Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Henny Solfrid Fiskå Hägg

Professor

Professor (History of Early Christianity)

 
Office:
E2006 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )
Office hours:
9-16

Scientific publications

 • Hägg, Henny Solfrid Fiskå (2023). Know Yourself in Clement of Alexandria: Self-Knowledge, God-Knowledge and the Transformation of Self. Know Yourself: Interpretations and Echoes of the Delphic Maxim in Ancient Judaism, Christianity, and Philosophy. ISBN: 9783111083544. Walter de Gruyter (De Gruyter).
 • Hägg, Henny Solfrid F. (2020). Purity of Heart and the Vision of God in Clement of Alexandria. Symbolae Osloenses - Norwegian Journal of Greek and Latin Studies. ISSN: 0039-7679. 93 (1). doi:10.1080/00397679.2020.1827601.
 • Hägg, Henny Solfrid F. (2018). Aspects of childhood in second- and third-century Christianity: the case of Clement of Alexandria. Childhood in History: Perceptions of Children in the Ancient and Medieval Worlds. ISBN: 9781472468925. Routledge. Kap. 8. s 127 - 141.
 • Hägg, Henny Solfrid F. (2016). Apofatisk teologi i den ortodokse tradisjonen fra Klemens av Aleksandria til Gregor Palamas. Gud og språkets grenser. ISBN: 978-82-7990-332-1. Vidarforlaget AS. Kapittel 2. s 29 - 50.
 • Hägg, Henny Solfrid F. (2015). Fra bilde til likhet: Jesus-bønnen som middel til indre stillhet og gudlikhet hos Diadokhos av Fotiki. Trinitarisk tro og tenkning. Festskrift til Svein Rise. ISBN: 978-82-8314-065-1. Portal forlag. kapittel. s 217 - 227.
 • Hägg, Henny Solfrid F. (2015). Klemens av Aleksandria: Å kjenne den uerkjennbare. Gud er alltid større: Kirkefedrenes teologiske språk. ISBN: 978-82-7099-831-9. Novus Forlag. kapittel. s 93 - 103.
 • Hägg, Henny Solfrid F. (2012). "Kunnskap og frelse i aleksandrinsk teologi og filosofi: Filon og Klemens". Soteria och Gnosis: Frälsning och kunskap i den tidiga kyrkan. ISBN: 9789175806112. Artos & Norma. Kapittel 4. s 85 - 104.
 • Hägg, Henny Solfrid F. (2012). Seeking the Face of God: Prayer and Knowledge in Clement of Alexandria. The seventh book of the Stromateis : proceedings of the Colloquium on Clement of Alexandria (Olomouc, October 21-23, 2010). ISBN: 9789004223639. Brill Academic Publishers. Chapter. s 131 - 142.
 • Hägg, Henny Solfrid F. (2012). Silence and the Mind in Religious Practice. Attending to Silence. Educators and Philosophers on the Art of Listening. ISBN: 978-82-92712-72-6. Portal forlag. Kapittel 3. s 31 - 40.
 • Hägg, Henny Solfrid F. (2011). "Baptism in Clement of Alexandria". Ablution, initiation, and baptism : late antiquity, early Judaism, and early Christianity. ISBN: 978-3-11-024751-0. Walter de Gruyter. Kapittel 8. s 973 - 987.
 • Hägg, Henny Solfrid F. (2011). Skapelse og syndefall i tidlig aleksandrinsk teologi. DIN - Tidsskrift for religion og kultur. ISSN: 1501-9934. (1-2). s 37 - 49.
 • Hägg, Henny Fiskå (2010). ?Deification in Clement of Alexandria with a special reference to his use of Theaetetus 176B?. Studia patristica. ISSN: 0585-542X. 46s 169 - 173.
 • Hägg, Henny Fiskå (2010). Clement and Alexandrian Christianity. The Routledge companion to early Christian thought. ISBN: 978-0-415-44225-1. Routledge. Part II Literature. s 172 - 187.
 • Hägg, Henny Fiskå (2010). Gudskunnskap og religiøs dannelse hos Klemens av Aleksandria og Gregor av Nyssa. Danningsperspektiver. ISBN: 978-82-519-2652-2. Tapir Akademisk Forlag. kapittel. s 19 - 33.
 • Hägg, Henny Fiskå (2007). Continence and Marriage. The Concept of Enkrateia in Clement of Alexandria. Symbolae Osloenses - Norwegian Journal of Greek and Latin Studies. ISSN: 0039-7679. 81, 2006 (1). s 126 - 143.
 • Repstad, Pål; Bjorvand, Agnes-Margrethe; Hägg, Henny Fiskå (2002). Jesu gjenkomst – én eller flere ganger? Et eksempel på sørlandsk bibeltolkning. Bløde konsonanter, hard religion? : endringer i Sørlandets religiøse liv på 1900-tallet. Kommunion. faglig_bok_forlag. s 120 - 126.
 • Hägg, Henny Fiskå (2000). Apophaticism and Knowledge in Clement of Alexandria. Language and negativity : apophaticism in theology and literature. Novus Forlag. s 51 - 62.
 • Hägg, Henny Fiskå (2000). Apophaticism and Knowledge in Clement of Alexandria. Language and Negativity. Apophaticism in Theology and Literature. ISBN: 82-7099-332-8. Novus Press. s 51 - 62.
 • Hägg, Henny Fiskå (1999). "Gudserkjennelse eller gnosis hos Klemens av Aleksandria". Norsk Teologisk Tidsskrift. ISSN: 0029-2176. 100s 117 - 121.
 • Hägg, Henny Fiskå (1999). Gudserkjennelse eller gnosis hos Klemens av Alexandria. Norsk Teologisk Tidsskrift. ISSN: 0029-2176. 100s 116 - 121.
 • Hägg, Henny Fiskå; Hidal, Sten; Rubenson, Samuel (1998). Gudsbegrepet i mellomplatonismen. Patristica Nordica V: Filosofi og Teologi i den tidiga kyrkan. Teologiska institutionen i Lund. s 29 - 43.
 • Grødum, Kari; Hägg, Henny Solfrid F.; Kaufman, John W.; Tollefsen, Torstein (2021). Love - Ancient Perspectives. ISBN: 978-82-02-72690-4. Cappelen Damm Akademisk. s 161.
 • Hägg, Henny Solfrid F.; Kristiansen, Aslaug (2012). Attending to Silence. Educators and Philosophers on the Art of Listening. ISBN: 978-82-92712-72-6. Portal forlag. s 133.
 • Hägg, Henny Fiskå; Vaags, Ralph Henk; Straum, Olav-Kansgar (2007). Filosofiens historie. Fagbokforlaget.
 • Hägg, Henny Fiskå; Vaags, Ralph Henk; Straum, Olav-Kansgar (2007). Filosofiens historie. Fagbokforlaget.
 • Hägg, Henny Fiskå (2000). Language and Negativity. ISBN: 8270993328. Novus Forlag. s 91.
 • Hägg, Henny Fiskå (2006). Clement of Alexandria and the Beginnings of Christian Apophaticism. ISBN: 0199288089. Oxford University Press. s 314.
 • Hägg, Henny Fiskå; Straum, Olav-Kansgar; Hägg, Henny Fiskå; Straum, Olav-Kansgar (2004). Oldkirken - Kristendommen i Romerriket 30-395. ISBN: 8245001449. Fagbokforlaget. s 1.
 • Hägg, Henny Solfrid F. (2015). Diadochus of Photike and the Experience of God's Love.

Last changed: 13.11.2023 13:11