0
Jump to main content

Heidi Omdal

Associate Professor

Associate Professor

 
Office:
E2308 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )
Office hours:
Send e-mail to heidi.omdal@uia.no

Academic and professional training and qualifications                

January 30. 2009: Public disputation for obtaining the degree of PhD at the University of Oslo, Faculty of Education      

2002-2006: The University of Oslo, Department of special education, following the Dr.polit-program fulfilling all paper obligations and exams

1998-2000: TheUniversity of Oslo, Department of special education, 2nddegree of special education (Master’s degree), obtaining the degree of cand.ed. (special needs teacher)

1997-1998: Agder University College, 2nddegree of special education, specializing in social and emotional problems in children and adolescents

1993-1996: Agder University College, obtaining the qualifications for being a preschool teacher

1990-1993: Kristiansand Cathedral school (high school), general studies

 

Research groups

* Special education

* Children's welfare and upbringing (established at University of Agder in 2014 as an interfaculty research group working with children's welfare in the community, school, kindergarten and home)

Research interests

Selective mutism

Capacity building in Early Childhood Education and Care institutions

Work experience

Posts held        

August 1st.2010-: Associate Professor in special education at the University of Agder

August 1st.2008- July 31st.2010: Study coordinator at the University of Stavanger, Department of preschool teacher education

May 2009- May 2010: Maternity leave

October 29th.2007- July31st.2008: University lecturer in education atthe University of Stavanger, Department of preschool teacher education

August 15th.2007- October 28th.2007: Educational leader for a group of children with special needs at Aubeberget barnehage in the Municipality of Stavanger

August 1st.2006- July 31st.2007:Study coordinator at the University of Stavanger, Department of preschool teacher education

November 2006- July 2007: Maternity leave

August 6th.2001- November 30 2006: A PhD-fellow at the University of Stavanger, Centre for Behavioural Research (now named as The National centre for Learning environment and Behavioural research)

October 2004- August 2005: Maternity leave

January 1st.2001- June 30 2001: Assistant Professor at Tromsø University College, the preschool teacher education

June 1st.2000- December 31st.2000: Special educational counselor at Sørlandet Competence Centre, The early intervention group

January 1998- August 1998: Support teacher in The Special Educational Team in the Municipality of Kristiansand

August 1996- August 1997: Support teacher in the kindergartens of the Municipality of Vennesla. 

June 1st.1996- August 1st.1996: Preschool teacher in Linerla kindergarten in the Municipality of Kristiansand  

