Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Jan Inge Jenssen

Professor

 
Office:
9I175 ( Universitetsveien 19, Kristiansand )

Jan Inge Jenssen is a professor at the Department of Management at the  School of Business and Law at the University of Agder. He holds a PhD from the Norwegian School of Economics. He also has a four year education in business and administration from The University of Agder (UiA) and a higher degree examen in administration from the Norwegian School of Economics.

Jenssen has published many papers for instance in the following journals: The International Financial Management & Accounting (IF 1.12m, Wiley), Biomass & Bioenergy (IF 3.71, Elsvier), Corporate Governance: An International Review (IF 5.7, Wiley), European Planning Studies (IF 1.33, Taylor & Francis)

Jenssen is former head of department and associate dean. He also has experience as a research assistant, researcher, associate prof. and administrative director (rådmann) of a municipality. 

Jenssen advises and chair several companies. He has also been central to the startup of several companies, including a publishing house and several private schools. Jenssen also established the Center for Entrepreneurship at UiA in 2005 and was a key member of the team establishing The School of Business and Law at UiA. After the establishment, he led the daily operations of the business school for nearly two years as the associate dean. Jenssen has also been a visiting research Scholar at Oregon State University for two years.

Curriculum Vitae

Google Scholar profile

ResearchGate

Areas of expertise: Leadership, organizational behavior, entrepreneurship an innovation

Academic interests

Areas of interest:

 • Management, organization, innovation and entrepreneurship

Researcher currently in these areas:

 • Management in NGOs
 • Entrereprenørskapsintensjoner

Teaching currently in the following topics:

 • Change management (MBA and bachelor)
 • Management in Practice(MBA)
 • Entrepreneurship and Innovation(MBA)
 • Entrepreneurship in Practice(MBA and bachelor)

