Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Jørn Hustad

Associate Professor

Assistant professor

 
Office:
I2 056 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Subjects:

-Nurse anesthesia

-Anatomy / physiology

-Health, stress and coping

The Learning Environment Award 2011 at the University of Agder with the AIOB-studies (Nurse anestesia, Intensive care, Operation and Child care-studies)

The Education Award 2017 at the University of Agder together with ass. prof. Arne Leland

Research interests

Simulation in nurse education, bachelor and master studies (AIO)

VR/AR/MR: Possibilities using these tools in nursing educations

Courses and teaching

Nurse Anesthesia

Anatomy and Physiology

Helath, stress and coping

Work experience

RN Emergency ward, Harstad Sykehus 1983-84

RN Ortopedic ward, Haraldsplass, Bergen 1985

RN Post-operative/Intensive Care Unit, Vest-Agder Sentralsykehus 1986-87

Nurse anesthetist, Vest-Agder Sentralsykehus 1989-2000

Teacher in nurse anesthesia, Vest-Agder Sentralsykehus 1996-2000

College teacher Høgskolen i Agder (HiA)/Agder College 2001-2007

Assistant professor Universitet i Agder (UiA)/ Agder University 2007-2020

Associate Professor Universitetet i Agder (UiA)/Agder University 2020-

Academic interests

Nurse anesthesia

Nursing

Pedagogic development work

Projects

Project Manager MedexVR Dev Team, UiA: Developing a VR-scenario on clinical examination from a patient

Scientific publications

  • Kristoffersen, Eirunn W.; Haslerud, Lilly; Fegran, Liv; Hustad, Jørn; Haddeland, Kristine (2023). Pasienters erfaringer med anestesisykepleie i pre- og peranestetisk fase – en kvalitativ studie. Nordisk sygeplejeforskning. ISSN: 1892-2678. 13 (4). s 1 - 15. doi:10.18261/nsf.13.4.4.
  • Hustad, Jørn (2021). Stress og stressmestring i anestesisykepleierens hverdag. Anestesisykepleie. ISBN: 978-82-02-60510-0. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 2. s 35 - 54.
  • Hustad, Jørn; Johannessen, Berit; Fossum, Mariann; Hovland, Olav Johannes (2019). Nursing students' transfer of learning outcomes from simulation-based training to clinical practice: A focus-group study. BMC Nursing. ISSN: 1472-6955. 18 (1). doi:10.1186/s12912-019-0376-5.
  • Hustad, Jørn (2011). Stress og mestring i rollen som anestesisykepleier. Anestesisykepleie. ISBN: 978-82-7950-134-3. Akribe Forlag. Kapittel 3. s 45 - 50.
  • Hustad, Jørn (2021). Fremlegg i NOKUT for NOKUTS arbeidsgruppe og referansegruppe ved nasjonal eksamen i Anatomi/fysiologi/biokjemi: Bruk av Opplevelse av sammenheng (OAS) i AFB..
  • Hustad, Jørn (2011). Stress and coping among nurses from different countries and cultures.
  • Hustad, Jørn (2009). Akutte situasjoner som sykepleier; Hva tenker vi og hva gjør vi? Førstehjelp i akutte situasjoner i kommunehelsetjenesten.
  • Hustad, Jørn (2009). Debriefing; Hvorfor og hvordan? Med fokus på innsatspersonell.

Last changed: 21.05.2021 20:05