0
Jump to main content

Gunvor Skutlaberg Andresen

Assistant Professor

 
Office:
I1014 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Scientific publications

  • Hovland Olav Johannes, Andresen Gunvor Skutlaberg, Integrering i praksisfellesskapet med refleksjon som verktøy (2007).
  • Hovland Olav Johannes, Andresen Gunvor Skutlaberg, The Use of Reflection Group for Nurses Counselling Nursing Students in Clinical Practice (2008).
  • Andresen Gunvor Skutlaberg The Use of Reflection Group for Nurses Counselling Nursing Students in Clinical Practice (2008).
  • Hovland Olav Johannes, Andresen Gunvor Skutlaberg, Integrering i praksisfellesskapet med refleksjon som verktøy (2007).
  • Hansen Linda Iren Mihaila, Fossum Mariann, Terjesen Solbjørg, Tollisen Judith Narvestad, Andresen Gunvor Skutlaberg, Fagplan 2. og 3. studieår Bachelor i Sykepleie - 2006 (2006).
  • Andresen Gunvor Skutlaberg Guided reflection: A way of learning in clinical area (2005).
  • Hovland Olav Johannes, Andresen Gunvor Skutlaberg, Exchange of Competence and Including Neweducated Nurses (2004).
  • Andresen Gunvor Skutlaberg Å få ny medarbeider- hvordan intedrere nyutdannede sykepleiere i praksisfellesskapet? (2002).
  • Andresen Gunvor Skutlaberg "Jeg følte jeg ble kastet ut til ulvene" Desentrert mesterlære og reflekterende veiledning som modeller for veiledning og oppfølging av nyutdannede sykepleiere (2001).

Last changed: 21.06.2018 14:06

Share study by email