0
Jump to main content

Gunnar Horn

Associate Professor

Director Centre for Teaching and Learning

 
Office:
D4036 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

CV

Gunnar Horn, Associate Professor

 

 Degrees in:

French

Norwegian

Theatre

 

Artistic experience:

Professional Acting and Directing (mainly TYA)

Playwright

Storyteller

 

Writing:

5 books on Theatre and Dramatic Arts, and Storytelling

 

Academic career:

Teaching Drama and Theatre for many years

Developed courses and study programmes in various fields

Dean of The School of Fine Arts, 9 Years

           

Head of The Centre for Teaching and Learning,

- Main work areas: performance skills, ICT

 

Main interest:

Storytelling

The performing Teacher

Teaching and Learning in Higher Education.

ICT supported learning activities

Research on Teaching and Learning in Higher Education

 

 

 

           

           

           

 

Scientific publications

 • Horn, Gunnar (2005). Alene med publikum. fortellerkunst og teater for én aktør. ISBN 8275222621. 167 s.
 • Horn Gunnar PULS / Digital University (2015).
 • Bjørke Sven Åke, Horn Gunnar, The art of speaking to an audience (2014).
 • Mathisen Petter, Horn Gunnar, Basiskurs i Universitetspedagogikk ved Universitetet i Agder (2013).
 • Horn Gunnar, Mathisen Petter, Høigaard Rune, Det var en flink lærer! - Engasjement i undervisningen (2010).
 • Horn Gunnar Alene med publikum. fortellerkunst og teater for én aktør (2005).
 • Horn Gunnar Münchhausen, den løgneren (2004).
 • Næss Gunnar, Ask Bodil, Horn Gunnar, Lager Ragnhild, Artikler om høgskolepedagogikk,2004 (2004).
 • Horn Gunnar "Lys" En fortelling om Kong Ødipus og andre triste greier (2001).
 • Horn Gunnar Natthistorier østenfra - fortelling og teater (2001).
 • Horn Gunnar Natthistorier østenfra Fortellerteater for en mann og et trekkspill (2000).

Last changed: 12.10.2018 12:10

Share study by email