Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Gunnar Horn

Executive Officer

Ass. Professor

 
Office:
122I ( Universitetsveien 51, Kristiansand )

CV

Gunnar Horn, Associate Professor

 

 Degrees in:

French

Norwegian

Theatre

 

Artistic experience:

Professional Acting and Directing (mainly TYA)

Playwright

Storyteller

 

Writing:

5 books on Theatre and Dramatic Arts, and Storytelling

 

Academic career:

Teaching Drama and Theatre for many years

Developed courses and study programmes in various fields

Dean of The School of Fine Arts, 9 Years

           

Head of The Centre for Teaching and Learning,

- Main work areas: performance skills, ICT

 

Main interest:

Storytelling

The performing Teacher

Teaching and Learning in Higher Education.

ICT supported learning activities

Research on Teaching and Learning in Higher Education

 

 

 

           

           

           

 

 

Scientific publications

  • Horn, Gunnar (2005). Alene med publikum. fortellerkunst og teater for én aktør. ISBN: 8275222621. Tell. s 167.
  • Horn, Gunnar (2015). PULS / Digital University.
  • Bjørke, Sven Åke; Horn, Gunnar (2014). The art of speaking to an audience.
  • Mathisen, Petter; Horn, Gunnar (2013). Basiskurs i Universitetspedagogikk ved Universitetet i Agder.
  • Horn, Gunnar; Mathisen, Petter; Høigaard, Rune (2010). Det var en flink lærer! - Engasjement i undervisningen.
  • Horn, Gunnar (2004). Münchhausen, den løgneren.
  • Horn, Gunnar (2001). "Lys" En fortelling om Kong Ødipus og andre triste greier.
  • Horn, Gunnar (2001). Natthistorier østenfra - fortelling og teater.
  • Horn, Gunnar (2000). Natthistorier østenfra Fortellerteater for en mann og et trekkspill.

Last changed: 24.03.2021 16:03