Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Helje Kringlebotn Sødal

Professor

 
Office:
E2004B ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Scientific publications

 • Dørum, Knut; Sødal, Helje Kringlebotn (2024). Ulike tolkninger av haugianismen – presisjon og proporsjon Sluttord til Trygve Riiser Gundersen. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN: 0018-263X. 103 (1). s 59 - 64. doi:10.18261/ht.103.1.6.
 • Sødal, Helje Kringlebotn (2023). Aril Edvardsen. Kristne strateger. ISBN: 9788202753399. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 32. s 322 - 331.
 • Sødal, Helje Kringlebotn (2023). Asbjørn Kloster. Kristne strateger. ISBN: 9788202753399. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 6. s 68 - 77.
 • Okkenhaug, Inger Marie; Sødal, Helje Kringlebotn (2023). Bodil Biørn. Kristne strateger. ISBN: 9788202753399. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 21. s 213 - 222.
 • Sødal, Helje Kringlebotn; Ellefsen, Kenneth (2023). Edvard Masoni. Kristne strateger. ISBN: 9788202753399. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 19. s 192 - 201.
 • Sødal, Helje Kringlebotn (2023). Gisle Johnsen. Kristne strateger. ISBN: 9788202753399. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 5. s 58 - 67.
 • Sødal, Helje Kringlebotn; Dørum, Knut (2023). Hans Nielsen Hauge. Kristne strateger. ISBN: 9788202753399. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 2.
 • Sødal, Helje Kringlebotn (2023). Hans Nielsen Hauge og Kristiansand stift - litterært produksjonssenter og kirkelig motstand. Nye perspektiv på Hans Nielsen Hauge. ISBN: 9788202791780. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 5.
 • Dørum, Knut; Sødal, Helje Kringlebotn (2023). Hans Nielsen Hauge – religiøse mål og politiske konsekvenser. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN: 0018-263X. 102 (4). s 334 - 338. doi:10.18261/ht.102.4.8.
 • Dørum, Knut; Sødal, Helje Kringlebotn (2023). Hans Nilsen Hauge as a societal reformer Theological justifications. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN: 0018-263X. 102 (2). s 143 - 157. doi:10.18261/ht.102.2.5.
 • Sødal, Helje Kringlebotn (2023). Johan Christian Heuch. Kristne strateger. ISBN: 9788202753399. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 8. s 88 - 97.
 • Sødal, Helje Kringlebotn (2023). Kristne strateger og andre strateger. Kristne strateger. ISBN: 9788202753399. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 34. s 342 - 360.
 • Sødal, Helje Kringlebotn (2023). Sigrid Undset. Kristne strateger. ISBN: 9788202753399. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 23. s 232 - 241.
 • Sødal, Helje Kringlebotn (2023). Strategi og kristendom. Kristne strateger. ISBN: 9788202753399. Cappelen Damm Akademisk. Kap 1. s 11 - 21.
 • Sødal, Helje Kringlebotn (2022). Misjon, religionsteologi og dialog. Missiologi : en innføring. ISBN: 9788202733629. Cappelen Damm Akademisk.
 • Hovdelien, Olav; Sødal, Helje Kringlebotn (2022). Religious Education in Secularist Kindergartens? Pedagogical Leaders on Religion in Norwegian ECEC. Religions. ISSN: 2077-1444. 13 (3). doi:10.3390/rel13030202.
 • Hovdelien, Olav; Sødal, Helje Kringlebotn (2021). "Barnehagen er ingen søndagsskole ..." Religion i barnehager med forskjellige livssynsvedtekter. Prismet. ISSN: 0032-8847. 72 (2). s 135 - 151. doi:10.5617/pri.8883.
 • Sødal, Helje Kringlebotn; Hovdelien, Olav (2020). Kristne barnehager. Prismet. ISSN: 0032-8847. 71 (2). s 107 - 124. doi:10.5617/pri.8001.