Scientific publications

 • Omdal, Heidi; Roland, Pål (2020). Possibilities and challenges in sustained capacity-building in early childhood education and care (ECEC) institutions: ECEC leaders’ perspectives. European Early Childhood Education Research Journal. ISSN: 1350-293X. 28 (4). s 568 - 581. doi:10.1080/1350293X.2020.1783929.
 • Kovac, Velibor Bobo; Tveit, Anne Dorthe; Omdal, Heidi; Lund, Ingrid (2018). Directional motion: An empirically based model of development in educational institutions. Improving Schools. ISSN: 1365-4802. 21 (2). s 127 - 140. doi:10.1177/1365480218772637.
 • Omdal, Heidi (2018). Kapasitetsbygging og samarbeid i barnehage og skole når barn er tause.. Å falle mellom to stoler. Samarbeid til barnets beste i barnehage og skole.. ISBN: 978-82-15-02944-3. Universitetsforlaget. Kapittel 1. s 25 - 48.
 • Omdal, Heidi; Thygesen, Ragnar (2018). Profesjonelt samarbeid rundt barn og unge med ekstra utfordringer i barnehage og skole.. Å falle mellom to stoler. Samarbeid til barnets beste i barnehage og skole.. ISBN: 978-82-15-02944-3. Universitetsforlaget. Innledning. s 15 - 24.
 • Omdal, Heidi (2018). Være Sammen: Kapasitetsbygging i voksen-barn-relasjoner i barnehagen.. Å falle mellom to stoler. Samarbeid til barnets beste i barnehage og skole.. ISBN: 978-82-15-02944-3. Universitetsforlaget. Kapittel 5. s 88 - 102.
 • Omdal, Heidi (2017). Creating teacher capacity in Early Childhood Education and Care institutions implementing an authoritative adult style. Journal of educational change. ISSN: 1389-2843. 19 (1). s 103 - 129. doi:10.1007/s10833-017-9315-y.
 • Kovac, Velibor Bobo; Lund, Ingrid; Omdal, Heidi (2016). Learning Environment in Light of Positional, Institutional, and Cultural Interpretations: An Empirically-Based Conceptual Analysis. Educational Studies. ISSN: 0013-1946. 53 (1). s 78 - 94. doi:10.1080/00131946.2016.1264400.
 • Omdal, Heidi (2015). From silence to speech: Understanding children who withdraw from social communication from a relational and contextual perspective.. Transitions in the field of special education. Theoretical perspectives and implications for practice. ISBN: 978-3-8309-3117-1. Waxmann Verlag. Part 2 Transitions in special education. s 171 - 187.
 • Omdal, Heidi (2007). Can adults who have recovered from selective mutism in childhood and adolescence tell us anything about the nature of the condition and/or recovery from it?. European Journal of Special Needs Education. ISSN: 0885-6257. 22 (3). s 237 - 255.
 • Omdal, Heidi; Galloway, David (2007). Could Selective Mutism be Re-conceptualised as a Specific Phobia of Expressive Speech? An Exploratory Post-hoc Study. Child and Adolescent Mental Health. ISSN: 1475-357X.
 • Omdal, Heidi (2007). Including children with selective mutism in mainstream schools and kindergartens: problems and possibilities. International Journal of Inclusive Education. ISSN: 1360-3116.
 • Omdal, Heidi; Galloway, David (2007). Interviews with selectively mute children. Emotional and Behavioural Difficulties. ISSN: 1363-2752. 12 (3). s 205 - 214.
 • Thorsen, Arlene Arstad; Bø, Inge; Løge, Inger Kristine; Omdal, Heidi (2006). Transition from day-care centres to school: What kind of information do schools want from day-care centres and parents, and what kind of information do the two parties want to give schools?. European Early Childhood Education Research Journal. ISSN: 1350-293X. 14 (1). s 77 - 90.
 • Omdal, Heidi; Helgesen, Svein; Skaar, Gunnar (2020). "Learning to live together". Hva kan vi lære av Være Sammen?. ISBN: 978-82-998558-1-5. Forlaget Horisont. s 8.
 • Omdal, Heidi; Thygesen, Ragnar (2018). Å falle mellom to stoler. Samarbeid til barnets beste i barnehage og skole.. ISBN: 978-82-15-02944-3. Universitetsforlaget. s 245.
 • Omdal, Heidi (2016). Når barnet unngår å snakke: Selektiv mutisme i barnehage og skole.. ISBN: 978-82-15-02660-2. Universitetsforlaget. s 170.
 • Omdal, Heidi (2014). Anerkjennende kommunikasjon og gjensidighet i møte mellom voksne og barn i barnehagen (s. 31-45). Evaluering av Være Sammen (s. 158-159). ISBN: 9788293166627. Være Sammen AS & IdeHospitalet AS i samarbeid med UiS. s 160.
 • Omdal, Heidi (2014). The child who doesn't speak. ISBN: 9788283140125. Portal forlag. s 156.
 • Omdal, Heidi (2013). Være Sammen-Kompetanseløft i barnehagen. ISBN: 9788271177331. Universitetet i Agder. s 109.
 • Omdal, Heidi (2021). Tause barn ber stille om hjelp..
 • Omdal, Heidi (2021). Hvordan kan kollegaer på UiA bygge kapasitet i læringsmiljøet for studentene?.
 • Omdal, Heidi (2021). Selektiv mutisme.
 • Omdal, Heidi; Sillesen, Merete; Landre, Hedvig (2021). Selektiv mutisme: Det eneste jeg ville var å snakke..
 • Omdal, Heidi (2020). Når barnet ikke snakker..
 • Omdal, Heidi; Jelstad, Jørgen (2020). Nesten dobbelt så mange barn får ekstra støtte i barnehagen som i første klasse..
 • Omdal, Heidi; Jelstad, Jørgen (2020). Forskere etterlyser mer spesialpedagogikk i utdanningen av barnehagelærere..
 • Omdal, Heidi (2019). Når barnet unngår å snakke..

Last changed: 7.10.2020 20:10