Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Ingrid Lund

Professor

 
Office:
E2302 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Scientific publications

 • Lund, Ingrid (2022). Dialoger i tidlig innsats mot mobbing. Tidlig innsats – i en skole for alle?. ISBN: 9788202762452. Cappelen Damm Akademisk. 12. s 266 - 282.
 • Helgeland, Anne; Lund, Ingrid; Vik, Kari (2021). "Jeg er en skam for verden" Mobbingens konsekvenser og skammens betydning. Spesialpedagogikk. ISSN: 0332-8457. (5). s 55 - 67.
 • Omdal, Heidi; Lund, Ingrid (2021). Ledelsens betydning for samarbeid i barnehagen.. Ulike profesjoner felles mål : Barn og unge i risiko. ISBN: 9788215032443. Universitetsforlaget. Kap. 3. s 51 - 66.
 • Helgeland, Anne; Lund, Ingrid (2018). "Det hjelper ikke å si ifra til de voksne". Tidsskrift for psykisk helsearbeid. ISSN: 1503-6707. 15 (2-3). s 148 - 158. doi:10.18261/issn.1504-3010-2018-02-03-06.
 • Kovac, Velibor Bobo; Tveit, Anne Dorthe; Omdal, Heidi; Lund, Ingrid (2018). Directional motion: An empirically based model of development in educational institutions. Improving Schools. ISSN: 1365-4802. 21 (2). s 127 - 140. doi:10.1177/1365480218772637.
 • Lund, Ingrid (2018). Kommunikasjonens muligheter og utfordringer i samarbeid. Barn og unge i midten. Tverrfaglig og tverretatlig arbeid i barn og unges oppvekst. ISBN: 9788205498181. Gyldendal Akademisk. Kapittel 13. s 338 - 354.
 • Lund, Ingrid; Helgeland, Anne; Kovac, Velibor Bobo (2017). På vei mot en ny forståelse av mobbing i et folkehelseperspektiv. Acta Didactica Norge. ISSN: 1504-9922. 11 (3). s 19. doi:10.5617/adno.4691.
 • Helgeland, Anne; Lund, Ingrid (2016). Children’s voices on bullying in kindergarten. Early Childhood Education Journal. ISSN: 1082-3301. 45 (1). s 133 - 141. doi:10.1007/s10643-016-0784-z.
 • Lund, Ingrid; Helgeland, Anne; Kovac, Velibor Bobo (2015). Empirically based analysis of methodological and ethical challenges in research with children as participants: the case of bullying in kindergarten. Early Child Development and Care. ISSN: 0300-4430. 186 (10). s 1531 - 1543. doi:10.1080/03004430.2015.1110817.
 • Kovac, Velibor Bobo; Lund, Ingrid; Omdal, Heidi (2016). Learning Environment in Light of Positional, Institutional, and Cultural Interpretations: An Empirically-Based Conceptual Analysis. Educational Studies. ISSN: 0013-1946. 53 (1). s 78 - 94. doi:10.1080/00131946.2016.1264400.
 • Lund, Ingrid (2015). Dropping out or holding on? Dropping out as a sign of the difficulties experienced by adolescents with social, emotional and behavioral difficulties (SEBD) in the transition to upper secondary school. Transitions in the field of special education. Theoretical perspectives and implications for practice. ISBN: 978-3-8309-3117-1. Waxmann Verlag. Part 2. s 205 - 217.
 • Lund, Ingrid (2013). Dropping out of school as a meaningful action for adolescents with social, emotional and behavioural difficulties. Journal of Research in Special Educational Needs. ISSN: 1471-3802. 14 (2). s 96 - 104. doi:10.1111/1471-3802.12003.
 • Lund, Ingrid (2014). Tydelige og varme voksne i møte med mobbing i barnehagen. Mobbing i barnehagen, et sosialt fenomen. ISBN: 978-82-15.02266-6. Universitetsforlaget. kapittel 6. s 114 - 126.
 • Lund, Ingrid; Midling-Jenssen, Mette (2013). Jeg vil gå på denne skolen til jeg blir veldig gammel. Spesialpedagogikk. ISSN: 0332-8457. 08 (08). s 24 - 30.
 • Ekornes, Stine Margrethe; Hauge, Trond Eiliv; Lund, Ingrid (2013). Teachers as mental health promoters: a study of teachers' understanding of the concept of mental health. International Journal of Mental Health Promotion. ISSN: 1462-3730. 14 (5). s 289 - 310. doi:10.1080/14623730.2013.798534.
 • Lund, Ingrid (2010). Det stille atferdsproblemet : i møte med lærerens relasjonskompetanse og mentaliseringskapasitet. Spesialpedagogikk. ISSN: 0332-8457. 1 (1). s 4 - 9.
