Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Gunhild Kvåle

Professor

Vice Dean of Research

 
Office:
E2073 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

2024-2027: Vice Dean of Research at the Faculty of Humanities and Education (50%).

Research: visual, multimodal and digital communication, partly within and partly outside of educational contexts. 

Academic profile (CRISTIN)

Academic interests

Multimodality, social semiotics, semiotic technology, discourse analysis, systemic functional linguistics, literacy, teacher education research, educational communication.

Projects

Pro Dean of Research at Faculty for humanities and Education (2019-2023)

Research projects

Participant in research project ReMed - Resilient Media for Democracy in the Digital Age (2023-2026), funded by Horizon Europe.

Participant in research project "CritLit - Critical Literacy in a digital and global textual world" (2020-2023), funded by the Norwegian Research Council.  

Chairperson of the Nordic association for systemic-functional lingustics and social semiotics

Co-editor of the journal Visual Communication, SAGE (2017-2020).

Member of the research group in Media and Communication Studies at the Faculty of Humanities and Education, UiA.

Leader of research group Texts and Education from 2015-2019.Leader of the research project "Evaluational texts" (2017-2018).

Research project on "Social Media as Semiotic Technology" in cooperation with Center for Multimodal Communication at University of Southern Denmark. (2015–2018).

Participant in the research project "DigiGLU - Digital literacy and the use of digital resources in Norwegian Teacher Education", funded by the Ugland fund, 2013-15.

Participant in the UiA strategic research project "MULTIKUL – Multimodality and cultural change", funded by UiA, 2011-2015.

Participant in the UiA research project "Multimodality, genre and design", funded by NFR, 2007-2011.