Scientific publications

 • Hekneby, Torbjørn; Ingvaldsen, Jonas A; Benders, Jos; Jenssen, Jan Inge; Lehland, Katja (2022). Orkestrert læring og global kulturbygging: Hvordan Elkem ASA skaper prosessforbedring i sin globale organisasjon. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse. ISSN: 1500-0788. 25 (1). s 121 - 129.
 • Jenssen, Jan Inge (2020). How Church Leadership May Influence Growth by Applying an Organizational Life Cycle Perspective on Church Development. A Literature Study. Scandinavian Journal for Leadership & Theology. ISSN: 1894-7875. 7
 • Jenssen, Jan Inge (2019). How Can Strategic Leadership be Applied to the Development of the Local Church? A Discussion of Content and Process. Scandinavian Journal for Leadership & Theology. ISSN: 1894-7875. 6
 • Jenssen, Jan Inge (2018). Leadership and church identity. A discussion of how leadership in the local church can help to realize the true nature of the church. Scandinavian Journal for Leadership & Theology. ISSN: 1894-7875. 5
 • Jenssen, Jan Inge (2016). Hvordan bør menigheter arbeide med endring? En drøfting av relevansen av organisasjonsteoretiske perspektiver for endringstiltak i menigheter. Scandinavian Journal for Leadership & Theology. ISSN: 1894-7875. 3
 • Shneor, Rotem; Jenssen, Jan Inge (2014). Gender and Entrepreneurial Intentions. Entrepreneurial Women : New Management and Leadership Models. ISBN: 978-1-4408-0077-1. Praeger. 1. s 15 - 67.
 • Jenssen, Jan Inge (2013). Change Resistance in organizations: Reasons and Measures: A Literature Review. Management for Progress. ISBN: 978-82-7099-734-3. Novus Forlag. 11. s 212 - 232.
 • Nybakk, Erlend; Lunnan, Anders; Jenssen, Jan Inge; Crespell, Pablo (2013). The importance of social networks in the Norwegian firewood industry. Biomass & Bioenergy. ISSN: 0961-9534. 57s 48 - 56. doi:10.1016/j.biombioe.2012.11.018.
 • Nybakk, Erlend; Jenssen, Jan Inge (2012). Innovation strategy, working climate, and financial performance in traditional manufacturing firms: An empirical analysis. International Journal of Innovation Management. ISSN: 1363-9196. 16 (2). doi:10.1142/S1363919611003374.
 • Jenssen, Jan Inge (2010). Entreprenørskap i et nettverksperspektiv. Teoretisk forankring, sentrale temaer, begreper og sammenhenger. Økonomi og tid : 18 essays i Pufendorf-tradisjon : festskrift til professor Arild Sæther på 70-årsdagen, 8. august 2010. ISBN: 978-82-450-1024-4. Fagbokforlaget. kapittel. s 181 - 196.
 • Jenssen, Jan Inge; Åsheim, Kari (2010). Organisational innovation promoters and performance effects in small, knowledge-intensive firms. International Journal of Entrepreneurship and Innovation. ISSN: 1465-7503. 11 (1). s 19 - 27.
 • Jenssen, Jan Inge (2010). Perspektiver på interorganisatoriske nettverk og innovasjon i små kunnskapsintensive virksomheter : en litteraturgjennomgang. Mysterion, strategike og kainotomia : et festskrift til ære for Jonny Holbek. ISBN: 978-82-7099-585-1. Novus Forlag. kapittel. s 170 - 193.
 • Jenssen, Jan Inge (2009). Innovation and maritime clusters. Shipping Innovation. ISBN: 9781586039431. IOS Press. kap.
 • Jenssen, Jan Inge; Nybakk, Erlend (2009). Inter-organizational innovation promoters in small knowledge intensive firms. International Journal of Innovation Management. ISSN: 1363-9196. 13 (3). s 441 - 466.
 • Jenssen, Jan Inge; Jenssen, Jan Inge; Kolvereid, Lars; Kolvereid, Lars (2006). Entreprenørskap i det norske samfunn. Perspektiver på entreprenørskap / Jan Inge Jenssen, Lars Kolvereid og Truls Erikson (red.). Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 271 - 282.
 • Våge, Magne; Jenssen, Jan Inge (2006). Forretningside og produktutvikling. Perspektiver på entreprenørskap. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 117 - 136.
 • Jenssen, Jan Inge; Jenssen, Jan Inge; Kolvereid, Lars; Kolvereid, Lars; Erikson, Truls (2006). Introduksjon til entreprenørskap. Perspektiver på entreprenørskap / Jan Inge Jenssen, Lars Kolvereid og Truls Erikson (red.). Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 17 - 24.
 • Jenssen, Jan Inge (2006). Organisering og nettverk. Perspektiver på entreprenørskap. Cappelen Damm Høyskoleforlaget.
