Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content
 
Office:
E2073 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

2019-2023: Vice Dean of Research at the Faculty of Humanities and Education (50%).

Research: visual, multimodal and digital communication; partly within and partly outside of educational contexts. 

Participant in research project ReMed - Resilient Media for Democracy in the Digital Age (2023-2026), funded by Horizon Europe.

Participant in research project "CritLit - Critical Literacy in a digital and global textual world" (2020-2023), funded by the Norwegian Research Council.  

Chairperson of the Nordic association for systemic-functional lingustics and social semiotics

Co-editor of the journal Visual Communication, SAGE (2017-2020).

Member of the research group in Media and Communication Studies at the Faculty of Humanities and Education, UiA. Leader of research group Texts and Education from 2015-2019.

Leader of the research project "Evaluational texts" (2017-2018).

Research project on "Social Media as Semiotic Technology" in cooperation with Center for Multimodal Communication at University of Southern Denmark. (2015–2018).

Participant in the research project "DigiGLU - Digital literacy and the use of digital resources in Norwegian Teacher Education", funded by the Ugland fund, 2013-15.

Participant in the UiA strategic research project "MULTIKUL – Multimodality and cultural change", funded by UiA, 2011-2015.

Participant in the UiA research project "Multimodality, genre and design", funded by NFR, 2007-2011.

Academic profile (CRISTIN)

Academic interests

Multimodality, social semiotics, semiotic technology, discourse analysis, systemic functional linguistics, literacy, teacher education research, educational communication.

Projects

 

