Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Hans Herlof Grelland

Executive Officer

Professor Emeritus in Quantum Chemistry (Physics) and M.A. inPhilosophy

 
Office:
A3121 ( Jon Lilletuns vei 9, Grimstad )
Office hours:
No regular office hours, please call +47 93201394

Professor emeritus in Quantum Chemistry (Physics) and Philosophy. Main interests: Quantum Physics and Relativity, in particular philosophical aspects and interpretation. Existential philosophy and philosophy of language. Søren Kierkegaard, princess Elisabeth of Bohemia, Edmund Husserl, Edith Stein, Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre, Ludwig Wittgenstein, Paul A. M. Dirac.

Research interests

1. The philosophy of emotions, based on phenomenology and existential philodsophy.

2. Edvard Munch's relation to Søren Kierkegaard, and the philosophy of art.

3. Mathematics as a language in physics and questions regarding time, space, and space-time, with reference to Einstein's special and general theories of relativity.

4. Mathematics as a language of physics and the interpretation of quantum mechanics.

5. Human subjectivity, with reference to the philosophy of Edith Stein, Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre. Humans vs. artificially intelligent maschines.

Scientific publications

 • Grelland, Hans (2022). Eksistentiel sårbarhed. Til den andres bedste. Om vejledningens etik. 2.udgave. ISBN: 9788771581492. Dansk Psykologisk Forlag.
 • Grelland, Hans (2020). Eksistensiell skjørhet i et veiledningsperspektiv. Til den andres beste. En bok om veiledningens etikk. 2. utgave. ISBN: 978-82-05-53395-0. Gyldendal Akademisk. Kap 7. s 139 - 153.
 • Grelland, Hans (2020). Kultur, kulturbrudd og identitet. Verdier i konflikt: Etikk i et mangfoldig samfunn. ISBN: 9788202675295. Cappelen Damm Akademisk. kapitel. s 159 - 178.
 • Grelland, Hans (2020). Phenomenology and Physics. Hermann Weyl (1885-1955). Roman Ingarden and his Times. ISBN: 978-83-8138-103-1. Ksiegarnia akademicka. Ch. 8. s 127 - 142.
 • Assuad, Carla Susana Aqudelo; Grelland, Hans (2018). Coping with Decisions First I imagine, then I know. Coping with the Future: Rethinking Assumptions for Society, Business and Work. ISBN: 978-1-138-55932-5. Routledge. 6.
 • Landmark, Karen; Grelland, Hans; Johnsen, Hans Christian Garman (2018). Coping with sustainability: The need for non-instrumental thinking. Coping with the Future: Rethinking Assumptions for Society, Business and Work. ISBN: 978-1-138-55932-5. Routledge. Chapter 7. s 114 - 125.
 • Grelland, Hans (2018). Martin Heideggers begrep om omsorg som eksistensform og dets betydning for forståelsen av begrepet omsorg i omsorgsfag. Tidsskrift for omsorgsforskning. ISSN: 2387-5976. 4 (03). s 269 - 275. doi:10.18261/issn.2387-5984-2018-03-09.
 • Grelland, Hans (2018). Møtet mellom dyr og mennesker – en filosofisk studie. Antrozoologi. Samspill mellom dyr og menneske. ISBN: 978-82-15-028538. Universitetsforlaget. chapter. s 21 - 28.
 • Grelland, Hans (2018). Quantum Mechanics as a Semantic Problem. The Map and the Territory: Exploring the Foundations of Science, Thought and Reality. ISBN: 978-3-319-72477-5. Springer. chapter. s 307 - 324.
