Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content
 
Office:
E2017 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Harald Rinde (born 1965) is a professor of history at the University of Agder. He has a doctor artium degree from the University of Oslo (2004) on a thesis about the organisation of the telephone systems in the Scandinavian countries in the period ca. 1880-1900. His research has mainly focussed on business history and the history of technology. Rinde has written books and articles on a wide range of subjects, including the history of the legal profession in Norway, telecommunications, power utilities, the aluminium industry, and the electrotecnical industry, as well as a regional history of Nordland in the 20th Century.

Scientific publications

  • Rinde, Harald (2022). Sørlandets industri: Et sveip over 400 år.. Arbeid, arbeidere og arbeiderbevegelse på Agder 1500-2020. ISBN: 9788202790691. Cappelen Damm Akademisk. Kap. 1. s 15 - 39.
  • Rinde, Harald (2019). Samfunnsbygging i markedets tid. Samfunnsbyggeren. Ei fortelling om krafta som formet Nord-Trøndelag. ISBN: 978-82-530-4113-1. Pax Forlag. Del 4. s 311 - 381.
  • Rinde, Harald (2016). Nasjonale stiler og store tekniske systemer. Historikere i oppdrag. Festskrift til Trond Bergh, Sverre Knutsen og Lars Thue i anledning 70-årsdagen i 2015 og 2016. ISBN: 978-82-7099-858-6. Novus Forlag. Kapittel. s 17 - 34.
  • Espeli, Harald; Rinde, Harald (2014). Advokatene. Profesjonshistorier. ISBN: 978-82-530-3752-3. Pax Forlag. Kapittel. s 46 - 80.
  • Slottemo, Hilde Gunn; Rinde, Harald (2019). Samfunnsbyggeren. Ei fortelling om krafta som formet Nord-Trøndelag. ISBN: 978-82-530-4113-1. Pax Forlag. s 440.
  • Rinde, Harald (2015). Det moderne fylket. Nordlands historie 3. Etter 1900. ISBN: 978-82-450-1832-5. Fagbokforlaget. s 395.
  • Rinde, Harald (2021). Sørlandets industri: Et sveip over 400 år.
  • Rinde, Harald (2018). Innovasjon og entreprenørskap i Nordland i det 20. århundre.
  • Rinde, Harald (2017). Faglig innlegg ved lanseringen av H. Espeli, Pensjonsløftet: Statlige tjenestepensjoner gjennom 200 år. Oslo: Pax, 2017.
  • Rinde, Harald (2017). ”I markedskreftenes klamme favn”: Regionale politiske kulturer og omstillingen til en markedsorientert elektrisitetsforsyning etter 1990. Foredrag på sesjonen ”Nye perspektiver på norsk energihistorie”, Norske Historiedager, NTNU, 24. juni 2017..

Last changed: 8.12.2022 15:12