0
Jump to main content

Gunvor Skutlaberg Andresen

Assistant Professor

 
Office:
I1014 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Scientific publications

  • Hovland, Olav Johannes Andresen, Gunvor Skutlaberg (2007). Integrering i praksisfellesskapet med refleksjon som verktøy. Engasjement og læring. Fagkritiske perspektiver på sykepleie. Akribe Forlag. s 349.
  • Andresen, Gunvor Skutlaberg (2008). The Use of Reflection Group for Nurses Counselling Nursing Students in Clinical Practice.
  • Hansen, Linda Iren Mihaila Fossum, Mariann Terjesen, Solbjørg Tollisen, Judith Narvestad Andresen, Gunvor Skutlaberg (2006). Fagplan 2. og 3. studieår Bachelor i Sykepleie - 2006.
  • Andresen, Gunvor Skutlaberg (2005). Guided reflection: A way of learning in clinical area.
  • Hovland, Olav Johannes Andresen, Gunvor Skutlaberg (2004). Exchange of Competence and Including Neweducated Nurses.
  • Andresen, Gunvor Skutlaberg (2002). Å få ny medarbeider- hvordan intedrere nyutdannede sykepleiere i praksisfellesskapet?.

Last changed: 27.11.2018 11:11

Share study by email