 • Grelland, Hans (2017). Eriksen, Trond Berg, Søren Kierkegaard. Den fromme spotteren,
Oslo: Forlaget Press 2013.. Kierkegaard Research: Sources, Reception and Resources. ISBN: 9781472477774. Routledge. chapter. s 237 - 242.
 • Grelland, Hans (2017). The Phenomenology of Space and Time: Husserl, Sartre, Derrida. Space, Time and the Limits of Human Understanding. ISBN: 978-3-319-44417-8. Springer. Part I, Chapter 7.. s 87 - 94.
 • Grelland, Hans (2015). Sustanability and Care: On a Philosophical Contribution to the Project of Sustainability. Higher Education in a Sustainable Society. ISBN: 978-3-319-15918-8. Springer. Ch. 2. s 19 - 27.
 • Grelland, Hans (2014). Om følelser. Samarbeidets filosofi. ISBN: 9788205461215. Gyldendal Akademisk. Kapittel 8. s 159 - 183.
 • Grelland, Hans (2014). Om å forholde seg til andre. Samarbeidets filosofi. ISBN: 9788205461215. Gyldendal Akademisk. Kapittel 6. s 119 - 135.
 • Grelland, Hans (2013). "At hæve det menneskelige". Munch med nye øyne. ISBN: 9788293140221. Orfeus. 4. s 91 - 105.
 • Grelland, Hans (2013). Edvard Munch: The Painter of The Scream and his Relation to Kierkegaard. Kierkegaard's Influence on Literature, Criticism and Art. ISBN: 978-1-4094-6513-3. Ashgate. Part II, Article 3. s 177 - 193.
 • Andersen, Ander Johan W.; Grelland, Hans; Lundstøl, John (2013). Mangfold og samtidighet. Skisser til et faglig grunnlag for psykisk helsearbeid. Makt og avmakt. Etiske perspektiver på feltet psykisk helse. ISBN: 978-82-92712-74-0. Portal forlag. Kapittel 13. s 190 - 204.
 • Grelland, Hans (2013). To Bring out and Elevate the Human Dimension. Munch through New Eyes - His Holy Universe. ISBN: 9789187543050. Orfeus. 4. s 101 - 115.
 • Grelland, Hans (2012). Begrebet angst og billedet af den - Edvard Munch og Søren Kierkegaard/The Concept of Anxiety and its Image - Edvard Munch and Søren Kierkegaard. Angst/Anxiety. ARoS Aarhus Kunstmuseum. Kapittel 4. s 039 - 047.
 • Grelland, Hans (2012). Fenomenologi og fysikk: Hermann Weyl. Filosofiens anvendelighed. ISBN: 978-87-7112-052-3. Aalborg Universitetsforlag. Kapittel 5. s 85 - 99.
 • Grelland, Hans (2012). Filosofer om angst : Kierkegaard, Heidegger og Sartre. Tidsskrift for psykisk helsearbeid. ISSN: 1503-6707. 9 (2). s 100 - 110.
 • Grelland, Hans (2011). Descartes replikker til Elisabeth om forholdet mellom kropp og sjel. Descartes som filosof. ISBN: 9788773079980. Aalborg Universitetsforlag. Kapittel. s 69 - 88.
 • Grelland, Hans (2011). Følelse og medfølelse. Fordi vi er mennesker: En bok om samarbeidets etikk. ISBN: 9788245010039. Fagbokforlaget. Kapittel 11. s 107 - 127.
 • Grelland, Hans (2011). Hamsun og angeren: En analyse av fenomenet anger med anvendelse på tilfellet Hamsun. Kunstens form og kulturens bruk. ISBN: 978-82-92712-51-1. Portal forlag. Artikkel. s 62 - 71.
 • Grelland, Hans (2011). Hva er det å si at noe har god kvalitet?. Kvalitet og kvalitetsopplevelse : en bok om kvalitet i arbeid med mennesker. ISBN: 9788245010916. Fagbokforlaget. Kapittel. s 11 - 17.