 • Sødal, Helje Kringlebotn (2019). Skolen som reformasjonsprosjekt i Norge på 1500-tallet. Teologisk Tidsskrift. ISSN: 1893-0263. (3). s 156 - 171. doi:10.18261/issn.1893-0271-2019-03-02.
 • Sødal, Helje Kringlebotn (2017). En stor forfatter? Hans Nielsen Hauges forfatterskap med vekt på debutverket Betragtning over Verdens Daarlighed. Hans Nielsen Hauge. Fra samfunnsfiende til ikon. ISBN: 978-82-02-56167-3. Cappelen Damm Akademisk. kapittel 2. s 31 - 55.
 • Sødal, Helje Kringlebotn (2017). Et nasjonalt og religiøst ikon. Minner om Hans Nielsen Hauge i norsk kultur. Hans Nielsen Hauge. Fra samfunnsfiende til ikon. ISBN: 978-82-02-56167-3. Cappelen Damm Akademisk. kapittel 8. s 182 - 209.
 • Dørum, Knut; Sødal, Helje Kringlebotn (2017). Hauge, haugianerne og kontrastene. Hans Nielsen Hauge. Fra samfunnsfiende til ikon. ISBN: 978-82-02-56167-3. Cappelen Damm Akademisk. 1. s 9 - 30.
 • Sødal, Helje Kringlebotn (2017). Konservativ modernitet. Luthersk mangfold i og utenfor Den norske kirke. Theofilos. ISSN: 1893-7969. 1s 4 - 29.
 • Dørum, Knut; Sødal, Helje Kringlebotn (2016). En annerledes kristendomshistorie. Mellom gammelt og nytt : kristendom i Norge på 1800- og 1900-tallet. ISBN: 978-82-450-1900-1. Fagbokforlaget. 1. s 13 - 20.
 • Sødal, Helje Kringlebotn (2016). I pressens blindsone?Kristne migrantmenigheter i norske aviser. Kristne migranter i Norden. ISBN: 9788283140934. Portal forlag. kapittel 3. s 39 - 51.
 • Sødal, Helje Kringlebotn; Breistein, Ingunn Folkestad (2016). Når vekkelse blir lærestoff. Vekkelse i læreplaner og lærebøker for grunnskolen i Norge. Bibliotheca Historico-Ecclesiastica Lundensis. ISSN: 0346-5438. 58s 55 - 73.
 • Sødal, Helje Kringlebotn (2016). Skolens vekst og fall som kirkelig institusjon. Mellom gammelt og nytt : kristendom i Norge på 1800- og 1900-tallet. ISBN: 978-82-450-1900-1. Fagbokforlaget. 4. s 59 - 73.
 • Dørum, Knut; Sødal, Helje Kringlebotn (2016). Tradisjon og fornyelse. Mellom gammelt og nytt : kristendom i Norge på 1800- og 1900-tallet. ISBN: 978-82-450-1900-1. Fagbokforlaget. 17. s 271 - 277.
 • Sødal, Helje Kringlebotn (2015). Hvorfor vokser karismatisk kristendom?. Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap. ISSN: 1504-6605. 1s 38 - 55.
 • Sødal, Helje Kringlebotn (2015). Kontemplasjon for handlingens skyld. Stille stund i Oxfordbevegelsen. Nærvær. Mindfulness og meditasjon i kristen tradisjon. ISBN: 978-82-8314-035-4. Portal forlag. Kapittel. s 135 - 145.
 • Sødal, Helje Kringlebotn (2014). Kontemplativ, handlingsrettet spiritualitet. Stille stund og ledelse i Oxfordbevegelsen belyst ved nedtegnelser fra Erling Wikborg. Teologisk Tidsskrift. ISSN: 1893-0263. 4s 431-450.
 • Sødal, Helje Kringlebotn (2014). Når vekkelse blir skjønnlitteratur. Omkring Tor Edvin Dahls Guds tjener. Fra svar til undring: Kristendom i norske samtidstekster. ISBN: 9788254312872. Verbum Akademisk. kapittel. s 83 - 101.
