0
Jump to main content

Jørn Andreas Cruickshank

Associate Professor

 
Office:
H2007 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Scientific publications

  • Aure, Marit Berg, Nina Gunnerud Cruickshank, Jørn Dale, Britt Engan (2015). Med sans for sted. Nyere teorier. ISBN: 9788245017779. Fagbokforlaget. s 358.
  • Cruickshank, Jørn (2018). Precede - Proceed. Involvering av målgruppe i folkehelse-arbeid.
  • Cruickshank, Jørn (2018). Gode steder- god helse.
  • Cruickshank, Jørn (2018). Stedsledelse og mobilitet.
  • Cruickshank, Jørn (2018). Tilhørighet som ressurs i stedsutviklingen.

Last changed: 21.06.2018 14:06

Share study by email