0
Jump to main content

Hanne Stousland

Assistant Professor

 
Office:
E1206 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Scientific publications

  • Witsø, Hilde; Stousland, Hanne (2015). Er stasjonsopplæring i videregående skole en metode som er egnet til å støtte yrkesfageleven i vurdering av egen læring?. Nordic Journal of Vocational Education and Training. ISSN: 2242-458X. 2015 (1).
  • Witsø, Hilde; Stousland, Hanne (2013). "Hva mener dere med kunnskap da?" overføring av kunnskap om likestilling i spenningsfeltet mellom ord og handling. Likestilling 2013. Kunnskap og innovasjon på Agder. ISBN: 978-82-92712-77-1. Portal forlag. Del 3. s 151 - 164.
  • Stousland, Hanne; Witsø, Hilde (2013). Likestilling 2013. Kunnskap og innovasjon på Agder. ISBN: 978-82-92712-77-1. Portal forlag. s 189.
  • Witsø, Hilde; Stousland, Hanne (2015). Å kunne oppdage sin egen læring.
  • Witsø, Hilde; Garmannslund, Per Einar; Eggen, Astrid Birgitte; Stousland, Hanne (2015). Student Self-assessment for Capacity Building in Vocational Education.
  • Stousland, Hanne; Witsø, Hilde (2013). Likestilling, ord og handling.
  • Drange, Eli-Marie D.; Witsø, Hilde; Stousland, Hanne (2012). Stasjonslæring som metode for tilpasset opplæring og egenvurdering i yrkesfag og fremmedspråk.

Last changed: 21.06.2018 14:06