 • Sødal, Helje Kringlebotn; Løvlie, Birger (2013). Jørgen Moe. Teolog, prest og biskop. Teologisk Tidsskrift. ISSN: 1893-0263. (3). s 207 - 226.
 • Sødal, Helje Kringlebotn (2013). Telt og tempel. Forsamlingslokaler i pinsebevegelsen. Hellige hus. Arkitektur og utsmykning i religiøst liv. ISBN: 978-82-7634-984-9. Cappelen Damm Akademisk. kapittel 5. s 132 - 171.
 • Sødal, Helje Kringlebotn (2012). Kirkehistoriske karikaturer. Kirke, kultur, politikk : festskrift til professor dr. theol. Bernt T. Oftestad på 70-årsdagen. ISBN: 978-82-519-2851-9. Tapir Akademisk Forlag. kapittel 14. s 183 - 196.
 • Sødal, Helje Kringlebotn (2011). Luthersk, institusjonelt og "hvitt"? En analyse av kristendomsfremstillingen i nye læreverk. Guds folk og folkets Gud : artiklar om kyrkjeliv og gudstru i historie og samtid : festskrift til Birger Løvlie. ISBN: 978-82-519-2700-0. Tapir Akademisk Forlag. kapittel. s 255 - 266.
 • Sødal, Helje Kringlebotn (2011). Mannen som ble en metafor. Etikk i Fredrik Ramms forfatterskap. Fader Paul : festskrift til Paul Leer-Salvesen. ISBN: 978-82-92712-53-5. Portal forlag. kapittel. s 174 - 187.
 • Sødal, Helje Kringlebotn (2010). "Victor, not Victim". Joel Osteen's Rhetoric og Hope. Journal of Contemporary Religion. ISSN: 1353-7903. 25 (1). s 37 - 50.
 • Sødal, Helje Kringlebotn (2009). Barn i Jehovas vitner : Møte med skole og barnehage. Jehovas vitner: en flerfaglig studie. ISBN: 9788215014531. Universitetsforlaget. s 79 - 94.
 • Sødal, Helje Kringlebotn; Sødal, Ellen K. (2009). Guds lov og menneskers lov. Juridiske perspektiver på Jehovas vitner. Jehovas vitner: en flerfaglig studie. ISBN: 9788215014531. Universitetsforlaget. s 123 - 137.
 • Sødal, Helje Kringlebotn; Ringnes, Hege Kristin (2009). Jehovas vitner. En religionsvitenskapelig presentasjon. Jehovas vitner: en flerfaglig studie. ISBN: 9788215014531. Universitetsforlaget. s 13 - 49.
 • Sødal, Helje Kringlebotn (2008). "Den nye preken" - en retorisk analyse. Halvårsskift for praktisk teologi: Bihefte til Luthersk kirketidende. ISSN: 0800-6857. (2). s 27 - 36.
 • Sødal, Helje Kringlebotn (2008). Religion og livssynsundervisning - dannelse og humanitet. Fag og danning - mellom individ og fellesskap. Fagbokforlaget. s 69 - 82.
 • Sødal, Helje Kringlebotn (2008). Toledo-rapporten. Prismet. ISSN: 0032-8847. (3). s 165 - 170.
 • Sødal, Helje Kringlebotn (2008). Trendy og traust. Gud på Sørlandet. Portal Forlag. faglig_bok_forlag. s 52 - 56.
 • Sødal, Helje Kringlebotn (2007). Hvorfor brenner Brand fremdeles?. Fra Dante til Umberto Eco. Unipub forlag. s 115 - 128.
 • Sødal, Helje Kringlebotn (2007). Sigrid Undsets Ida Elisabet - en samtidshelgen. Fra Dante til Umberto Eco. Unipub forlag. s 189 - 197.
 • Sødal, Helje Kringlebotn (2005). "Forandring fryder. Emdringer i treungdomsgruooer i Kristiansand 1984-2004". Mykere kristendom. Sørlandsreligion i endring. Fagbokforlaget. s 66 - 90.
