0
Jump to main content

Ingeborg Eidsvåg Fredwall

Assistant Professor

 
Office:
F3065 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Scientific publications

  • Fredwall, Ingeborg Eidsvåg (2018). Når Bolla Pinnsvin møter skolen - om fantastikk og litterære utdrag i abc-bøkene Salto og Kaleido. Fantastisk litteratur for barn og unge. ISBN: 978-82-450-2296-4. Fagbokforlaget. Kapittel 14. s 217 - 230.
  • Fredwall, Ingeborg Eidsvåg; Arnesen Moseid, Elin; Slettan, Svein (2022). Elevene og litteraturen : Estetisk lesing på barnetrinnet. ISBN: 9788202718848. Cappelen Damm Akademisk. s 262.
  • Fredwall, Ingeborg Eidsvåg (2020). Frykter at skolebibliotek forsvinner.
  • Fredwall, Ingeborg Eidsvåg (2020). Hva er et skolebibliotek?.
  • Fredwall, Ingeborg Eidsvåg (2020). Samarbeid mellom bibliotek og skole om lesesatsing og fagfornyelsen.

Last changed: 18.01.2019 13:01