 • Lund, Ingrid; Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Erling (2010). Listening to shy voices: Shy adolscents' Experiences with being bullied at school. Journal of Child and Adolescent Trauma. ISSN: 1936-1521. 3 (3). s 205 - 223.
 • Lund, Ingrid (2009). An exploration of self-awareness among shy adolescents. Young - Nordic Journal of Youth Research. ISSN: 1103-3088. 17 (4). s 375 - 397. doi:10.1177/110330880901700403.
 • Lund, Ingrid (2008). I just sit there: Shyness as an emotional and behavioural problem at school. Journal of Research in Special Educational Needs. ISSN: 1471-3802. 8 (2). s 9.
 • Lund, Ingrid (2007). Det er ikke alltid det nytter å snakke om det. Spesialpedagogikk. ISSN: 0332-8457. (4).
 • Lund, Ingrid (2007). Pedagogisk arbeid. Oppvekst : yrkesutøvelse Vg2 og Vg3. Gyldendal Undervisning. Atferdsvansker. s 94 - 104.
 • Lund, Ingrid (2006). Det er ikke farlig å ha det vondt. Spesialpedagogikk. ISSN: 0332-8457. 48 (01.jun). s 44 - 46.
 • Lund, Ingrid (2006). Opplevelsen av ikke å høre til. Spesialpedagogikk. ISSN: 0332-8457. 71 (8). s 9 - 13.
 • Lund, Ingrid (2005). "Innagerende atferd sett i lys av Daniel Sterns selvteori". Se meg!. Organisasjonen voksne for barn. faglig_bok_forlag. s 41 - 51.
 • Lund, Ingrid (2005). I samarbeidets ånd. Spesialpedagogikk. ISSN: 0332-8457. (Årg. 70, nr 5). s 33 - 34.
 • Lund, Ingrid (2004). Anerkjennelse som kunst og vågestykke. Spesialpedagogikk. ISSN: 0332-8457. 69 (4). s 30 - 35.
 • Lund, Ingrid (2003). "Hun sitter jo bare der!". Fokus på innagerende atferd og tiltak sett i lys av Daniel Sterns teori. Spesialpedagogikk. ISSN: 0332-8457. 68 (3). s 38 - 45.
 • Lund, Ingrid (2002). En hyllest til magefølelsen. Spesialpedagogikk. ISSN: 0332-8457. (10).
 • Helgeland, Anne; Lund, Ingrid (2022). Barnehagekultur- utfordringer og muligheter. ISBN: 9788245037807. Fagbokforlaget. s 63.
 • Lund, Ingrid; Helgeland, Anne (2020). Mobbing i barnehage og skole. Nye perspektiver. ISBN: 9788202681760. Cappelen Damm Akademisk. s 175.
 • Lund, Ingrid (2020). Samarbeid til barnets beste. Praksisnære perspektiver fra barnehagen. ISBN: 9788244624015. Kommuneforlaget AS. s 201.
 • Lund, Ingrid; Helgeland, Anne (2018). Samarbeid mot mobbing i barnehagen. ISBN: 978-82-8372-129-4. Pedlex Norsk Skoleinformasjon. s 60.
 • Lund, Ingrid; Helgeland, Anne (2016). Mobbing i barnehagen. Anerkjennelse som forebygging. ISBN: 978-82-7841-961-8. Pedlex Norsk Skoleinformasjon. s 50.
 • Lund, Ingrid (2015). De er jo bare barn- om barnehagebarn og mobbing. ISBN: 978-82-7841-888-8. Pedlex Norsk Skoleinformasjon. s 56.
 • Lund, Ingrid (2014). "De er jo bare barn". Om barnehagebarn og mobbing. ISBN: 978-82-7841-888-8. Pedlex Norsk Skoleinformasjon. s 66.
 • Lund, Ingrid (2014). Mattias er alene. ISBN: 9788283140187. Portal forlag. s 30.
 • Lund, Ingrid (2012). Tydelige voksne når atferd utfordrer. ISBN: 978-82-92712-59-7. Portal forlag. s 133.
 • Lund, Ingrid (2012). "Det stille atferdsproblemet". Innaggerende atferd i barnehage og skole. ISBN: 978-82-450-1207-1. Fagbokforlaget. s 158.
 • Lund, Ingrid (2006). Hon sitter ju bara dâr Inagerande beteende hos barn och unga. ISBN: 9144039972. Studentlitteratur AB. s 148.
 • Lund, Ingrid (2005). Hun sidder jo bare der! Om indagerende børn og unge. ISBN: 8750038559. Akademisk Forlag.
 • Lund, Ingrid (2004). Hun sitter jo bare der! Om innagerende atferd hos barn og unge. ISBN: 8245001341. Fagbokforlaget. s 139.
 • Lund, Ingrid (2023). Når voksne krenker i barnehagen. Hvordan tilrettelegge for en trygg inkluderende kommunikasjons- og tilbakemeldingskultur.
 • Lund, Ingrid (2023). Ny studie: Slik påvirkes barnet ditt av kjefting.
 • Lund, Ingrid (2023). Nasjonal og internasjonal forskning på mobbing i barnehagen.
 • Lund, Ingrid (2023). ‘Dialoque with Pupils of the Understanding of Bullying’.
 • Lund, Ingrid (2023). Engstelige barn i møte med for store forventninger.
 • Lund, Ingrid (2023). Foe mye tilrettelegging for elever i skolen?.
 • Lund, Ingrid (2023). Ludvig slår tilbake: En hårreisende svikt.

Last changed: 22.06.2023 23:06