 • Sødal, Helje Kringlebotn; Eidhamar, Levi Geir (2005). "Religion in Norway: A Bird's-Eye View". Norway: Society and Culture. Portal. faglig_bok_forlag. s 41 - 58.
 • Sødal, Helje Kringlebotn; Hodne, Hans (2005). Snever kristendomsundervisning og pedagogisk konservatisme en undersøkelse av religionsundervisningen ved fem kristne friskoler i Agder-regionen. Prismet. ISSN: 0032-8847. (Årg. 56, nr 3). s 175 - 186.
 • Sødal, Helje Kringlebotn (2005). Sør-Korea - kristendommens oversette gigant?. Norsk Tidsskrift for Misjon. ISSN: 0029-2214. (1).
 • Sødal, Helje Kringlebotn (2005). Sør-Korea - kristendommens oversette gigant?. Norsk Tidsskrift for Misjon. ISSN: 0029-2214. (Årg. 59, nr 1). s 3 - 24.
 • Sandnes, Karl Olav; Sødal, Helje Kringlebotn (2004). Apostlenes gjerninger. Bibelen. Høyskoleforlaget. laerebok. s 231 - 240.
 • Sandnes, Karl Olav; Sødal, Helje Kringlebotn (2004). Apostlenes gjerninger. Bibelen. Høyskoleforlaget. laerebok. s 239 - 249.
 • Sandnes, Karl Olav; Sødal, Helje Kringlebotn (2004). Den historiske Jesus. Bibelen. Høyskoleforlaget. laerebok. s 219 - 230.
 • Sandnes, Karl Olav; Sødal, Helje Kringlebotn (2004). Den historiske Jesus. Bibelen. Høyskoleforlaget. laerebok. s 227 - 238.
 • Sandnes, Karl Olav; Sødal, Helje Kringlebotn (2004). Det nye testamente : en introduksjon. Bibelen. Høyskoleforlaget. laerebok. s 139 - 142.
 • Sandnes, Karl Olav; Sødal, Helje Kringlebotn (2004). Evangeliene. Bibelen. Høyskoleforlaget. laerebok. s 155 - 167.
 • Sødal, Helje Kringlebotn (2004). Jehovas vitner. Religioner og livssyn. Høyskoleforlaget. laerebok. s 346 - 364.
 • Sandnes, Karl Olav; Sødal, Helje Kringlebotn (2004). Jesus i evangeliene. Bibelen. Høyskoleforlaget. laerebok. s 161 - 218.
 • Sandnes, Karl Olav; Sødal, Helje Kringlebotn (2004). Jesus i evangeliene. Bibelen. Høyskoleforlaget. laerebok. s 168 - 226.
 • Sandnes, Karl Olav; Sødal, Helje Kringlebotn (2004). Jesus og samtiden. Bibelen. Høyskoleforlaget. laerebok. s 143 - 154.
 • Sandnes, Karl Olav; Sødal, Helje Kringlebotn (2004). Johannes' åpenbaring. Bibelen. Høyskoleforlaget. laerebok. s 260 - 267.
 • Sandnes, Karl Olav; Sødal, Helje Kringlebotn (2004). Johannes' åpenbaring. Bibelen. Høyskoleforlaget. laerebok. s 269 - 276.
 • Sødal, Helje Kringlebotn; Eidhamar, Levi Geir (2004). Livssynshumanisme. Religioner og livssyn. Høyskoleforlaget. laerebok. s 22 - 57.
 • Sandnes, Karl Olav; Sødal, Helje Kringlebotn (2004). Paulus - apostel, misjonær, brevskriver, teolog. Bibelen. Høyskoleforlaget. laerebok. s 241 - 259.
 • Sandnes, Karl Olav; Sødal, Helje Kringlebotn (2004). Paulus - apostel, misjonær, brevskriver, teolog. Bibelen. Høyskoleforlaget. laerebok. s 250 - 268.
