Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Gunvor Skutlaberg Andresen

Assistant Professor

 
Office:
I1014 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Scientific publications

  • Andresen, Gunvor S.; Johannessen, Berit A. T.; Rohde, Gudrun E.; Haraldstad, Kristin; Skisland, Anne Valen -Sendstad (2023). Læreres erfaringer med veiledning av sykepleierstudenter i kliniske studier gjennom covid-19 pandemien. Sykepleien Forskning. ISSN: 1890-2936. 18doi:10.4220/Sykepleienf.2023.92297.
  • Hovland, Olav Johannes; Andresen, Gunvor Skutlaberg (2007). Integrering i praksisfellesskapet med refleksjon som verktøy. Engasjement og læring. Fagkritiske perspektiver på sykepleie. Akribe Forlag. s 349.
  • Gundersen, Ellen Dahl; Andresen, Gunvor S. (2020). JOBBVINNER AGDER Tilrettelegge for gode praksiserfaringer i kommunehelsetjenesten Filmopptak av konferanseinnlegget: https://video.uia.no/media/t/0_kicqix6n.
  • Andresen, Gunvor Skutlaberg (2008). The Use of Reflection Group for Nurses Counselling Nursing Students in Clinical Practice.
  • Hansen, Linda Iren Mihaila; Fossum, Mariann; Terjesen, Solbjørg; Tollisen, Judith Narvestad; Andresen, Gunvor Skutlaberg (2006). Fagplan 2. og 3. studieår Bachelor i Sykepleie - 2006.
  • Andresen, Gunvor Skutlaberg (2005). Guided reflection: A way of learning in clinical area.
  • Hovland, Olav Johannes; Andresen, Gunvor Skutlaberg (2004). Exchange of Competence and Including Neweducated Nurses.
  • Andresen, Gunvor Skutlaberg (2002). Å få ny medarbeider- hvordan intedrere nyutdannede sykepleiere i praksisfellesskapet?.

Last changed: 30.01.2020 14:01