0
Jump to main content

Gustav Grunde Sætra

Associate Professor

Associate professor

 
Office:
E2033 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Scientific publications

 • Sætra, Gustav Grunde (2015). Long-Haul Tramp Trade and Norwegian SAiling Ships in Africa, Austalia and the Pcific, 1850-1920. Navigating Colonial Orders. Norwegian Entrepreneurship in Africa and Oceania. ISBN: 978-1-78238-539-4. Berghahn Books. kapittel 2. s 54 - 78.
 • Sætra, Gustav Grunde (2015). The internationalization of shipboard space and communities: A historiographical study of Norwegian-owned shipping, 1939-2014. International Journal of Maritime History. ISSN: 0843-8714. 27 (2). s 250 - 267. doi:10.1177/0843871415579986.
 • Sætra, Gustav Grunde (2014). Bondepolitikk : Lofthusreisinga 1784-1797 som lærestykke. Folkestyre? Kritisk lys på 1814-demokratiet. ISBN: 978-82-7128-707-8. Bodoni forlag. 1:3. s 49 - 64.
 • Sætra, Gustav (2009). Kaptein Haaves reiser : eksempler på organisering av de norsk seilskutenes trampfart på Afrika, Australia og Stillehavet 1850-1920. Kolonitid : nordmenn på eventyr og big business i Afrika og Stillehavet. ISBN: 978-82-304-0049-4. Scandinavian Academic Press. s 23 - 44.
 • Sætra, Gustav (2009). Kornet og kampen om Norge. Nordjylland under Englandskrigen 1807-1814. ISBN: 978-87-7307-966-9. Aalborg Universitetsforlag. s 85 - 108.
 • Sætra, Gustav (2007). Kvinner og skipsfart. Aust-Agder-Arv, Årbok 2007. Aust-Agder kulturhistoriske senter. faglig_bok_institusjon. s 273 - 280.
 • Sætra, Gustav (2007). Rederiet i Aust-Agder. Aust-Agder-Arv, Årbok 2007. Aust-Agder kulturhistoriske senter. faglig_bok_institusjon. s 95 - 108.
 • Sætra, Gustav Grunde (2018). Norwegian Whaling. In the Cape Province 1911 - 1950. ISBN: 9788202597252. Cappelen Damm Akademisk. s 154.
 • Johnsen, Berit Eide; Sætra, Gustav Grunde (2016). Sørlandsk skipsfart 1600-1920. ISBN: 9788283141023. Portal forlag. s 225.
 • Sætra, Gustav Grunde (2014). BOndpolitikk under LOfthus-opprøret. Linjene fram mot og etter 1814. ISBN: 978-82-8314-017-0. Portal forlag. s 18.
 • Sætra, Gustav (2008). Aust-Agder og sjøfarten 1850-2008 : Rederens rolle. ISBN: 9788230311509. Aust-Agder Rederiforening. s 433.
 • Sætra, Gustav Grunde (2014). Norske bondeopprør på 1700-tallet.
 • Sætra, Gustav Grunde (2014). The researchers take on the internationalization of moving space and comunities. A historiographical study of changing identities of seafarer, ship ands locality on Norwegian owned ships 1939-2014.
 • Sætra, Gustav Grunde (2014). Lofthusopprøret i Agder og Telemark 1786/87 - politisk modning fram mot 1814 ogt tida etter.
 • Sætra, Gustav Grunde (2014). Lofthusopprøret i Agder og Telemark.
 • Sætra, Gustav Grunde (2014). Foredrag i Arendal sjømannsforening 27. november: Arendal sjøfartshistorie 1500-1800.

Research groups

Last changed: 21.06.2018 14:06