 • Sødal, Helje Kringlebotn (2004). Religionsskiftet i Norge, Konfesjonskunnskap, Læstadianismen, Pinsebevegelsen, Frittstående karismatiska menigheheter, Økumenikk. Kristendommen II. Tro og tradisjon. Høyskoleforlaget. laerebok.
 • Sødal, Helje Kringlebotn (2003). Hva er nytt i KRL-revisjonen?. ?. 54 (4). s 164 - 169.
 • Sødal, Helje Kringlebotn (2001). Beautiful Butterfly, Agnes mine? A New Interpretation og Agnes in Henrik Ibsen's Brand. Ibsen Studies. ISSN: 1502-1866. s 79 - 93.
 • Sødal, Helje Kringlebotn (1999). Henrik Ibsens Brand - illustrasjon på en teleologisk suspensjon av det etiske?. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. ISSN: 0013-0818. s 63 - 70.
 • Sødal, Helje Kringlebotn (1998). Den etiske vendingen i litteraturforskningen. Perspektiver og problemer. Norskrift. ISSN: 0800-7764. s 20 - 40.
 • Sødal, Helje Kringlebotn (1993). Sigurd Hoel og kristendommen. En analyse av kristen innflytelse i Hoels skjønnlitteratur. ?. s 10 - 20.
 • Sødal, Helje Kringlebotn (2023). Kristne strateger. ISBN: 9788202753399. Cappelen Damm Akademisk. s 461.
 • Sødal, Helje Kringlebotn (2021). Norsk kristendomshistorie 1800-2020. Fra selvsagt tro til mangfold. ISBN: 9788202726416. Cappelen Damm Akademisk. s 280.
 • Aschim, Anders; Hovdelien, Olav; Sødal, Helje Kringlebotn (2016). Kristne migranter i Norden. ISBN: 978-8-28314-093-4. Portal forlag. s 244.
 • Sødal, Helje Kringlebotn; Hodne, Hans; Repstad, Pål Steinar; Tallaksen, Inger Margrethe (2018). Religioner og livssyn i skolehverdagen. ISBN: 978-82-02-56278-6. Cappelen Damm Akademisk. s 359.
 • Sødal, Helje Kringlebotn (2018). Kristen arv og tradisjon i barnehagen. ISBN: 978-82-02-58489-4. Cappelen Damm Akademisk. s 284.
 • Dørum, Knut; Sødal, Helje Kringlebotn (2017). Hans Nielsen Hauge. Fra samfunnsfiende til ikon. ISBN: 978-82-02-56167-3. Cappelen Damm Akademisk. s 248.
 • Aschim, Anders; Hovdelien, Olav; Sødal, Helje Kringlebotn (2016). Kristne migranter i Norden. ISBN: 9788283140934. Portal forlag. s 243.
 • Dørum, Knut; Sødal, Helje Kringlebotn (2016). Mellom gammelt og nytt : kristendom i Norge på 1800- og 1900-tallet. ISBN: 978-82-450-1900-1. Fagbokforlaget. s 312.
 • Sødal, Helje Kringlebotn; Hodne, Hans (2016). Å undervise om religioner og livssyn på barnetrinnet. ISBN: 978-82-02-48314-2. Cappelen Damm Akademisk. s 234.
 • Sødal, Helje Kringlebotn (2013). Norge i brann. Oxfordbevegelsen 1934-40. ISBN: 978-82-02-40597-7. Cappelen Damm Akademisk. s 432.
 • Sødal, Helje Kringlebotn; Hodne, Hans; Syse, Henrik (2011). Du og eg 7, lærarrettleiing. ISBN: 978-82-7634-929-0. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 106.
 • Sødal, Helje Kringlebotn; Hodne, Hans; Syse, Henrik (2011). Du og er 6, lærarrettleiing. ISBN: 978-82-7634-928-3. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 110.
 • Sødal, Helje Kringlebotn; Hodne, Hans; Syse, Henrik (2011). Du og eg 5, lærarrettleiing. ISBN: 978-82-7634-927-6. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 154.