Scientific publications

 • Kvåle, Gunhild (2023). Critical literacy and digital stock images; The interests of the uninteresting images. Nordic Journal of Digital Literacy. ISSN: 1891-943X. 18 (3). s 173 - 185. doi:10.18261/njdl.18.3.4.
 • Veum, Aslaug; Kvåle, Gunhild; Løvland, Anne; Skovholt, Karianne (2022). Kritisk tekstkompetanse i norskfaget Korleis elevar på 8. trinn les og vurderer multimodale kommersielle tekstar. Acta Didactica Norden (ADNO). ISSN: 2535-8219. 16 (2). s 1 - 21. doi:10.5617/adno.8992.
 • Kvåle, Gunhild (2021). "Stars, Scores and Cheers. A Social Semiotic Critique of "Fun" Learning in Commercial Educational Software for Children". Multimodal Literacies Across Digital Learning Contexts. ISBN: 9780367681043. Routledge. Chapter 3.
 • Kvåle, Gunhild (2020). "Er det riktige det viktige? Literacy-syn og kvalitetstrekk i kommersielle abc-apper for norskspråklige førskolebarn.". Nordic Journal of Literacy Research. ISSN: 2464-1596. 6 (1). s 6 - 25. doi:10.23865/njlr.v6.1746.
 • Kvåle, Gunhild; Poulsen, Søren Vigild (2019). "The templatized aesthetics of Wix. A social semiotic technology approach to web design". Multimodality and Aesthetics. ISBN: 9781138103511. Routledge. Chapter 12. s 211 - 225.
 • Kvåle, Gunhild (2018). "Bloggmaler som semiotisk teknologi og multimodalt halvfabrikat: En sosialsemiotisk analyse av stilrepertoaret til blogg.no". Multimodalitet i skole- og fritidstekstar. ISBN: 9788245022889. Fagbokforlaget. Kapittel 8. s 159 - 180.
 • Kvåle, Gunhild (2018). "Kartlegging, kos og kontroll. En kritisk analyse av TRAS-skjemaet som multimodal tekst". Sakprosa. ISSN: 1502-6000. 10 (2). doi:10.5617/sakprosa.5998.
 • Poulsen, Søren Vigild; Kvåle, Gunhild (2018). "Studying social media as semiotic technology: a social semiotic multimodal framework". Social Semiotics. ISSN: 1035-0330. 28 (5). s 700 - 717. doi:10.1080/10350330.2018.1505689.
 • Kvåle, Gunhild (2017). "Expressing identity in Microsoft Word. A critical discussion of the stylistic normativity of templates and software". The Materiality of Writing; A Trace-Making Perspective. ISBN: 978-1-138-67972-6. Routledge. Chapter 8. s 157 - 174.
 • Kvåle, Gunhild; Tønnessen, Elise Seip (2016). Metode og data. Hva gjør lærerstudenter når de studerer? Lesing, skriving og multimodale tekster i norsk grunnskolelærerutdanning. ISBN: 978-82-15-02631-2. Universitetsforlaget. 2. s 32 - 52.
 • Tønnessen, Elise Seip; Kvåle, Gunhild (2016). Semiotisk arbeid i læringsprosesser. Hva gjør lærerstudenter når de studerer? Lesing, skriving og multimodale tekster i norsk grunnskolelærerutdanning. ISBN: 978-82-15-02631-2. Universitetsforlaget. 8. s 177 - 203.
 • Kvåle, Gunhild (2016). Software as ideology: A multimodal critical discourse analysis of Microsoft Word and SmartArt. Journal of Language and Politics. ISSN: 1569-2159. 15 (3). s 259 - 273. doi:10.1075/jlp.15.3.02kva.
 • Kvåle, Gunhild (2016). Å kommunisere fagkunnskap digitalt. To case-analyser av forholdet mellom multimodal representasjon og programvare. Hva gjør lærerstudenter når de studerer? Lesing, skriving og multimodale tekster i norsk grunnskolelærerutdanning. ISBN: 978-82-15-02631-2. Universitetsforlaget. 9. s 204 - 237.
 • Kvåle, Gunhild (2015). "Multimodale modellar i Microsoft Word: Programvare som semiotisk ressurs". Kontekst, språk og multimodalitet: Nyere sosialsemiotiske perspektiver. ISBN: 978-82-321-0433-8. Fagbokforlaget. Kapittel 9. s 153 - 169.
 • Kvåle, Gunhild; Rambø, Gro-Renee (2015). Expressing professional identity through blogging : a case study of blogging in the study of the subject of Norwegian in pre-school teacher education. Nordic Journal of Digital Literacy. ISSN: 1891-943X. 2015 (1). s 8 - 28.
 • Tønnessen, Elise Seip; Kvåle, Gunhild (2015). Sammensatte tekster i faglig skriving. Første steg som forsker - en gjennomgang av bacheloroppgaver i grunnskolelærerutdanningene. ISBN: 978-82-690080-0-5. Følgegruppen for lærerutdanningsreformen. Kapittel 7. s 59 - 74.
 • Kvåle, Gunhild (2014). "Digitale tekstar". Ungdomslitteratur : ei innføring. ISBN: 978-82-02-36051-1. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 12. s 175 - 190.
 • Kvåle, Gunhild (2010). Invitasjon til destinasjon. Skrift/Bilde/Lyd: Analyse av sammensatte tekster. ISBN: 978-82-7634-858-3. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. kapittel. s 39 - 55.
 • Tønnessen, Elise Seip; Birkeland, Nils Rune; Drange, Eli-Marie D.; Kvåle, Gunhild; Rambø, Gro-Renée; Vollan, Magnhild (2016). Hva gjør lærerstudenter når de studerer? Lesing, skriving og multimodale tekster i norsk grunnskolelærerutdanning. ISBN: 978-82-15-02631-2. Universitetsforlaget. s 256.
 • Kvåle, Gunhild; Maagerø, Eva; Veum, Aslaug (2015). Kontekst, språk og multimodalitet: Nyere sosialsemiotiske perspektiver. ISBN: 978-82-321-0433-8. Fagbokforlaget. s 276.
 • Veum, Aslaug; Eilertsen, Anders; Kruse, Kirsten Linnea; Burgess, Marthe Øidvin; Kvåle, Gunhild; Løvland, Anne; Ertzeid, Ingrid Elisabeth (2023). Resultat og erfaringar frå CritLit-prosjektet.
 • Kvåle, Gunhild; Vinje, Hilde; Flodin, Camilla Susanne (2023). Colletts kafe podkast: Filosofi og forsking.
 • Kvåle, Gunhild; Cameron, David Lansing; Matre, Marianne Engen (2023). Colletts kafe podkast: Spesialpedaogikk, digitale teknologiar og skulen.
 • Kvåle, Gunhild (2023). "Kritisk lesing av digitale tekster i skolen"..
 • Veum, Aslaug; Kvåle, Gunhild (2022). CritLit Midpoint workshop.

Last changed: 23.06.2023 09:06