 • Grelland, Hans (2011). Kunstneren som tok feil - Et case for studiet av bedragets og selvbedragets etikk. Kunstens form og kulturens bruk. ISBN: 978-82-92712-51-1. Portal forlag. Artikkel. s 127 - 136.
 • Grelland, Hans (2011). Når den andre ser meg. Fordi vi er mennesker: En bok om samarbeidets etikk. ISBN: 9788245010039. Fagbokforlaget. Kapittel 4. s 43 - 50.
 • Grelland, Hans (2011). Teknologisk kvalitet. Kvalitet og kvalitetsopplevelse : en bok om kvalitet i arbeid med mennesker. ISBN: 9788245010916. Fagbokforlaget. Artikkel. s 63 - 76.
 • Grelland, Hans Herlof (2010). Mer enn språket kan si Om språk, arkitektur og kunst. Kunst i korridorene: om kunst og psykisk helse. ISBN: 978-82-92712-36-8. Portal forlag. kapittel. s 44 - 54.
 • Grelland, Hans (2010). Space-Time, Phenomenology, and the Picture Theory of Language. Space, Time, and Spacetime : Physical and Philosophical Implications of Minkowski's Unification of Space and Time. ISBN: 978-3-642-13537-8. Springer. Kapittel. s 281 - 290.
 • Grelland, Hans H (2008). Hvem jeg er - og hvem jeg kan være. Om frihet, identitet og selvforstillelse. Til den andres beste. En bok om veiledningens etikk. Gyldendal Akademisk. s 115 - 147.
 • Grelland, Hans H (2008). Om følelsene og deres betydning i veiledning. Til den andres beste. En bok om veiledningens etikk. Gyldendal Akademisk. s 97 - 114.
 • Grelland, Hans H (2007). Physical Concepts and Mathematical Symbols. Quantum Theory. Reconsideration of Foundations - 4. American Institute of Physics (AIP). s 3.
 • Grelland, Hans H (2006). The Case for Sartrean Freedom. Sartre Studies International. ISSN: 1357-1559. 12 (1). s 15.
 • Grelland, Hans H (2006). The Sapir-Whorf Hypothesis and The Meaning Of Quantum Mechanics. Quantum Theory, Reconsideration of Foundations - 3. American Institute of Physics (AIP).
 • Grelland, Hans Herlof (2006). The Sapir-Whorf Hypothesis and the Meaning of Quantum Mechanics. Quantum Theory Reconsideration of foundations - 3. American Institute of Physics (AIP). s 5.
 • Karlsen, Terje; Grelland, Hans H; Grelland, Hans H (2005). Etikk og kommunikasjon. Kommunikasjon: målstyrt samarbeid og informasjon. Gyldendal Undervisning. laerebok. s 287 - 317.
 • Grelland, Hans H (2004). A Non-Intuitionist's Approach to the Interpretation Problem of Quantum Mechanics. Foundations of Probability and Physics - 3. American Institute of Physics (AIP). s 104 - 107.
 • Grelland, Hans H (2004). Fortellingen om vår egen tid. Ja, det kan du sandelig ha rett i. Festskrift til Bjarne Berg. Ibsenhuset og Grimstad Bymuseums Venner. faglig_bok_institusjon. s 55 - 61.
 • Grelland, Hans H (2003). Rom, tid og kausalitet hos Kant og i kvantefysikk. ?. 6 (2). s 9 - 25.
 • Grelland, Hans H (1999). Etikk og kommunikasjon. Kommunikasjon. Målstyrt samarbeid og informasjon. Universitetsforlaget. laerebok. s 285 - 314.
 • Grelland, Hans H (1999). Hamsun versus Langfeldt - en historisk konfrontasjon i et dagsaktuelt perspektiv. Bonde og Menneske. Knut Hamsun. Landvik historielag. faglig_bok_institusjon. s 84 - 91.