 • Sødal, Helje Kringlebotn; Hodne, Hans; Syse, Henrik (2011). Du og eg 7, elevbok. ISBN: 978-82-7634-923-8. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 168.
 • Sødal, Helje Kringlebotn; Hodne, Hans; Syse, Henrik (2011). Du og eg 6, elevbok. ISBN: 978-82-7634-922-1. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 176.
 • Hodne, Hans; Syse, Henrik; Sødal, Helje Kringlebotn (2011). Du og eg 5, elevbok. ISBN: 978-82-7634-921-4. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 175.
 • Hodne, Hans; Syse, Henrik; Sødal, Helje Kringlebotn (2011). Du og jeg 7. Lærerveiledning. ISBN: 978-82-7634-926-9. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 106.
 • Hodne, Hans; Syse, Henrik; Sødal, Helje Kringlebotn (2011). Du og jeg. RLE7. ISBN: 978-82-7634-919-1. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 165.
 • Hodne, Hans; Syse, Henrik; Sødal, Helje Kringlebotn (2011). Du og jeg 6. Lærerveiledning. ISBN: 978-82-7634-925-2. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 100.
 • Hodne, Hans; Syse, Henrik; Sødal, Helje Kringlebotn (2011). Du og jeg. RLE6. ISBN: 978-82-7634-918-4. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 175.
 • Hodne, Hans; Syse, Henrik; Sødal, Helje Kringlebotn (2011). Du og jeg 5. Lærerveiledning. ISBN: 978-82-7634-924-5. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 124.
 • Hodne, Hans; Syse, Henrik; Sødal, Helje Kringlebotn (2011). Du og jeg. RLE5. ISBN: 978-82-7634-917-7. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 176.
 • Sødal, Helje Kringlebotn; Austad, Torleiv; Leer-Salvesen, Paul; Oftestad, Bernt T. (2002). Det kristne Norge. Innføring i konfesjonskunnskap. ISBN: 978-82-7634-354-0. Høyskoleforlaget. s 330.
 • Sødal, Helje Kringlebotn (2002). Det kristne Norge : innføring i konfesjonskunnskap. ISBN: 978-82-7634-354-0. Høyskoleforlaget. s 330.
 • Sødal, Helje kringlebotn (1999). Kristen tro og tradisjon i barnehagen. ISBN: 82-7634-234-5. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 290.
 • Sødal, Helje Kringlebotn; Hodne, Hans (2010). Du og jeg 3. Lærerveiledning. ISBN: 9788276348132. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 143.
 • Sødal, Helje Kringlebotn; Hodne, Hans (2010). Du og eg 3. Lærarrettleiing. ISBN: 9788276348132. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 143.
 • Sødal, Helje Kringlebotn; Hodne, Hans (2010). Du og eg 4. Lærarrettleiing. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 109.
 • Sødal, Helje Kringlebotn; Hodne, Hans (2010). Du og jeg 4. Lærerveiledning. ISBN: 9788276348149. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 109.
 • Sødal, Helje Kringlebotn; Hodne, Hans (2010). Du og jeg 4. Elevbok. ISBN: 9788276347913. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 131.
 • Sødal, Helje Kringlebotn; Hodne, Hans (2010). Du og eg 4. Elevbok. ISBN: 9788276348064. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 131.
 • Sødal, Helje Kringlebotn; Hodne, Hans (2010). Du og eg 3. Elevbok. ISBN: 9788276348057. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 147.
 • Sødal, Helje Kringlebotn; Hodne, Hans (2010). Du og jeg 3. Elevbok. ISBN: 9788276347906. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 147.
 • Hodne, Hans; Sødal, Helje Kringlebotn (2010). Du og eg. RLE 2. Lærarrettleiing. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 172.
 • Hodne, Hans; Sødal, Helje Kringlebotn (2010). Du og jeg. RLE 2. Lærerveiledning. ISBN: 9788276348125. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 172.
