Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Jo Martin Stigen

Professor

Scientific publications

 • Stigen, Jo Martin (2011). Lokalisering av straffbare handlinger :. Tidsskrift for strafferett. ISSN: 1502-685X. 11 (2). s 141 - 190.
 • Stigen, Jo Martin (2010). Forsettets nedre grense – dolus eventualis eller hva?. Tidsskrift for Rettsvitenskap. ISSN: 0040-7143. 4-5s 573 - 676.
 • Stigen, Jo Martin (2010). Hvilken immunitet for internasjonale kjerneforbrytelser?. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift. ISSN: 0105-1121. 33 (1 = 128). s 57 - 94.
 • Stigen, Jo Martin (2010). What's in the ICC for states. The new international law : an anthology. ISBN: 978-90-04-18198-4. Brill Nijhoff. Kapitel. s 183 - 199.
 • Stigen, Jo Martin (2010). Which immunity for human rights atrocities?. Protecting Humanity: Essays in International Law and Policy in Honour of Navanethem Pillay. ISBN: 978-90-04-18378-0. Brill Nijhoff. kapitel. s 749 - 788.
 • Fauchald, Ole Kristian; Stigen, Jo Martin (2009). Corporate Responsibility before International Institutions. The George Washington International Law Review. ISSN: 1534-9977. 40 (4). s 1025 - 1100.
 • Stigen, Jo Martin; Fauchald, Ole Kristian (2009). Environmental Security and the UN Security Council. Security: A Multidisciplinary Normative Approach. ISBN: 9789004172968. Brill Academic Publishers. Kapittel 13. s 313 - 342.
 • Stigen, Jo Martin (2009). Universaljurisdiksjon - en kritisk analyse. Tidsskrift for Rettsvitenskap. ISSN: 0040-7143. 22 (1). s 1 - 46.
 • Baumann, Elizabeth; Stigen, Jo Martin (2018). Internasjonal strafferett. En innføring. ISBN: 978-82-05-47362-1. Gyldendal Norsk Forlag A/S. s 368.
 • Stigen, Jo Martin (2008). The Relationship Between the International Criminal Court and National Jurisdictions: the Principle of Complementarity. ISBN: 9004169091. Brill Nijhoff. s 533.
 • Aas, Espen; Stigen, Jo Martin; Holmboe, Morten; Rønneberg, Olav (2022). Birgitte Tengs-saken i retten.

Last changed: Never.