0
Jump to main content

Inger Margrethe Tallaksen

Associate Professor

 
Office:
E2014 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Scientific publications

  • Hodne, Hans; Tallaksen, Inger Margrethe (2014). Hvilken betydning har læremidler i RLE-faget?. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN: 0029-2052. (5). s 352 - 363.
  • Sødal, Helje Kringlebotn; Hodne, Hans; Repstad, Pål Steinar; Tallaksen, Inger Margrethe (2018). Religioner og livssyn i skolehverdagen. ISBN: 978-82-02-56278-6. Cappelen Damm Akademisk. s 359.
  • Tallaksen, Inger Margrethe; Repstad, Kari G. Håkonsen (2014). Praktisk fagdidaktikk for religionsfagene. ISBN: 978-82-02-44647-5. Cappelen Damm Akademisk. s 295.
  • Repstad, Kari G. Håkonsen; Tallaksen, Inger Margrethe (2011). Variert undervisning - mer læring Lærerens metodebok 2. utgave. ISBN: 978-82-450-1151-7. Fagbokforlaget. s 165.
  • Tallaksen, Inger Margrethe; Repstad, Kari (2006). Variert undervisning - mer læring. Lærerens metodebok. ISBN: 8245003719. Fagbokforlaget. s 154.
  • Tallaksen, Inger Margrethe (2017). Samarbeidslæring for ungdomstrinnet.
  • Tallaksen, Inger Margrethe (2017). Hva kjennetegner en god dialog? Praktisk didaktikk med utgangspunkt i seminarets tema.
  • Tallaksen, Inger Margrethe (2017). Jobbe sammen i religionsfaget.
  • Tallaksen, Inger Margrethe (2016). Om prosjektet "Alle lærer av hverandre".
  • Tallaksen, Inger Margrethe; Repstad, Kari G. Håkonsen (2016). Samarbeidslæring i videregående opplæring.

Last changed: 28.09.2018 09:09