0
Jump to main content

Scientific publications

 • Fjelde, Harald Fjelde, Brit Ribe (2011). Morgen på ny En sangbok med CD og Singback. ISBN 9788292712580. 56 s.
 • Fjelde Harald UiA-korets crossoverkonsert (2015).
 • Fjelde Harald Rasjahi-sangen (2015).
 • Fjelde Harald Presentasjon av prosjektet "Rusletur i skolen" for skoleledere i Kristiansand kommune (2015).
 • Fjelde Harald Sommerkonsert Vågsbygd skole (2015).
 • Fjelde Harald Bok / CD prosjekt - Sangleker / Kristiansandsviser til bruk i skolen (2015).
 • Fjelde Harald UiA-korets konsert i Domkirken 26. mars 2014 (2014).
 • Fjelde Harald Jernbyrden av Gabriel Scott (2013).
 • Fjelde Harald Dramatiske selskaps jubileumsrevy (2013).
 • Fjelde Harald Vågsbygd skole synger - En konsert hvor alle elever deltar. Store deler av konserten er egneprodusert. Vi hadde 2 konserter med ca. 500 personer per konsert (2013).
 • Fjelde Harald, Fjelde Brit Ribe, Morgen på ny - 2 konserter i mai (2012).

Last changed: 21.06.2018 14:06

Share study by email