 • Hodne, Hans; Sødal, Helje Kringlebotn (2009). Du og eg. RLE 2. ISBN: 9788276348040. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 93.
 • Hodne, Hans; Sødal, Helje Kringlebotn (2009). Du og jeg. RLE 2. ISBN: 9788276348040. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 93.
 • Sødal, Helje Kringlebotn; Hodne, Hans (2009). Du og eg. RLE 1. ISBN: 9788276348033. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 68.
 • Sødal, Helje Kringlebotn; Hodne, Hans (2009). Du og eg. RLE 1. Lærarrettleiing. ISBN: 9788276348071. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 153.
 • Sødal, Helje Kringlebotn; Hodne, Hans (2009). Du og jeg. RLE 1. Lærerveiledning. ISBN: 9788276348118. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 153.
 • Sødal, Helje Kringlebotn; Hodne, Hans (2009). Du og jeg. RLE 1. ISBN: 9788276347883. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 68.
 • Sødal, Helje Kringlebotn (2000). Studiehefte for religion og etikk i førskoleutdanningen. Høyskoleforlaget A/S. s 70.
 • Sødal, Helje Kringlebotn (2000). Barn med ulik tro. Møte med livssynsmangfoldet i skole og barnehage. Høyskoleforlaget A/S. s 271.
 • Sødal, Helje Kringlebotn; Sødal, Helje Kringlebotn; Danielsen, Ruth; Eidhamar, Levi Geir; Hodne, Hans; Skeie, Geir; Skeie, Geir; Winje, Geir; Winje, Geir (2006). Religions- og livssynsdidaktikk : en innføring. ISBN: 8276346960. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 203.
 • Sødal, Helje Kringlebotn; Sandnes, Karl Olav; Eidhamar, Levi Geir (2009). Kristendommen I : Bibelen. ISBN: 9788276347838. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 286.
 • Sødal, Helje Kringlebotn; Sødal, Helje Kringlebotn; Haanes, Vidar L.; Hodne, Hans; Leer-Salvesen, Paul; Leer-Salvesen, Paul; Skottene, Ragnar (2004). Kristendommen II. Tro og tradisjon. ISBN: 8276345166. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 354.
 • Sødal, Helje Kringlebotn; Sandnes, Karl Olav; Eidhamar, Levi Geir (2004). Kristendommen I. Bibelen. ISBN: 8276345433. Array. s 276.
 • Leer-Salvesen, Paul; Leer-Salvesen, Paul; Sødal, Helje Kringlebotn; Sødal, Helje Kringlebotn; Haanes, Vidar L.; Hodne, Hans; Skottene, Ragnar (2004). Tro og tradisjon. ISBN: 8276345166. Cappelen Damm Høyskoleforlaget.
 • Sødal, Helje Kringlebotn; Sandnes, Karl Olav; Eidhamar, Levi Geir (2004). Kristendommen I : Bibelen. ISBN: 8276345433. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 276.
 • Sødal, Helje Kringlebotn; Austad, Torleiv; Oftestad, Bernt T.; Oftestad, Bernt T.; Leer-Salvesen, Paul; Leer-Salvesen, Paul (2002). Det kristne Norge : innføring i konfesjonskunnskap. ISBN: 8276343546. x. s 330.
 • Sødal, Helje Kringlebotn (2023). Dette symboliserer juletrepynten.
 • Sødal, Helje Kringlebotn (2023). Historikere har oversett kristendommens rolle.
 • Sødal, Helje Kringlebotn (2023). Mer toleranse for bibelbruk enn mange kristne er redde for.
 • Sødal, Helje Kringlebotn (2023). Slik har kristendommen preget vanlige folks liv.
 • Sødal, Helje Kringlebotn (2023). Hva har Hauge, Hallesby og Edvardsen felles?.
 • Sødal, Helje Kringlebotn (2023). Milepæler i norsk kristendomshistorie.

Last changed: 5.12.2023 09:12