Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Ingeborg Eidsvåg Fredwall

Associate Professor

 
Office:
E2065 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Scientific publications

  • Fredwall, Ingeborg Eidsvåg (2023). Skolebibliotekets betydning i fagfornyelsen. Rom for lesing og utforsking:Skolebibliotekets muligheter. ISBN: 9788293298236. ABM-media AS.
  • Fredwall, Ingeborg Eidsvåg; Slettan, Svein; Moseid, Elin Arnesen (2022). Litteraturen, læreplanen og undervisningen: Om estetisk lesing i skolen. Elevene og litteraturen : Estetisk lesing på barnetrinnet. ISBN: 9788202718848. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 1. s 13 - 30.
  • Fredwall, Ingeborg Eidsvåg (2022). Læreres erfaringer med litteratur i begynneropplæringen og tekstutforskingens plass. Elevene og litteraturen : Estetisk lesing på barnetrinnet. ISBN: 9788202718848. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 7. s 133 - 153.
  • Fredwall, Ingeborg Eidsvåg (2018). Når Bolla Pinnsvin møter skolen - om fantastikk og litterære utdrag i abc-bøkene Salto og Kaleido. Fantastisk litteratur for barn og unge. ISBN: 978-82-450-2296-4. Fagbokforlaget. Kapittel 14. s 217 - 230.
  • Fredwall, Ingeborg Eidsvåg (2023). Skolebiblioteket som læringsarena. Leseglede, utforsking, opplevelse. ISBN: 9788202733094. Cappelen Damm Akademisk.
  • Fredwall, Ingeborg Eidsvåg; Arnesen Moseid, Elin; Slettan, Svein (2022). Elevene og litteraturen : Estetisk lesing på barnetrinnet. ISBN: 9788202718848. Cappelen Damm Akademisk. s 262.

Last changed: 14.09.2023 11:09