Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Ingvild Ruhaven

Assistant Professor

 
Office:
E2035A ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Scientific publications

 • Rosendahl, Bjørn Tore; Ruhaven, Ingvild (2014). The Stiftelsen Arkivet Experience: A Second World War Gestapo Regional Headquarters in Norway. Challenging History in the Museum. International Perspectives.. ISBN: 978-1-4094-6724-3. Ashgate. 5. s 71 - 79.
 • Smith-Gahrsen, Martin; Ruhaven, Ingvild; Repstad, Kari G. Håkonsen (2021). Studentaktiv undervisning. ISBN: 9788283722710. Fagbokforlaget. s 94.
 • Ruhaven, Ingvild (2023). Generasjonssamtaler som møteplass. Miljøhistorie som inngang til elevers forståelse av samspillet mellom fortid, nåtid og framtid (historiebevissthet)..
 • Smith-Gahrsen, Martin; Ruhaven, Ingvild (2022). Undervisning, opplevelse og læring med VR-teknologi i etikkundervisning.
 • Eidhamar, Levi Geir; Mustad, Jan Erik; Ruhaven, Ingvild (2022). Colletts kafé: Islam på norsk! Om mangfoldet av etiske verdier hos muslimer i Norge og internasjonalt.
 • Andresen, Kenneth; Mustad, Jan Erik; Ruhaven, Ingvild (2022). Colletts kafé: Kampen om historien - når fortiden brukes og misbrukes i krig og konflikt.
 • Ruhaven, Ingvild; Røsstad, Hilde Kristin (2022). Bærekraftig utvikling i historiefaget.
 • Aase, Andreas; Ruhaven, Ingvild (2022). Store spørsmål i historiefaget - hva, hvordan og hvorfor?.
 • Aase, Andreas; Ruhaven, Ingvild (2022). Lange linjer i globalhistorien - politisk organisering.
 • Aase, Andreas; Ruhaven, Ingvild (2022). Lange linjer i globalhistorien - livsgrunnlag, rikdom og ressurser.
 • Smith-Gahrsen, Martin; Ruhaven, Ingvild; Repstad, Kari G. Håkonsen (2021). Om studentaktive læringsformer.
 • Smith-Gahrsen, Martin; Ruhaven, Ingvild; Repstad, Kari G. Håkonsen (2021). Bokpresentasjon av "Studentaktiv undervisning".

Last changed: 2.05.2021 18:05