Scientific publications

 • Kvåle, Gunhild (2023). Critical literacy and digital stock images; The interests of the uninteresting images. Nordic Journal of Digital Literacy. ISSN: 1891-943X. 18 (3). s 173 - 185. doi:10.18261/njdl.18.3.4.
 • Veum, Aslaug; Kvåle, Gunhild; Løvland, Anne; Skovholt, Karianne (2022). Kritisk tekstkompetanse i norskfaget Korleis elevar på 8. trinn les og vurderer multimodale kommersielle tekstar. Acta Didactica Norden (ADNO). ISSN: 2535-8219. 16 (2). s 1 - 21. doi:10.5617/adno.8992.
 • Kvåle, Gunhild (2021). "Stars, Scores and Cheers. A Social Semiotic Critique of "Fun" Learning in Commercial Educational Software for Children". Multimodal Literacies Across Digital Learning Contexts. ISBN: 9780367681043. Routledge. Chapter 3.
 • Kvåle, Gunhild (2020). "Er det riktige det viktige? Literacy-syn og kvalitetstrekk i kommersielle abc-apper for norskspråklige førskolebarn.". Nordic Journal of Literacy Research. ISSN: 2464-1596. 6 (1). s 6 - 25. doi:10.23865/njlr.v6.1746.
 • Kvåle, Gunhild; Poulsen, Søren Vigild (2019). "The templatized aesthetics of Wix. A social semiotic technology approach to web design". Multimodality and Aesthetics. ISBN: 9781138103511. Routledge. Chapter 12. s 211 - 225.
 • Kvåle, Gunhild (2018). "Bloggmaler som semiotisk teknologi og multimodalt halvfabrikat: En sosialsemiotisk analyse av stilrepertoaret til blogg.no". Multimodalitet i skole- og fritidstekstar. ISBN: 9788245022889. Fagbokforlaget. Kapittel 8. s 159 - 180.
 • Kvåle, Gunhild (2018). "Kartlegging, kos og kontroll. En kritisk analyse av TRAS-skjemaet som multimodal tekst". Sakprosa. ISSN: 1502-6000. 10 (2). doi:10.5617/sakprosa.5998.
 • Poulsen, Søren Vigild; Kvåle, Gunhild (2018). "Studying social media as semiotic technology: a social semiotic multimodal framework". Social Semiotics. ISSN: 1035-0330. 28 (5). s 700 - 717. doi:10.1080/10350330.2018.1505689.
 • Kvåle, Gunhild (2017). "Expressing identity in Microsoft Word. A critical discussion of the stylistic normativity of templates and software". The Materiality of Writing; A Trace-Making Perspective. ISBN: 978-1-138-67972-6. Routledge. Chapter 8. s 157 - 174.
 • Kvåle, Gunhild; Tønnessen, Elise Seip (2016). Metode og data. Hva gjør lærerstudenter når de studerer? Lesing, skriving og multimodale tekster i norsk grunnskolelærerutdanning. ISBN: 978-82-15-02631-2. Universitetsforlaget. 2. s 32 - 52.
 • Tønnessen, Elise Seip; Kvåle, Gunhild (2016). Semiotisk arbeid i læringsprosesser. Hva gjør lærerstudenter når de studerer? Lesing, skriving og multimodale tekster i norsk grunnskolelærerutdanning. ISBN: 978-82-15-02631-2. Universitetsforlaget. 8. s 177 - 203.
 • Kvåle, Gunhild (2016). Software as ideology: A multimodal critical discourse analysis of Microsoft Word and SmartArt. Journal of Language and Politics. ISSN: 1569-2159. 15 (3). s 259 - 273. doi:10.1075/jlp.15.3.02kva.
 • Kvåle, Gunhild (2016). Å kommunisere fagkunnskap digitalt. To case-analyser av forholdet mellom multimodal representasjon og programvare. Hva gjør lærerstudenter når de studerer? Lesing, skriving og multimodale tekster i norsk grunnskolelærerutdanning. ISBN: 978-82-15-02631-2. Universitetsforlaget. 9. s 204 - 237.
 • Kvåle, Gunhild (2015). "Multimodale modellar i Microsoft Word: Programvare som semiotisk ressurs". Kontekst, språk og multimodalitet: Nyere sosialsemiotiske perspektiver. ISBN: 978-82-321-0433-8. Fagbokforlaget. Kapittel 9. s 153 - 169.
 • Kvåle, Gunhild; Rambø, Gro-Renee (2015). Expressing professional identity through blogging : a case study of blogging in the study of the subject of Norwegian in pre-school teacher education. Nordic Journal of Digital Literacy. ISSN: 1891-943X. 2015 (1). s 8 - 28.
 • Tønnessen, Elise Seip; Kvåle, Gunhild (2015). Sammensatte tekster i faglig skriving. Første steg som forsker - en gjennomgang av bacheloroppgaver i grunnskolelærerutdanningene. ISBN: 978-82-690080-0-5. Følgegruppen for lærerutdanningsreformen. Kapittel 7. s 59 - 74.
 • Kvåle, Gunhild (2014). "Digitale tekstar". Ungdomslitteratur : ei innføring. ISBN: 978-82-02-36051-1. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 12. s 175 - 190.
 • Kvåle, Gunhild (2010). Invitasjon til destinasjon. Skrift/Bilde/Lyd: Analyse av sammensatte tekster. ISBN: 978-82-7634-858-3. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. kapittel. s 39 - 55.
 • Tønnessen, Elise Seip; Birkeland, Nils Rune; Drange, Eli-Marie D.; Kvåle, Gunhild; Rambø, Gro-Renée; Vollan, Magnhild (2016). Hva gjør lærerstudenter når de studerer? Lesing, skriving og multimodale tekster i norsk grunnskolelærerutdanning. ISBN: 978-82-15-02631-2. Universitetsforlaget. s 256.
 • Kvåle, Gunhild; Maagerø, Eva; Veum, Aslaug (2015). Kontekst, språk og multimodalitet: Nyere sosialsemiotiske perspektiver. ISBN: 978-82-321-0433-8. Fagbokforlaget. s 276.
 • Kvåle, Gunhild (2024). "Nye tider, nye bilder? Visuell kommunikasjon i en digital verden i endring".
 • Kvåle, Gunhild (2023). "Tekst og teknologi. Om kunstig intelligens, medborgarskap, språk og skriving".
 • Kvåle, Gunhild; Moschini, Ilaria (2023). "Collaborative Tools for Entrepreneurial Learners: Google Workspace for Education Services from a Multimodal Perspective".
 • Kvåle, Gunhild (2023). "Inquiring into the interests of images. Critical literacy & social semiotic technology perspectives on digital image technologies in educational contexts".
 • Veum, Aslaug; Eilertsen, Anders; Kruse, Kirsten Linnea; Burgess, Marthe Øidvin; Kvåle, Gunhild; Løvland, Anne; Ertzeid, Ingrid Elisabeth (2023). Resultat og erfaringar frå CritLit-prosjektet.

Last changed: 26.01.2024 12:01