 • Grelland, Hans H (1999). Sexual Identity, Body, and the Communication Philosophy of the "I". Scandinavian Journal of Sexology. ISSN: 1398-2966. 2 (4). s 187 - 194.
 • Grelland, Hans H (1998). Etikk og kommunikasjon (kap 10). Terje Karlsen (red.): Kommunikasjon. Målstyrt samarbeid og informasjon. Universitetsforlaget. s 285 - 314.
 • Grelland, Hans H (1996). Benatti-Narnhofer-Sewell Quantum Arnol'd Cat Map: PHysical Interpretation. International journal of theoretical physics. ISSN: 0020-7748. 35 (6). s 1245 - 1251.
 • Grelland, Hans H (1996). Tomita Representation of the Arnol'd Cat Map. International journal of theoretical physics. ISSN: 0020-7748. 35 (1). s 199 - 205.
 • Eide, Solveig Botnen; Grelland, Hans; Kristiansen, Aslaug; Sævareid, Hans Inge; Aasland, Dag Gjerløw (2022). Til den andres bedste. Om vejledningens etik. 2.udgave. ISBN: 9788771581492. Dansk Psykologisk Forlag.
 • Eide, Solveig Botnen; Grelland, Hans; Kristiansen, Aslaug; Sævareid, Hans Inge; Aasland, Dag Gjerløw (2020). Til den andres beste. En bok om veiledningens etikk. 2. utgave. ISBN: 978-82-05-53395-0. Gyldendal Akademisk. s 181.
 • Grelland, Hans (2020). Om følelsene. ISBN: 978-82-450-2323-7. Fagbokforlaget. s 200.
 • Aasland, Dag Gjerløw; Grelland, Hans; Eide, Solveig Botnen; Kristiansen, Aslaug; Sævareid, Hans Inge (2014). Samarbeidets filosofi. ISBN: 9788205461215. Gyldendal Akademisk. s 210.
 • Eide, Solveig Botnen; Grelland, Hans; Kristiansen, Aslaug; Sævareid, Hans Inge; Aasland, Dag Gjerløw (2011). Fordi vi er mennesker: En bok om samarbeidets etikk. ISBN: 9788245010039. Fagbokforlaget. s 166.
 • Aasland, Dag Gjerløw; Eide, Solveig Botnen; Grelland, Hans; Kristiansen, Aslaug; Sævareid, Hans Inge (2011). Kvalitet og kvalitetsopplevelse : en bok om kvalitet i arbeid med mennesker. ISBN: 9788245010916. Fagbokforlaget. s 116.
 • Aasland, Dag G.; Eide, Solveig Botnen; Grelland, Hans Herlof; Kristiansen, Aslaug; Sævareid, Hans Inge (2008). Til den andres beste: En bok om veiledningens etikk. Gyldendal Akademisk. s 166.
 • Grelland, Hans H (2007). Tausheten og øyeblikket. Kierkegaard Ibsen Munch. ISBN: 9788276347395. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 231.
 • Grelland, Hans H (2005). Følelsenes filosofi. ISBN: 8279352031. Abstrakt forlag.
 • Eide, Solveig Botnen; Grelland, Hans H; Kristiansen, Aslaug; Sævareid, Hans Inge; Aasland, Dag G. (2003). Fordi vi er mennesker. En bok om samarbeidets etikk. ISBN: 8276749046. Fagbokforlaget. s 147.
 • Grelland, Hans (2022). Søren Kierkegaard (Tre filosofer om frihet).
 • Grelland, Hans (2022). Om frykt og angst.
 • Grelland, Hans (2022). Men kan vi likevel eller mer enn noen gang tro på mennesket?.
 • Grelland, Hans (2022). Nazistenes ideologi.
 • Grelland, Hans (2022). Om å være menneske/om å være kvinne: Simone De Beauvoir.
 • Grelland, Hans (2022). Angsten og kunsten.
 • Grelland, Hans (2022). Portrettets filosofi.
 • Grelland, Hans (2022). Romanens filosofi.
 • Grelland, Hans (2022). "Gudspartikkelen" samtale med Svein Tindberg og Hans Herlof Grelland.
 • Grelland, Hans (2022). Hva som skjer og hvem vi er i møtet med andre mennesker.

Last changed: 11.05.2020 14:05