (2018). Hva har lærerutdanninger i dag å lære av Feragens mønsterskole på Holt?.
 • Varhaug, Jørn (2016). The Decline of the Shepherd Metaphor as Royal Self-Expression in Ancient Near East.

Last changed: 2.01.2020 13:01