Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Hilde Inntjore

Dean

 
Office:
230 ( Universitetsveien 46, Kristiansand )

Projects

 

Scientific publications

  • Inntjore, Hilde (2014). Økonomi og godspolitikk i middelalderen : Virksomheten i Nonneseter kloster i Oslo. En prisverdig historiker: Festskrift til Gunnar I. Pettersen. ISBN: 978-82-548-0126-0. Riksarkivet. Vitenskapelig artikkel i antologi. s 41 - 54.
  • Inntjore, Hilde (2013). Evig liv i denne verden?. Fragment frå fortida. ISBN: 978-82-8265-058-8. Dreyer Forlag A/S. Kapittel 10. s 159 - 173.
  • Inntjore, Hilde (2011). Domkapitlets medvirkning ved bispesetet i Stavanger :. Heimen - Lokal og regional historie. ISSN: 0017-9841. 48 (2). s 129 - 143.
  • Inntjore, Hilde (2002). Kirke og tro i middeladeren. Agderkirken. Rom for endringer i tro og mentalitet fra middelalder til i dag. Høgskolen i Agder. faglig_bok_institusjon. s 9 - 22.
  • Inntjore, Hilde (2014). Historiefagets åpenhet.
  • Inntjore, Hilde (2012). Chapter and bishop in Southern Norway; a story of conflict and cooperation.
  • Inntjore, Hilde (2012). Kirkelige konflikter i Norge i høymiddelalderen.
  • Inntjore, Hilde (2012). Vi trenger en ny Snorre-oversettelse.

Last changed: 6.02.2019 10:02