Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Gunn Bjørnsen

Dean

Associate Professor

 
Office:
160H ( Universitetsveien 46, Kristiansand )

I am associate professor in journalism with diversity and professionalisation as spesial fields of study.

My publications and other academic activities: https://wo.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/personVis?type=PERSON&pnr=6218&la=no

Scientific publications

 • Bjørnsen, Gunn; Knudsen, Anders Graver (2016). Burdens of Representation. Recruitment and Attitudes towards Journalism among Journalism Students With Ethnic Minority Backgrounds. Becoming a Journalist: Journalism Education in the Nordic Countries. ISBN: 978-91-87957-34-5. Nordicom. 13. s 205 - 224.
 • Bjørnsen, Gunn; Hovden, Jan Fredrik; Ottosen, Rune (2015). Samfunnsopdragets arvinger – om neste generasjon journalister. Entreprenørskap og ledelse i media. ISBN: 978820244782-3. Cappelen Damm Akademisk. Del 2: Medieledelse. Kapittel 16. s 307 - 323.
 • Bjørnsen, Gunn (2014). The Multicultural Mission in Public Service Broadcasting: The Case of Norway. National conversations : public service media and cultural diversity in Europe. ISBN: 9781783201754. Intellect Ltd.. Section 2: Policies, Practices and Future Directions: National Case Studies. s 185 - 202.
 • Bjørnsen, Gunn (2012). Medierte migranter : NRK og nye nordmenn. Nytt på nett og brett. Journalistikk i forandring. ISBN: 978-82-15-02074-7. Universitetsforlaget. Kapittel 14. s 231 - 248.
 • Bjørnsen, Gunn (2011). Investigators or integrators? Broadcast journalists covering multicultural Norway. Media in motion : cultural complexity and migration in the Nordic region. ISBN: 978-1-4094-0446-0. Ashgate. Chapter 4. s 53 - 70.
 • Bjørnsen, Gunn (2010). Det flerkulturelle samfunnsoppdraget : ideelle intensjoner og redaksjonelle realiteter i NRK. Journalistikkens samfunnsoppdrag. ISBN: 978-82-7147-346-4. IJ-forlaget. Kapittel 7. s 147 - 171.
 • Ottosen, Rune; Bjørnsen, Gunn; Hovden, Jan Fredrik (2010). The Norwegian journalism education landscape. Žurnalistikos tyrimai. ISSN: 2029-1132. 2s 123 - 138.
 • Ottosen, Rune; Hovden, Jan Fredrik; Bjørnsen, Gunn; Willig, Ida; Zilliacus-Tikkanen, Henrika (2009). The Nordic Journalists of Tomorrow. An Exploration of First Year Journalism Students in Denmark, Finland, Norway and Sweden. Nordicom Review. ISSN: 1403-1108. 30 (1). s 137 - 155.
 • Hovden, Jan Fredrik; Bjørnsen, Gunn; Ottosen, Rune; Willig, Ida; Zilliacus-Tikkanen, Henrika (2009). The Nordic journalists of tomorrow : an exploration of first year journalism students in Denmark, Finland, Norway and Sweden. Nordicom Review. ISSN: 1403-1108. 30 (1). s 137 - 153.
 • Bjørnsen, Gunn; Hovden, Jan Fredrik; Ottosen, Rune (2009). The Norwegian journalism education landscape. European journalism education. ISBN: 978-1-84150-235-9. Intellect Ltd.. Del 2. s 177 - 190.
 • Ottosen, Rune; Bjørnsen, Gunn; Hovden, Jan Fredrik (2007). Fra valp til vaktbikkje. En longitudinell studie av norske journaliststudenter. Nordicom Information. ISSN: 0349-5949. 29 (4). s 57 - 70.
 • Bjørnsen, Gunn; Hovden, Jan Fredrik; Ottosen, Rune (2007). Journalists in the Making : Findings from a longitudinal study of Norwegian journalism students. Journalism Practice. ISSN: 1751-2786. 1 (3). s 383 - 403.
 • Ottosen, Rune; Bjørnsen, Gunn; Hovden, Jan Fredrik (2007). Journalists in the Making: Findings from a longitudal study of Norwegian journalism students. Journalism Practice. ISSN: 1751-2786. 1 (3). s 383 - 404.
 • Bjørnsen, Gunn (2007). Medier mellom kulturer; Mangfold i mediene og Mediene i verden. Mediemøter 2. ISBN: 82-03-33402-4. Aschehoug & Co. laerebok. s 90 - 121.
 • Bjørnsen, Gunn (2003). Hva er journalister laget av?. Presseetisk front. Festskrift til Odd Raaum. ISBN: 82-7147-240-2. IJ-forlaget. Kapittel.
 • Bjørnsen, Gunn (1993). Innlevelse som metode og problem i feltarbeid. Ravnetrykk : Universitetsbiblioteket i Tromsøs skriftserie. ISSN: 0804-4554. A (57).
 • Bjørnsen, Gunn; Asbjørnsen, Dag; Kjendsli, Veslemøy; Løvskar, Trude; Totland, Geir (2007). Mediemøter 2. ISBN: 9788203335402. Aschehoug & Co. s 264.
 • Bjørnsen, Gunn (2019). Åpningsinnlegg, markering og åpning av utstillingen "Den nye planeten".
 • Bjørnsen, Gunn (2019). Between Radicalisation and Populism in Europe. Moderator, panel debate.
 • Bjørnsen, Gunn (2018). Konferansier på konferanse: Social exclusion and inclusion in Russia.
 • Bjørnsen, Gunn (2017). Journalism in multicultural societies.
 • Bjørnsen, Gunn (2017). Åpnet historisk tolkestudium.
 • Vandsemb, Berit Helene; Gule, Lars; Bjørnsen, Gunn (2016). Trenger vi grenser? Stand om migrasjon, multikulturelle samfunn og ekstremisme..
 • Bjørnsen, Gunn (2015). Journalism and journalism training in multicultural Norway.

Last changed: 28.02.2024 16:02