0
Jump to main content
 
Office:
E2017 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Harald Rinde (born 1965) is a professor of history at the University of Agder. He has a doctor artium degree from the University of Oslo (2004) on a thesis about the organisation of the telephone systems in the Scandinavian countries in the period ca. 1880-1900. His research has mainly focussed on business history and the history of technology. Rinde has written books and articles on a wide range of subjects, including the history of the legal profession in Norway, telecommunications, power utilities, the aluminium industry, and the electrotecnical industry. His most recent book is a regional history of Nordland in the 20th Century (2015).

Scientific publications

 • Rinde Harald Nasjonale stiler og store tekniske systemer (2016).
 • Espeli Harald, Rinde Harald, Advokatene (2014).
 • Rinde, Harald (2015). Det moderne fylket. Nordlands historie 3. Etter 1900. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1832-5. 395 s.
 • Rinde Harald Faglig innlegg ved lanseringen av H. Espeli, Pensjonsløftet: Statlige tjenestepensjoner gjennom 200 år. Oslo: Pax, 2017 (2017).
 • Rinde Harald ”I markedskreftenes klamme favn”: Regionale politiske kulturer og omstillingen til en markedsorientert elektrisitetsforsyning etter 1990. Foredrag på sesjonen ”Nye perspektiver på norsk energihistorie”, Norske Historiedager, NTNU, 24. juni 2017. (2017).
 • Rinde Harald En telefonkultur blir til (2017). Fortid . ISSN 1504-1913. (2), s 25 - 32
 • Rinde Harald Lars Thue, Espen Ekberg og Christine Myrvang, Mellommannen. Joh.Johannson og kampen om dagligvaremarkedet 1866-2016. Oslo: Universitetsforlaget 2016, 640 s. (2016). Historisk Tidsskrift . ISSN 0018-263X. 95 (4), s 561 - 566
 • Rinde Harald Nasjonale stiler og store tekniske systemer (2016).
 • Rinde Harald Ingerid Hagen: Blåfargen fra Modum. En verdenshistorie. Blaafarveværket 1776-1821. (2015). Heimen . ISSN 0017-9841. (1), s 83 - 85
 • Rinde Harald Det moderne fylket. Nordlands historie 3. Etter 1900 (2015).
 • Espeli Harald, Rinde Harald, Advokatene (2014).

Last changed: 5.10.2018 07:10

Share study by email