0
Jump to main content

Hildegunn Ervik Sønning

Assistant Professor

 
Office:
I1021 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Scientific publications

  • Sønning, Hildegunn Ervik; Fossum, Mariann (2020). "Jeg gråter noen tårer hver dag". En fenomenologisk studie av hjemmeboende kreftpasienters beskrivelse av deres livssituasjon i palliativ fase. Nordisk tidsskrift for helseforskning. ISSN: 1504-3614. 16 (1). doi:10.7557/14.4319.
  • Sønning, Hildegunn Ervik (2004). Berøring som lindrende og helsefremmende metode. Årbok : nytt aktuelt fagstoff on eldreomsorg på Agder. Forum for eldreomsorg. faglig_bok_institusjon. s 45 - 57.
  • Sønning, Hildegunn Ervik (2004). Have we forgotten the art of touching?.
  • Sønning, Hildegunn Ervik (2004). Essay i Kurset Allmenn Vitenskapsteori for doktorander. Tema: Berøring som lindrende og helsefremmende metode. Problemstilling: Kan lindrende og helsefremmende effekt av berøring dokumenteres vitenskapelig?.
  • Sønning, Hildegunn Ervik (2003). Begrepet lindrende sykepleie.

Last changed: 31.01.2020 10:01