 • Jenssen, Jan Inge; Randøy, Trond (2006). The performance effect of innovation in shipping companies. Maritime Policy & Management. ISSN: 0308-8839. 33 (4). s 327 - 343.
 • Randøy, Trond; Jenssen, Jan Inge (2004). Board independence and product market competition in swedish firms. Corporate governance. An International Review. ISSN: 0964-8410. 12 (3).
 • Jenssen, Jan Inge; Jørgensen, Geir (2004). How do corporate champions promote innovation? A literature review. International Journal of Innovation Management. ISSN: 1363-9196. 8 (1). s 63 - 86.
 • Jenssen, Jan Inge; Kristiansen, Stein (2004). Sub-cultures and entrepreneurship: The value of social capital in Tanzanian business. Journal of Entrepreneurship. ISSN: 0971-3557. 13 (1).
 • Randøy, Trond; Jenssen, Jan Inge; Down, Jonathan (2003). Corporate governance and board effectiveness in maritime firms. Maritime Economics & Logistics. ISSN: 1479-2931. 5 (1). s 1 - 15.
 • Jenssen, Jan Inge (2003). Innovation, capabilities, and competitive advantage in Norwegian shipping. Maritime Policy & Management. ISSN: 0308-8839. 30 (2).
 • Jenssen, Jan Inge; Jenssen, Jan Inge; Greve, Arent (2002). Does the degree of redundancy in social networks influence the success of business start-ups?. International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research. ISSN: 1355-2554. 8 (5). s 254 - 267.
 • Jenssen, Jan Inge; Randøy, Trond (2002). Factors that promote innovation in shipping companies. Maritime Policy & Management. ISSN: 0308-8839. 29 (2).
 • Jenssen, Jan Inge; Havnes, Per Anders (2002). Public intervention in the entrepreneurial process. A study based on three Norwegian cases. International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research. ISSN: 1355-2554. 8 (3).
 • Jenssen, Jan Inge; Koenig, Harold F. (2002). The effect of social networks on resource access and business start-ups. European Planning Studies. ISSN: 0965-4313. 10 (8).
 • Jenssen, Jan Inge; Mishra, Chandra; Randøy, Trond (2001). Family influence and corporate performance. Journal of International Financial Management & Accounting. ISSN: 0954-1314. 12 (3).
 • Jenssen, Jan Inge (2001). Social networks, resources, and entrepreneurship. International Journal of Entrepreneurship and Innovation. ISSN: 1465-7503. 2 (2). s 103 - 109.
 • Jenssen, Jan Inge; Harvold, Kjell-Arve (1990). Målstyring i kommunene - kun for den politiske eliten?. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. ISSN: 0801-1745. 6 (1). s 51 - 60.
 • Jenssen, Jan Inge; Holvik, Øystein (1987). Resultatvurderinger - et eksempel fra renovasjon. Kommunalt tidsskrift. ISSN: 0047-3537. s 43 - 44.
 • Jenssen, Jan Inge; Kolvereid, Lars; Erikson, Truls (2012). Perspektiver på Entreprenørskap. ISBN: 978-82-7634-956-6. Cappelen Damm Akademisk. s 356.
 • Olsen, Kjell Harald; Kleve, Terje (red.); Jenssen, Jan Inge; Lie, Trond; Amdam, Roar (1998). Planlegging og Handling. Kommunal planlegging som grunnlag for politisk styring. Kommuneforlaget.
 • Jenssen, Jan Inge (1995). Kirkevekst. Rex forlag.
 • Wijnolst, Niko; Jenssen, Jan Inge; Sødal, Sigbjørn (2003). European Maritime Clusters. ISBN: 9040724571. Delft University Press. s 220.
 • Jenssen, Jan Inge (1990). De årlige plan- og budsjettrutinene. Eksempler fra Kvinesdal, Songdalen og Kristiansand. Kommuneforlaget.
 • Jenssen, Jan Inge; Robertsen, Karl (2000). Kommunaløkonomi - i et styringsperspektiv. ISBN: 8276340431. Cappelen Damm Høyskoleforlaget.
 • Våge, Magne; Våge, Magne; Bjerkås, Trygve; Borch, Odd Jarl; Foss, Lene; Hatteland, Øystein; Lindberg, Frank; Soelberg, Frode; Soelberg, Frode; Sørheim, Roger; Widding, Lars Øystein; Jenssen, Jan Inge; Jenssen, Jan Inge; Kolvereid, Lars; Kolvereid, Lars; Ljunggren, Anne Elisabeth; Madsen, Einar Lier; Rasmussen, Einar; Rasmussen, Einar; Richter, Kim (2006). Perspektiver på entreprenørskap. ISBN: 8276346731. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 306.
 • Jenssen, Jan Inge; Kolvereid, Lars; Erikson, Truls (2006). Perspektiver på entreprenørskap. ISBN: 8276346731. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 306.
 • Zamore, Stephen; Mersland, Roy; Jenssen, Jan Inge (2022). Christianity, leadership and performance of microfinance institutions.

Last changed: 21.06.2018 14:06